You are currently viewing W STRONĘ MEDYCYNY PRZYSZŁOŚCI 3/4 – STUDIA PRZYPADKÓW WYLECZEŃ ZAPREZENTOWANE NA KONFERENCJI W KIJOWIE

W STRONĘ MEDYCYNY PRZYSZŁOŚCI 3/4 – STUDIA PRZYPADKÓW WYLECZEŃ ZAPREZENTOWANE NA KONFERENCJI W KIJOWIE

ZAWARTOŚĆ ARTYKUŁU I PODZIAŁ NA CZĘŚCI:

Niniejszy artykuł, przede wszystkim stanowi prezentacje ‘IX MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI CHIŃSKIEJ MEDYCYNY OBRAZOWEJ’, która miała miejsce 21-22 września 2019 roku w Kijowie na Ukrainie. Skupiona była na: raportach, szkoleniu terapeutów medycyny obrazowej, wymianie doświadczeń, dyskusji, okrągłym stole (w praktyce trochę prostokątnym, ale w idei – okrągłym 🙂 ),  prezentacji wyników badań naukowych i wykładach.

Artykuł podzielony jest na cztery części:

Część pierwsza skrótowo przedstawia sylwetki czterech starożytnych chińskich lekarzy: Bian Que, Hua Tuo, Sun Simiao i Li Shizhen. Jest to tłumaczenie krótkiego, łatwego w odbiorze filmiku z medialnych zbiorów Instytutu Kundawell.

http://www.qigong108gates.pl/w-strone-medycyny-przyszlosci-1-4-opowiesci-o-czterech-legendarnych-chinskich-lekarzach/

 

Część druga składa się z trzech rozdziałów. Pierwszy rozdział jest tłumaczeniem mowy wstępnej profesora Xu Mingtanga, otwierającej Konferencje, natomiast rozdział drugi prezentuje jego wystąpienie zatytułowane: „Dyskusja na temat mechanizmu leczenia w Chińskiej Medycynie Obrazowej”.

W rozdziale trzecim przestawiony jest raport z prac naukowych, którym przewodzi Sergii Lupenko. Raport zatytułowany jest: „Badania naukowe nad Chińską Medycyną Obrazową w kontekście kształtowania się integracyjnej medycyny naukowej”.

http://www.qigong108gates.pl/w-strone-medycyny-przyszlosci-2-4-pomiedzy-starozytna-chinska-medycyna-obrazowa-szkoly-bianque-a-naukowa-medycyna-integracyjna/

 

Trzecia część, to tłumaczenie trzech raportów terapeutów medycyny obrazowej. Przedstawiają w nich oni wyniki swojej pracy z pacjentami. Są to studia przypadków wyleczeń przy użyciu metod Chińskiej Medycyny Obrazowej.   

Raport 1 – Wykorzystanie Chińskiej Medycyny Obrazowej w leczeniu organów układu

       hormonalnego, Osman Vapu i Raushan Vapu, Kazachstan

Raport 2 – Jak złagodzić stan pacjenta metodami Chińskiej Medycyny Obrazowej, Gabriella

                    Nagy, Węgry

Raport 3 – Leczenie raka wątroby, Rita Farkas, Węgry

Dodatek – Spis wszystkich raportów i wystąpień IX Konferencji Chińskiej Medycyny Obrazowej.

      Program i sylwetki prelegentów.

http://www.qigong108gates.pl/w-strone-medycyny-przyszlosci-3-4-studia-przypadkow-wyleczen-zaprezentowane-na-konferencji-w-kijowie/

 

Czwarta część. Tak, aby artykuł był mniej suchy, a również poparty osobistym doświadczeniem, to dodałem mój własny, krótki raport z jednego z bieżących (koniec lipca 2022) przypadków wyleczenia przy użyciu metod Chińskiej Medycyny Obrazowej.

http://www.qigong108gates.pl/w-strone-medycyny-przyszlosci-4-4-moje-wlasne-biezace-studium-przypadku-wyleczenia-przy-uzyciu-metod-chinskiej-medycyny-obrazowej/

 

*                      *                      *

 

 

 

Część III

STUDIA PRZYPADKÓW WYLECZEŃ, RAPORTY TERAPEUTÓW MEDYCYNY OBRAZOWEJ

 

 

 

RAPORT NA TEMAT:

„WYKORZYSTANIE CHIŃSKIEJ MEDYCYNY OBRAZOWEJ

W LECZENIU ORGANÓW UKŁADU HORMONALNEGO”.

Osman Vapu i Raushan Vapu to terapeuci obrazowi poziomu 3, z prawem do nauczania podstaw Chińskiej Medycyny Obrazowej, instruktorzy Zhong Yuan Qigong, przedstawiciele Stowarzyszenia Qigong i Chińskiej Medycyny Obrazowej (Kazachstan).

Witam wszystkich. Przedstawię teraz rezultaty naszych badań nad zastosowaniem metod Chińskiej Medycyny Obrazowej, którą zajmujemy się pondad 10 lat i chcemy się podzielić rezultatami. 

 

 

PIERWSZY PACJENT

NIEDOCZYNNOŚĆ I HIPOWOLEMIA TARCZYCY

 

Od razu przejdę do pierwszego pacjenta, Nikity. To młody, 18-letni człowiek, który mieszka w Pietropawłowsku.

DIAGNOZA MEDYCYNY ZACHODNIEJ

Zachodnia medycyna postawiła mu następującą diagnozę. Było to w 2011, gdy miał 10 lat. 

Hypothroidism, czyli niedoczynność tarczycy oraz hipowolemia tarczycy, czyli ubytek objętości gruczołu w stosunku do normalnego wskaźnika. Tarczyca była mniejsza niż wskazywałby na to wiek pacjenta. Produkcja hormonów t3, kreatyny i t4 tyroksyny – obniżona.

W 2012 naszemu pacjentowi przepisano lek l-tyroksynę, imitującą hormon tarczycy. Czteroletnie przyjmowanie tego hormonu nie przyniosło rezultatu. Następnie, na początku 2016 roku, zwróciła się do nas mama pacjenta z prośbą o pomoc dla syna. Miał wtedy 15 lat. 

OBJAWY

 

Pacjent często czuł się słaby, zmęczony, miał trudności z koncentracją, był roztargniony. Odczuwał częste bóle głowy, wahania nastroju. Od dziecka, często chorował i miał niską odporność na stres. Miał niedowagę. Wszystko to było rezultatem zwiększonej zawartość we krwi hormonu TSH (hormon wytwarzany przez przysadkę i regulujący prace tarczycy). 

DIAGNOZA METODAMI CHIŃSKIEJ MEDYCYNY OBRAZOWEJ

Diagnoza metodami chińskiej medycyny obrazowej wykazała nieprawidłowy obraz:

– tarczycy,

– przysadki mózgowej,

– nerek i nadnerczy

– prostaty

– wątroby. 

LECZENIE METODAMI CHIŃSKIEJ MEDYCYNY OBRAZOWEJ

Od razu, od pierwszej wizyty zaczęliśmy proces leczenia. Mieliśmy tylko trzy sesje lecznicze. Na pierwszej sesji zarekomendowaliśmy pacjentowi wzięcie udziału w szkoleniu pierwszego poziomu Zhong Yuan Qigong, do czego się zastosował.

Dobrze, teraz o samym procesie leczenia.

Na początku skupiliśmy się na nerkach i nadnerczach. Usuwaliśmy z nich zaburzoną energię metodami oklepywania i wyciągania. Wzmacnialiśmy ich funkcje, metodą większe-mniejsze. Zmienialiśmy obrazy i używaliśmy mantrę Bien.

Według tego schematu pracowaliśmy również z sercem, wątrobą, śledzioną i płucami. Oczyszczaliśmy te organy z nieprawidłowej energii, wzmacnialiśmy ich funkcje i zmienialiśmy nieprawidłowe obrazy.

Z samą tarczycą pracowaliśmy na wszystkich trzech poziomach: fizycznym, energetycznym i informacyjnym.

Pracowaliśmy z przysadką, używając mantry Bien. Robiliśmy połączenia do tarczycy i nadnerczy.

Na przestrzeni 2 lat, Nikita przyjeżdżał do nas 5 razy, za każdym razem robiliśmy 3 seanse. 

REZULTATY 

Rezultaty leczenia wyświetlam na tym slajdzie. Są tutaj dane testów z przed leczenia i po 1.5 roku naszego leczenia. 

Spójrzcie na wzrost całkowitej objętości tarczycy z 4.03 cm na 7.19 cm. Czyli praktycznie prawie podwoiła swoją objętość.

Rozmiar tarczycy, mierzony grubością i długością również prawie się podwoił.

Pomiędzy 2016 a 2017 rokiem produkcja hormonów TSH obniżyła się prawie dwa razy. Z 4.02 jednostek na 2.12 jednostki w 2017, co mieści się w normie.

Lekarze w 2017 roku nakazali odstawienie hormonu l-tyroksyny po jego 5 zażywaniu.

Badanie w 2018 roku wykazało, że poziom produkcji hormonu tarczycy mieści się w normie i odpowiada wiekowi Nikity.

Pomimo faktu, że z punktu widzenia zachodniej medycyny, rozmiar siodła gruczołu Nikity wciąż nie pasuje do jego wieku, to poziom produkcji hormonów jednak mieści się w normach wiekowych. Czyli tarczyca dobrze funkcjonuje i jest to dobry rezultat.

W rezultacie leczenia u pacjenta ustąpiły częste bóle głowy, słabość i zmęczenie. Stał się spokojny i klarownie myślący. Roztargnienie zniknęło. Stał się stabilny emocjonalnie. Nabrał masy ciała i wzrostu. Wszystkie fizyczne parametry korespondują z jego wiekiem. 

 

Nikita rozwinął w sobie duże zainteresowanie praktyką Zhong Yuan Qigong. Przeszedł seminaria na cztery stopnie. Zainteresował się też Chińską Medycyną i w październiku 2017 roku wziął udział w szkoleniu prowadzonym przez mistrza Xu Mingtanga z Image Medicine.

Nikita uradował nas i swoją mamę, tym, że wstąpił na Wydział Studiów Orientalnych Uniwersytetu Moskiewskiego, by studiować Język Chiński.

Praktyka Zhong Yuan Qigong oraz Medycyny Obrazowej wykonała swoją prace i dokonała takiej dobrej przemiany.         

 

 

DRUGI PACJENT

NADCZYNNOŚĆ TARCZYCY, ZABURZENIA CYKLU MENSTRUACYJNEGO, NIEPŁODNOŚĆ

 

Następnym pacjentem jest 25-letnia Malika.

 

DIAGNOZA MEDYCYNY ZACHODNIEJ

Diagnoza zachodniej medycyny: nadczynność tarczycy i [niezrozumiałe] nieprawidłowość tarczycy. Miała problemy z cyklem menstruacyjnym, który był nieregularny mimo stosowania medycznych preparatów. Przez rok po ślubie nie mogła zajść w ciążę, a gdy to się udało, to poroniła. 

DIAGNOZA METODAMI CHIŃSKIEJ MEDYCYNY OBRAZOWEJ

Diagnoza metodami CIM pokazała:

– nieprawidłowe obrazy, ciemne miejsca w przysadce mózgowej

– zaburzone informacyjne połączenie między tarczycą a gruczołami sutkowymi

– odczuwane fizycznie wielokrotne guzki w obu gruczołach sutkowych

– zaburzone połączenia: tarczycy i jajników, wątroby i macicy

– nieprawidłowe obrazy w nerkach i nadnerczach

LECZENIE METODAMI CHIŃSKIEJ MEDYCYNY OBRAZOWEJ

Odbyliśmy trzy serie po pięć seansów każda. Leczyliśmy na poziomie energii i na poziomie informacyjnym. W pierwszej kolejności nerki, jajniki i macice.

Zaczęliśmy uruchamiać system energetyczny od pobudzenia czterech punktów dookoła pępka. Wzmocniliśmy funkcje wątroby, śledziony i grasicy przy pomocy metody większe-mniejsze. Zmieniliśmy ich nieprawidłowy obraz na zdrowy przy pomocy mantry Bien.

Pracowaliśmy z gruczołami sutkowymi, usuwając ich stwardnienie, używając mantry Bien. Pracowaliśmy z układem hormonalnym, odnawiając funkcje tarczycy i przysadki mózgowej.  Zmienialiśmy ich nieprawidłowe obrazy i usuwaliśmy nieprawidłowości w połączeniach idących od głowy ku organom, używając mantry Bien. Zmienialiśmy obrazy w całym ciele. 

REZULTATY

To są wyniki wskaźników produkcji hormonów przysadki z 2018 roku. Co się zmieniło?

Luty 2017:

Anty-TPO 139,0 jednostek

Hormony TTG w 2017 były na poziomie 10.73 przy normie od 0 do 4, czyli przekraczające ją ponad dwa razy.

Po leczeniu: 

Kwiecień 2017:

Anty-TPO 127,0 jednostek

TTG 3,07 (już mieszczące się w normie)

 

Sierpień 2017

Anty-TPO 101,1 jednostek

TTG 2,33 jednostki (w normie)

Październik 2017

Anty-TPO 46,58

TTG 0,791 (w normie)

Styczeń 2018

Anty-TPO 40,26

Ths 0,697 (także w normie)

Na podstawie tych wyników jasno widać dynamikę poprawy produkcji hormonów. Dobre wyniki leczenia oczywiście przełożyły się na dobrostan pacjentki. Fizyczny i psycho-emocjonalny stan pacjentki powrócił do normy. Guzki na tarczycy zniknęły. A pierwszego czerwca Malika urodziła córkę i obie czują się wspaniale. 

 

 

 

TRZECI PACJENT

ZESPÓŁ PODWZGÓRZA W POSTACI OSTRYCH NAPADÓW PANIKI

Jeszcze jedna pacjentka, Julia,

DIAGNOZA MEDYCYNY ZACHODNIEJ

Diagnoza zachodniej medycyny początkowo była nieprawidłowo postawiona, jako arytmia. Potem neurolog, u którego konsultowałem postawił diagnozę zespołu podwzgórza w postaci napadów paniki.

Pacjentka skarżyła się, że w czasie ataków doświadcza silnego lęku przed śmiercią, czuje zimno na całym ciele. Ma także objawy astmy oskrzelowej w postaci duszności. Takie ataki zdarzają się jej dostatecznie często, nawet kilka razy wciągu dnia.  

DIAGNOZA METODAMI CHIŃSKIEJ MEDYCYNY OBRAZOWEJ

Diagnoza medycyny chińskiej wskazała, że przyczyny jej stanu znajdują się w nerkach i nadnerczach. Funkcje wątroby, śledziony i płuc były obniżone. Naruszone były informacyjne połączenia pomiędzy głową a nerkami, wątrobą i jajnikami. 

LECZENIE METODAMI CHIŃSKIEJ MEDYCYNY OBRAZOWEJ

Leczyliśmy nerki i nadnercza. Zmienialiśmy nieprawidłowe obrazy. Zwiększaliśmy energię. Usuwaliśmy nieprawidłowe połączenia.

Zaczęliśmy pracować z systemem energetycznym, aktywizując punkty wokoło pępka. Oklepaliśmy całe ciało, otwieraliśmy kanały. Przywróciliśmy pracę systemu immunologicznego. Pracowaliśmy z wątrobą, śledzioną i grasicą. Wzmocniliśmy funkcje systemu limfatycznego i płuc.

Wykonywaliśmy też pracę na poziomie informacyjnym, głównie pracując z mózgiem. Usuwaliśmy wszystkie nieprawidłowe obrazy przy użyciu mantry Bien. Przywracaliśmy komunikacje mózgu z nerkami, wątrobą i jajnikami. Poprawialiśmy komunikacje mózgu i rdzenia kręgowego.

Na końcu sensów instalowaliśmy poprawny, zdrowy obraz całego ciała. 

REZULTATY

Pacjentka już po pierwszej sesji poczuła ulgę. Po trzeciej sesji przestała marznąć i zniknęły konwulsje. Zniknęły wszystkie symptomy i zaczęła oddychać głęboko.

Łącznie odbyliśmy siedem sesji z krótkimi przerwami. Po naszej rekomendacji Julia zaczęła zajmować się Qigongiem i wzięła udział w seminariach do trzeciego poziomu ZYQ. W 2017 roku wzięła udział w seminarium z mistrzem Xu Mingtangiem w Ałmacie.

Na dzień dzisiejszy nic jej nie niepokoi, wiedzie szczęśliwe życie, zajmując się swoją pracą jako psycholog.

Puszczę teraz krótkie wideo, na którym ona sama opowie o swoich rezultatach. 

 

RELACJA PACJENTKI

Witam wszystkich, nazywam się Julia Sokołova. Mieszkam w Ałmacie, mam 36 lat, jestem psychologiem. Chcę krótko opowiedzieć swoją historię wyleczenia.

Doświadczałam bardzo silnego stresu, w wyniku którego miałam zatrzymanie akcji serca i ośmiogodzinną śpiączkę. Ponieważ jestem psychologiem, to poszłam na terapię. Poczułam się lepiej, przez kolejne dwa lata. Dwa lata temu miałam poważny nawrót, któremu towarzyszyły ataki paniki z konwulsjami i bardzo silnym odczuciem zimna.

Byłam całkowicie zdesperowana i nie wiedziałam, co robić, ponieważ te ataki zdarzały się co 2 godziny. Gdy trwało to już dwa tygodnie, to wezwałam mojego bliskiego przyjaciela, który jest neuropatologiem. Polecił mi on udać się od razu do Osmana i Raushan.

Chciałam od razu zaznaczyć, że już po pierwszej sesji, miałam duże odczucie ulgi, przestałam marznąć i zniknęły spazmy. Po trzeciej sesji, gdy od nich wyszłam, mogłam już głęboko oddychać -tak jakbym nie miała wcześniej żadnej choroby.

Oczywiście na tym nie poprzestałam. Za ich rekomendacją, przeszłam u nich trening trzech poziomów ZYQ (Zhong Yuan Qigong – relaksu, ciszy i pauzy), po to, by nauczyć się samemu regulować moją energię i wzmacniać zdrowie.

Jestem im bardzo wdzięczna, nie tylko za to, że w tamtym trudnym momencie odratowali mnie, przywrócili do życia i odbudowali przy pomocy swoich bardzo silnych metod i swojej silnej, pełnej światła energii. Jestem im wdzięczna za to, że zorganizowali szkolenia z samym mistrzem Xu Mingtangiem, w których mogłam wziąć udział. To wszystko razem, spowodowało, że całkowicie wyzdrowiałam.

Na dzień dzisiejszy jestem zdrową, bardzo szczęśliwą kobietą, która może wykonywać swoją pracę, tak jak należy. To znaczy, ktoś, kto pracuje z ludźmi, sam powinien być zdrowy.

Bardzo dziękuję… Osman i Raushan!

Tutaj zobaczcie, jest przydatny dla terapeutów slajd, na którym zobrazowaliśmy nieprawidłowe obrazy, które pokazały się podczas diagnozy pacjentki.

A tutaj rezultat, po tym jak zmieniliśmy obraz jej ciała na pełen światła, czysty i pusty.

 

Na zakończenie mojego raportu z pracy, chciałbym… Dzisiaj jest nie taki zwyczajny dzień, jak już było powiedziane. Dzisiaj są wakacje, ale jeszcze z punktu widzenia chińskiej filozofii: gdy dzień jest równy nocy, to jest to bardzo silny czas w przyrodzie, kiedy wszystko jest w równowadze i harmonii. I my z Raushan… wszystkim tu obecnym i waszym bliskim życzymy pozostawania w harmonii we wszystkich sferach waszego życia i aktywności.

Dziękuję.

*                      *                      *

Nagranie przedstawienia raportu Osmana i Raushan Vapu:

Odtwórz wideo

 

 

 

 

RAPORT NA TEMAT:  

JAK ZŁAGODZIĆ STAN PACJENTA

METODAMI CHIŃSKIEJ MEDYCYNY OBRAZU

Gabriella Nagy,

Terapeuta obrazowy, 5-tego poziomu

Instruktor Zhong Yuan Qigong

Wiceprezydent Węgierskiego Stowarzyszenia Chińskiej Medycyny Obrazowej

Hajdudorog, Węgry

WPROWADZENIE

Nazywam się Gabriella Nagy. Jestem terapeutą obrazowym 5-tego poziomu. Pracuję w Debracen i Hajdudorog – to dwa miasteczka położone we wschodniej części Węgier.

 

Ukończyłam Kundawell Medical Research Institut w styczniu 2017 roku. Wcześniej w 2015 roku na Słowacji wzięłam udział w swoim pierwszym seminarium medycyny obrazowej z profesorem Xu Mingtangiem. Wciąż jestem na samym początku swej drogi w medycynie obrazowej. Czuje się bardzo szczęśliwa, że mogę się uczyć od profesora Xu Mingtanga, że odnalazłam tę metodę, ponieważ jest tak cudowna i pozwala tak bardzo pomóc ludziom.  

 

Przedstawię dwa przypadki. 

STUDIUM PRZYPADKU 1

OSTRE BÓLE: GŁOWY, BRZUCHA, MENSTRUACYJNE; ZABURZENIA ODŻYWIANIA, APATIA I DEPRESJA

SYMPTOMY

Pacjentką jest młoda, 26 letnia dziewczyna, studentka uniwersytetu, studentka prawa.

Jej dolegliwości zaczęły się, gdy miała 11 lat. Miała bardzo ciężkie bóle głowy i dostawała środki przeciwbólowe. W miarę upływu czasu bóle te stały się coraz częstsze, a w 2011 roku miała już silne, bólowe migreny każdego dnia, mdłości i problemy ze wzrokiem podczas ataków migrenowych. Czasami wraz z wymiotami. Większość czasu miała zawroty głowy.  

Kolejnym symptomem był spazmatyczny ból brzucha, zarówno w dolnej i w górnej jego części. Nie mogła prawidłowo się odżywiać, traciła wagę i miała silne bóle podczas menstruacji. Gdy ją spotkałam, to nie mogła żyć normalnym życiem, wszędzie napotykała na problemy. Miała problemy w swoich studiach, niemal nie mogła wychodzić na zewnątrz. Większość czasu spędzała w domu. Powiedziała, że ostatnie lato przeleżała prawie całe w łóżku.

Zrobiono jej wiele badań: MRI, EKG, EEG, specjalistycznych migrenowych, gastroenterologię, itp., zalecono wiele leków. Musiała przyjmować wiele leków. Jednak lekarze nie potrafili znaleźć przyczyny jej problemów.

Usłyszała o efektywności CIM (Chinese Image Meicine), trafiła do mnie i postanowiła dać temu szansę.

DIAGNOZA MEDYCZNA – ZACHODNIA MEDYCYNA

Zrobiono jej wiele diagnoz medycznych, przyniosłam tu pokazać jedynie dwa z nich. 

Jest w nich mowa o symptomach oraz przepisanych lekach.

DIAGNOZA W TERMINOLOGII MEDYCYNY OBRAZOWEJ

Kiedy ją poznałam była bardzo zmęczona, przybita i nie miała w sobie nic z optymizmu. Nie miała w sobie ‘życia’. Ja również czułam smutek, widząc młodą dziewczynę w takim stanie.

Wtedy, zaczęłam ją diagnozować. Użyłam ‘diagnozy przeszłości’.

Na poziomie fizycznym odebrałam, że jej serce bije bardzo mocno.

Na poziomie energetycznym, poczułam, że jej nerki są zimne jak lód. Pęcherz moczowy był bardzo zamulony, zimny oraz ciemny. Wątroba i pęcherzyk żółciowy były bardzo ciepłe i wibrujące. Poczułam, jak jej głowa również jest bardzo gorąca. Energia jej wątroby unosiła się do głowy. Energia śledziony była bardzo słaba, a płuca były chłodne. Były silne połączenia pomiędzy jej nerkami a wątrobą, wątrobą i pęcherzem żółciowym oraz nerkami i sercem. Cyrkulacja energii w całym ciele była w bardzo złym stanie.

 

Na poziomie informacyjnym odebrałam bardzo dużo lęku i złości w relacji do seksualności. Poczułam też, jej lęk i zmartwienie, to to, ‘czy jest wystarczająco dobra dla swojego taty’. 

LECZENIE

Na początku sesji aktywowałam cztery punkty wokoło pępka. Wybrałam zimno z jej ciała. Oklepałam całe ciało, aby otworzyć kanały. Pobudziłam nerki, pęcherz moczowy, wątrobę i pozostałe organy przy pomocy metody ‘większe-mniejsze’. Poprawiłam połączenie organów ze sobą przy pomocy mantry ‘Tong’. Następnie sprawdziłam informacje i obrazy i użyłam mantr ‘Kong’ i ‘Zhou’ o usunięcia niekorzystnych informacji i obrazów z ciała.

Wątrobę i nerki oczyściłam przy pomocy mantry Hua. Zregenerowałam i zmieniłam obraz nerek i pęcherza moczowego. Oczyściłam niekorzystne obrazy z pęcherza moczowego przy pomocy mantry ‘Kong’ i ‘Zhou’.

Następnie użyłam mantry ‘Ming’ do wypełnienia całego ciała światłem i wyczyścić je. Użyłam mantry ‘Bian’ do usunięcia arytmii serca, tutaj również pobudzałam punkt ‘osierdzie 6’.

Gdy rozmawialiśmy o jej emocjach, to wyszło na jaw, że była molestowana seksualnie. Miała silne pragnienie być we wszystkim najlepsza, tak, aby usatysfakcjonować jej ojca.

 

OKRES LECZENIA I REZULTATY

Po piątej sesji znikły bóle brzucha. Po siódmej sesji, migreny zmniejszyły się już tylko do 2-3 razy na tydzień i całkowicie zniknęły problemy ze wzrokiem. Zmniejszyły się szumy uszne. Po dziewiątej sesji całkowicie zniknęły nudności, mdłości.

Migreny osłabły i przeszły w zwyczajne bóle głowy, o coraz rzadszym występowaniu. Może się normalnie odżywiać i ma lepszy sen. Jej nastrój zmienił się bardzo. Nie ma już silnych skurczy podczas menstruacji.

Aktualnie zażywa dużo mniej leków.

Rozpoczęła praktykę Zhong Yuan Qigong oraz zaczęła pracować na skończeniem swych studiów.

 

Kontynuujemy wspólną pracę, tak aby uzyskała całkowite wyleczenie. Myślę, że to niedługo nastąpi. 

AKTUALNE DIAGNOZY – MEDYCYNY KONWENCJONALNEJ

Aktualny jej stan w diagnozach podkreślony jest na czerwono. Pokazuje, że osoba jest w dużo lepszym stanie. Przepisanych jest też dużo mniej leków. 

PODSUMOWANIE

Jej przypadek pokazuje nam jak skuteczna i niesamowita jest Chińska Medycyna Obrazowa. Możemy zmienić życie człowieka, który wcześniej był całkiem bez nadziei i nie miał żadnej wizji na przyszłość.

Wcześniej odwiedziła tak wielu lekarzy, klinik oraz również uzdrowicieli, a nie przyniosło to żadnego rezultatu. Tak więc, była bardzo zaskoczona i niesamowicie szczęśliwa, gdy jej stan zaczął się poprawiać i poczuła się lepiej.

Zarówno ona oraz ja sama chcemy podziękować Profesorowi Xu Mingtang, że uczynił medycynę obrazową dostępną dla ludzi. 

 

 

 

STUDIUM PRZYPADKU 2

STAN PRZEDRAKOWY SZYJKI MACICY

 

DIAGNOZA MEDYCZNA – ZACHODNIA MEDYCYNA

Pacjentką jest 42 letnia kobieta, która pracuje w służbie zdrowia. Jest mężatką i ma córkę. W 2016 roku zdiagnozowano u niej stan przedrakowy szyjki macicy (CIN II). Dalsze testy wykazały infekcje wirusową HPV. Została zoperowana i wycięto jej część szyjki macicy. Testy pooperacyjne pokazały dobre rezultaty. 

Następnie musiała regularnie poddawać się badaniu i w 2018 roku kolejny test wykazał, podobnie jak wcześniej, stan przedrakowy szyjki macicy (CIN II). Lekarze powiedzieli pacjentce, że potrzebna jest kolejna operacja.

To jest jej diagnoza z zeszłego roku. 

DIAGNOZA W TERMINOLOGII MEDYCYNY OBRAZOWEJ

Gdy zdiagnozowałam ją przy użyciu metod medycyny obrazowej, to na energetycznym poziomie czułam, że jej pęcherz moczowy jest zimny, a macica ciemna. Nerki były zimne i miały niski poziom energii. Śledziona była słaba i ciemna. Wątroba wibrowała. Płuca były słabe.

Połączenia pomiędzy: macicą i sercem, nerkami i płucami, śledzioną i wątrobą, śledzioną i nerkami, były słabe.

Na poziomie informacyjnym, czułam jej smutek, lęk i złość.

LECZENIE

W pierwszej kolejności procesu leczenia oklepałam jej ramiona i nogi, aby otworzyć kanały energetyczne. Następnie wydobyłam zimno z pęcherza moczowego i nerek. Pobudziłam do lepszej pracy jej: pęcherz moczowy, nerki, wątrobę i śledzionę, używając metody ‘większe-mniejsze’.

Przy pomocy mantry ‘Tong’ i ‘Bian’ przywróciłam połączenie pomiędzy organami: macicą i sercem, nerkami i płucami, śledzioną i wątrobą, śledzioną i nerkami. Zmieniłam obraz macicy i zregenerowałam ją. Użyłam ‘czerwonej gorącej kuli’, aby oczyścić szyjkę macicy.

Po tym leczeniu dostała gorączki przez okres jednej nocy. Drugiej nocy, gorączka była bardzo niewielka, a trzeciej nocy – w ogóle nie wystąpiła.

Przy pomocy mantry ‘Kong’ i ‘Zhou’ wymazałam negatywne obrazy z pęcherza moczowego i serca. Dalej zmieniłam obraz śledziony i zregenerowałam ją. Oczyściłam wątrobę przy użyciu mantry ‘Hua’.

Porozmawiałam z nią o jej emocjach. Dowiedziałam się, że straciła swego pierwszego męża w tragicznych okolicznościach i została sama z córką. Sama musiała być silna i zapewnić dziecku byt. Musiała być i matką i ojcem dla swego dziecka. Te ‘informacje’ należało przemienić.  

REZULTATY

Przeszliśmy razem 10 sesji uzdrawiających. Spodobały się jej, gdyż bardzo ją odprężały i relaksowały. To pomogło odnowić równowagę yin-yang w ciele i pozbyć się stresu.

W 2019 poszła na nowe testy do szpitala. Badania te nie wykazały żadnych problemów. Operacja przestała być konieczna. Za pół roku ma wyznaczoną datę kolejnych badań.

Oboje jesteśmy zadowolone z uzyskanych rezultatów.

Zaczęła regularną praktykę ZYQ. 

AKTUALNE DIAGNOZY – MEDYCYNY KONWENCJONALNEJ

To są skany nowych badań. Wszystkie wyniki są w normie i nie ma żadnych problemów.

PODSUMOWANIE

Ten przypadek również pokazuje jak efektywna jest medycyna obrazowa. Udało nam się uzyskać te rezultaty, bez operacji, bez leków, bez bólu i efektów ubocznych.

Wierzę, że Medycyna Obrazowa powinna być dostępna każdemu na świecie, w każdej rodzinie, tak by ludzie mogli żyć zdrowszym i szczęśliwszym życiem.

Chcę podziękować profesorowi Xu Mingtangowi i Kundawell Medical Research Institute, że dały nam możliwość nauczenia się Medycyny Obrazowej.

 

*                      *                      *

Nagranie przedstawienia raportu Gabrielli Nagy:

Odtwórz wideo

 

 

 

 

RAPORT NA TEMAT:  

LECZENIE RAKA WĄTROBY

Rita Farkas,

lekarz medycyny weterynaryjnej

terapeuta obrazowy, poziomu 4

Barcs, Węgry

Przyjechałam z Węgier, jestem weterynarzem, prowadzę praktykę zwierząt małych i dużych. Mieszkam w Barcs, to jest około 260 km od Budapesztu. Na wstępie opowiem parę rzeczy o sobie. Praktykuję od 34 lat. Gdy dostrzegłam ograniczenia zachodniej medycyny, to zaczęłam się uczyć homeopatii. Po 20 latach jej stosowania, zobaczyłam, że jej potencjał również jest ograniczony.

W lutym 2017 spotkałam Adrienn Bogardi. Po długiej z nią rozmowie, poleciałam do Pekinu, a wróciwszy stamtąd zaczęłam praktykować Medycynę Obrazową.

 

Teraz mam interesującego pacjenta. Chciałabym przedstawić Wam jej drogę do wyleczenia z raka. 

PACJENT WETERYNARYJNY:

SUKA ZE ZDIAGNOZOWANYMI ATAKAMI EPILEPSJI I RAKIEM WĄTROBY

Pies nazywa się Masni. Jest 11 letnią suką, mieszańcem. Adoptowana.

Gdy miała 5 lat, zaczęły się u niej ataki epilepsji. Zazwyczaj jeden tygodniowo. Jednak, przy zmiennej pogodzie występowały częściej. Objawy były następujące: brak równowagi, drżenia, skurcze mięśni.

To ciekawe, bo jako weterynarz sądziłam, że epilepsja nie składa się tylko z tych trzech symptomów. U Masni nigdy nie następowała utrata przytomności, ani pienienie się z ust. Po atakach, jej ciało pozostawało ciepłe i wymiotowała.   

LECZENIE ZACHODNIE

Moi koledzy, weterynarze zdiagnozowali u niej epilepsję, gdy miała 5 lat. Zaordynowano jej Diphedan (phenytoin) raz dziennie, ale ataki nie ustąpiły. Przez 6 lat nieustannie dostawała  Diphedan.

W tym roku, opiekunowie zauważyli zmianę jej zachowania: zmęczenie i nieprzychylność. Udali się do lekarza, który zdiagnozował raka wątroby. Wykonali badanie ultradźwiękowe, które wykazało ogniska w wątrobie i przewodzie żółciowym wspólnym (ductus choleduchus) oraz pienistą strukturę wątroby.

Diagnoza: rak i pół roku życia. Wciąż zaordynowany Diphedan.

To jest raport od jej lekarzy. Tym, co jest tutaj interesujące, to markery rakowe. CEA jest bardzo wysoko [14.1 ug/l przy normie (0-5)].

Następny slajd pokazuje wyniki, mówiące o funkcjonowaniu wątroby. Również nie są najlepsze.

Przyszli do mnie w połowie czerwca. Pierwsze co zrobiłam, to zmieniłam Diphedan na Sedalin. To również lek weterynaryjny, którego drugorzędnym efektem jest poprawa pracy wątroby. Wdrożyłam leczenie homeopatyczne Phosphorus 200, również by wspomóc regeneracje wątroby.

Aktualnie przyjmuje Sedalin co drugi dzień. 

TERAPIA PRZY UŻYCIU MEDYCYNY OBRAZOWEJ

Przy pierwszej wizycie opiekun poprosił mnie o postawienie diagnozy i leczenie.

Fizyczna diagnoza wykazała, że brzuch był bardzo duży, twardy i napięty.

Diagnoza przy użyciu dłoni wskazała, że wątroba jest bardzo gorąca.

 

Diagnoza Trzecim Okiem ukazała mnóstwo małych pęcherzyków na powierzchni wątroby. 

METODA LECZENIA

 

Oklepałam ciało. Zaczynając pobudzać wątrobę, używając metody ‘większe-mniejsze’ oraz mantry Bien. Wyciągnęłam ciepło z wątroby. Gdy leczyłam wątrobę, to pies nie ruszał się, a spoczywał na stole jak posąg. Zaś, gdy kładłam ręce na jakiejś innej części jej ciała, to próbowała uciekać i nie pozwoliła się leczyć. Tak więc, nie mogłam zrobić nic więcej. 

REZULTATY

Do 19.07.2019 leczyłam Masni 3 razy. Podczas drugiej wizyty, gdy sprawdzałam diagnozę Trzecim okiem, to nie dostrzegłam już żadnych pęcherzy, w ich miejsce były tylko małe pęcherzyki.

Suka czuje się dużo lepiej: lepiej je, biega i szczeka. Jej brzuch wciąż jest napięty, ale znacznie mniejszy niż wcześniej. Wątroba wciąż jest gorąca, ale mniej niż ostatnim razem. Od początku leczenia miała tylko dwa bardzo łagodne ataki.

19 sierpnia 2019 Masni przyszła na wizytę. Czuje się bardzo dobrze. W ciągu miesiąca miała tylko jeden mały atak , który polegał wyłącznie na bardzo krótkich wymiotach. Zachowanie wróciło do obrazu jaki był sprzed choroby.

Podczas leczenia, jej wątrobę doświadczałam jako letnią. Rozmiar się zmniejszył.

Od teraz bierze ½ tabletki Sedalinu 2x w tygodniu.

Przy użyciu diagnozy ‘Trzecim okiem’ widzę dużo małych i większych jasnych miejsc na wątrobie. Nie widzę już żadnych pęcherzy, ani nawet gałek. Podczas ostatniej wizyty używałam metody ‘większe-mniejsze’, mantr: Kong, Ming i Bien.

Poprosiłam właścicieli, aby poszli do lekarza na kontrolę i 29.08.2019 miała ponowne badanie ultradźwiękowe, którego wyniki są następujące:

– wątroba jest w pełni rozpoznawalna

– wątroba jest jasna

– o zachowanej strukturze

– przewód żółciowy rozpoznawalny

Aktualnie dostaje ¼ tabletki Sealinu, tylko w sytuacji, gdy potrzeba. 

Tutaj jest raport.

Widziałam ją 2 dni później, 31.08. Wciąż zastyga jak posąg, gdy leczę jej wątrobę. Jednak tym razem pozwala również na leczenie nerek i śledziony. Tym razem, oklepałam ją, użyłam metody pobudzenia i mantry Bien.

Leczenie trwa. Wciąż mamy dużo do zrobienia, aż do czasu jej pełnego wyzdrowienia. Myślę, że te pierwsze rezultaty są takie, ponieważ zwierzęta są bardzo sensytywne i dają szybką odpowiedź na leczenie. Podobnie zauważyłam wcześniej, gdy posługiwałam się homeopatią. W przypadku leczenia energetycznego jest podobnie.

To jest Masni.

*                      *                      *

 

Nagranie przedstawienia raportu Rity Farkas:

Odtwórz wideo

 

 

 

 

 

DODATEK:

PROGRAM IX KONFERENCJI CHIŃSKIEJ MEDYCYNY OBRAZOWEJ

SPIS TEMATÓW I SYLWETKI PRELEGENTÓW

 

Klikając w temat raportu lub warsztatu, wyświetlisz film, zgromadzony na stronie Instytutu Kundawell. Większość wystąpień jest jednak w języku rosyjskim, ukraińskim, a tylko kilka po angielsku. 

DZIEŃ 1

RAPORTY 11:00 – 18:00:

Xu Mingtang – profesor, Wielki Mistrz Zhong Yuan Qigong, założyciel Chińskiej Medycyny Obrazowej, dyrektor Pekińskiego Instytutu Badań Medycznych “Kundawell” (Pekin, Chiny). Raport na temat:

„Dyskusja na temat mechanizmu leczenia w Chińskiej Medycynie Obrazowej”.

 

Sergii Lupenko – profesor, doktor nauk technicznych, profesor wydziału systemów komputerowych i sieci Narodowego Uniwersytetu Technicznego w Tarnopolu im. I. Puluy, instruktor Zhong Yuan Qigong, terapeuta obrazowy (Tarnopol, Ukraina). Raport na temat:

 

„Badania naukowe nad Chińską Medycyną Obrazową w kontekście kształtowania się integracyjnej medycyny naukowej”.

 

Oleksandr Filatov – doktor nauk fizycznych i matematycznych, starszy oficer naukowy, kierownik katedry fizyki procesów transportu jądrowego Instytutu Fizyki Metali Narodowej Ukraińskiej Akademii Nauk (Kijów, Ukraina). Raport na temat:

„Fizyka nielokalny tryb świadomości”.

 

Ievgenii Tertychniy – dr hab. w naukach psychologicznych Zhong Yuan Qigong Instruktor, terapeuta obrazowy, dyrektor wykonawczy Międzynarodowej Fundacji Charytatywnej „Mingtang” (Kijów, Ukraina). Raport na temat:

 

„Trzeci system sygnalizacji, „trzecie oko” i Medycyna Obrazowa”

 

Ojciec Wiktor (Wieraskin Wiktor) – doktor teologii, metropolita Kijowa i całej Ukrainy Apostolskiej Cerkwi Prawosławnej (Kijów, Ukraina). Raport na temat:

„Do deontologii duchowego uzdrowiciela”.

 

Dmytro Vakulenko – doktor nauk biologicznych, dr hab. nauk technicznych, kierownik wydziału informatyki medycznej w Tarnopolskim Narodowym Uniwersytecie Medycznym im. I. Gorbaczewskiego (Tarnopol, Ukraina). Raport na temat:

 

„Badanie wpływu czynników multimedialnych według koncepcji Wu-Xing i ćwiczeń Zhong Yuan Qigong na osobę. Wyzwania i perspektywy”.

 

Oleksandr Golovchanskiy – doktor nauk medycznych, profesor nadzwyczajny w centrum edukacyjno-naukowym „Ukraiński Ośrodek Szkoleniowy Medycyny Rodzinnej w Narodowym Uniwersytecie Medycznym im. O. Bogomolca” (Kijów, Ukraina). Raport na temat:

“Gua – diagnostyka pulsu i obraz pacjenta”.

Osman Wapu i Raushan Wapu są terapeutami obrazowymi trzeciego stopnia z prawem do nauczania podstaw Chińskiej Medycyny Obrazowej, instruktor Zhong Yuan Qigong (Ałmaty, Kazachstan). Raport na temat:

 

„Wykorzystanie Chińskiej Medycyny Obrazowej w leczeniu narządów układu hormonalnego”.

 

Adrienn Bogárdi – psycholog analityczny, terapeuta obrazowy drugiego stopnia, wiceprezes Węgierskiego Stowarzyszenia Chińskiej Medycyny Obrazowej (Győr, Węgry). Raport na temat:

„Problemy nerek i układu moczowego w trzech różnych grupach wiekowych”.

 

Sun Lin jest pielęgniarką w Pekińskim Instytucie Badań Medycznych „Kundawell” (Pekin, Chiny). Raport na temat:

„Znaczenie komunikacji w leczeniu Chińskiej Medycyny Obrazu”.

 

Tatiana Achimova – terapeutka obrazowa trzeciego stopnia z prawem do nauczania podstaw Chińskiej Medycyny Obrazowej, instruktor Zhong Yuan Qigong (Kiszyniów, Mołdawia). Raport na temat:

 

„Leczenie porażenia mózgowego u dziewczynki w wieku czterech lat”.

 

Martin Jura jest terapeutą obrazu poziomu 2 z prawem do nauczania podstaw Chińskiej Medycyny Obrazowej, instruktor Zhong Yuan Qigong (Varin, Słowacja). Raport na temat:

„Wyniki leczenia trzech przypadków chorób przewlekłych”.

 

Oksana Soroka jest terapeutką obrazową poziomu 5, instruktor Zhong Yuan Qigong (Tarnopol, Ukraina). Raport na temat:

“O zintegrowanym podejściu w pracy ‘Ternopil Center Zhong Yuan Qigong’ w rozwoju, i leczeniu przy pomocy Chińskiej Medycyny Obrazowej i praktyki Zhong Yuan Qigong”.

 

Marina Ulku – Terapeuta Obrazu Poziomu 5, Instruktor Zhong Yuan Qigong (Stambuł, Turcja). Raport na temat:

„Leczenie obturacyjnego zapalenia oskrzeli metodami Chińskiej Medycyny Obrazowej”.

 

Mykoła Yakovchuk – bioenergoterapeuta nieformalny, uzdrowiciel ludowy Ukrainy, założyciel szkoły “OMMAO”, profesor Oxford Academic Union, terapeuta obrazowy poziomu 5, (Kijów, Ukraina). Raport na temat:

 

„Powikłania poporodowe i metody ich eliminacji metodami Chińskiej Medycyny Obrazowej”.

 

 

Lyubov Sergeeva jest terapeutą obrazową poziomu 3 z prawem do nauczania podstaw Chińskiej Medycyny Obrazowej, instruktorem Zhong Yuan Qigong (Niżny Nowogród, Rosja). Raport na temat:

„Nasza praca jest zarówno niebezpieczna, jak i trudna…”

 

Gabriella Nagy jest terapeutką obrazową poziomu 5, instruktorem Zhong Yuan Qigong, wiceprezesem Węgierskiego Stowarzyszenia Chińskiej Medycyny Obrazowej (Hajdudorog, Węgry). Raport na temat:

 

„Jak złagodzić stan pacjenta metodami Chińskiej Medycyny Obrazowej”.

 

Ilona Alekseeva – terapeutka obrazowa poziomu 5, instruktor Zhong Yuan Qigong, psycholog (Ryga, Łotwa). Raport na temat:

“Masaż Qigong jako metoda Medycyny Obrazowej. Praktyka BiGuShiChi w grupie Skype, wyniki”.

WARSZTATY 18:30 – 19:30:

Mykoła Yakovchuk – bioenergoterapeuta nieformalny, uzdrowiciel ludowy Ukrainy, założyciel szkoły “OMMAO”, profesor Oxford Academic Union, terapeuta obrazowy poziomu 5, (Kijów, Ukraina). Kurs mistrzowski na temat:

 

„Pobudzanie przepływu krwi i energii do narządów miednicy”.

 

 

 

Martin Jura jest terapeutą obrazu poziomu 2 z prawem do nauczania podstaw Chińskiej Medycyny Obrazowej, instruktorem Zhong Yuan Qigong (Varin, Słowacja). Kurs mistrzowski na temat:

 

 

„Wyniki leczenia trzech przypadków chorób przewlekłych”.

 

 

Lyubov Sergeeva jest terapeutą obrazowym poziomu 3 z prawem do nauczania podstaw Chińskiej Medycyny Obrazowej, instruktorem Zhong Yuan Qigong (Niżny Nowogród, Rosja). Klasa mistrzowska: na temat

 

„Terapia masażu Guasha w celu wsparcia Chińskiej Medycyny Obrazowej”.

 

 

Tatiana Achimova – terapeuta obrazowy trzeciego stopnia z prawem do nauczania podstaw Chińskiej Medycyny Obrazowej, instruktor Zhong Yuan Qigong (Kiszyniów, Mołdawia). Kurs mistrzowski na temat:

 

„Jak przedłużyć młodość. Wzmocnienie układu hormonalnego. Leczenie chorób związanych z zimną energią (mięśniaki, torbiele, polipy, zapalenie gruczołu krokowego, gruczolaki)”

 

Osman Wapu i Raushan Wapu są terapeutami obrazowymi trzeciego stopnia z prawem do nauczania podstaw Chińskiej Medycyny Obrazowej, instruktor Zhong Yuan Qigong (Ałmaty, Kazachstan). Kurs mistrzowski na temat:

 

„Diagnozowanie i leczenie chorób układu hormonalnego za pomocą Chińskiej Medycyny Obrazowej”.

 

 

Olga Chirkunova – fizjoterapeuta, terapeuta obrazowy poziomu 3 z prawem do nauczania podstaw Chińskiej Medycyny Obrazowej, instruktor Zhong Yuan Qigong (Moskwa, Rosja). Kurs mistrzowski na temat:

 

„Leczenie korzonków nerwowych metodami medycyny chińskiej i współczesnej. Gimnastyka poprawiająca krążenie energii w meridianach i poprawiająca pracę kręgosłupa”.

 

 

DZIEŃ 2

 

OKRĄGŁY STÓŁ 09:00 – 11:30:

Temat okrągłego stołu:

„Znaczenie, problemy i perspektywy badań naukowych starożytnych psychofizycznych praktyk zdrowotnych i medycznych na przykładzie Chińskiej Medycyny Obrazu i Zhong Yuan Qigong”.

RAPORTY 12:00 – 15:00:

 

Wiaczesław Moisejew – profesor, doktor filozofii, kierownik Katedry Filozofii Moskiewskiego Państwowego Uniwersytetu Medyczno-Dentystycznego (Moskwa, Rosja). Raport na temat:

 

 

„W kierunku matematycznego modelu „energii Qi”.

 

 

 

Valentyna Bosko – psychoterapeuta, terapeuta obrazowy 5 poziomu, instruktor Zhong Yuan Qigong (Odesa, Ukraina). Raport na temat:

„U-Sin [Wu Xin] – teoria i motywacja. Wpływ motywacji na wynik leczenia”.

 

Olga Chirkunova – fizjoterapeuta, terapeuta obrazowy trzeciego stopnia z prawem do nauczania podstaw Chińskiej Medycyny Obrazowej, instruktor Zhong Yuan Qigong (Moskwa, Rosja). Raport na temat:

 

„Praktyczne badanie choroby rwy kulszowej, powstałej z przyczyn związanych z modelem życia”.

 

 

Xu Hanyu jest absolwentem Akademii Chińskich Nauk Medycznych, specjalistą w Pekińskim Instytucie Badań Medycznych „Kundawell” (Pekin, Chiny). Raport na temat:

 

 

„BiGuShiQi – nowy sposób na życie”.

 

 

 

Guo JiQing jest badaczem w dziale badań medycznych w Pekińskim Instytucie Badań Medycznych „Kundawell” (Pekin, Chiny). Raport na temat:

„Trend rozwojowy w uczeniu się Zhong Yuan Chan”.

 

Rita Farkas – doktor medycyny weterynaryjnej, terapeuta obrazowy poziomu 4 (Barcs, Węgry). Raport na temat:

 

 

 

„Leczenie raka wątroby”.

 

 

 

Natalia Ignatieva jest terapeutką obrazową trzeciego stopnia z prawem do nauczania podstaw Chińskiej Medycyny Obrazowej, instruktor Zhong Yuan Qigong (Moskwa, Rosja). Raport na temat:

„Chińska Medycyna Obrazowa we współczesnym świecie”.

 

Zoya Ligvinska – terapeuta obrazowy poziomu 5, arteterapeuta, instruktor Zhong Yuan Qigong (Odesa, Ukraina). Raport na temat:

 

 

 

„Przykłady obrazowych metod leczenia guza szyszynki i nieprawidłowości miesiączkowania oraz problemów z noszeniem płodu”.

 

 

Eszter Nagy – terapeuta obrazowy poziomu 4, dentysta (Barcs, Węgry). Raport na temat:

„Związek zapalenia jelit i terapii obrazowej”.

 

 

WARSZTATY 16:00 – 17:00:

 

Xu Xiaoten jest przedstawicielem Pekińskiego Medycznego Instytutu Badawczego „Kundawell” w centrum odnowy biologicznej Kundawell w Odesie (Ukraina), terapeutą obrazowym poziomu 5, specjalistą w tradycyjnych rodzajach chińskiego masażu: Tui na, Guasha, ( Odessa, Ukraina). Kurs mistrzowski na temat:

„Tradycyjne rodzaje masażu chińskiego”.

 

 

 

Han Guoqing – lekarz medycyny chińskiej, refleksolog, specjalista od antycznej metody chińskiej akupunktury (Browary, Ukraina). Kurs mistrzowski na temat:

 

 

„Unikalna metoda akupunktury „metoda równowagi”.

 

 

 

Natalia Ignatieva jest terapeutką obrazową trzeciego stopnia z prawem do nauczania podstaw Chińskiej Medycyny Obrazowej, instruktorem Zhong Yuan Qigong (Moskwa, Rosja). Kurs mistrzowski na temat:

 

„Metody wpływu terapii obrazowej na problemy układu kostnego”.

 

 

 

Oksana Soroka jest terapeutką obrazową poziomu 5, instruktorem Zhong Yuan Qigong (Tarnopol, Ukraina). Kurs mistrzowski na temat:

 

 

 

„Łączenie metod Chińskiej Medycyny Obrazowej i unikalnych technik manualnych Tradycyjnej Ukraińskiej Medycyny w przypadku problemów z kręgosłupem”.

 

 

Zoya Ligvinska – terapeuta obrazowy poziomu 5, arteterapeuta, instruktor Zhong Yuan Qigong (Odesa, Ukraina). Kurs mistrzowski na temat:

 

 

„Taniec Yin-Yang w związku”.

RAPORTY 17:15 – 19:30:

 

Tatiana Plastun – terapeuta obrazowy 3 stopnia, instruktor Zhong Yuan Qigong (Odesa, Ukraina). Raport na temat:

„Przypadki leczenia dojrzałej zaćmy metodami Chińskiej Medycyny Obrazowej, a także ogólnego niedorozwoju mowy, obrzęku naczynioruchowego na tle skoliozy, z deformacją klatki piersiowej”.

 

Vadym Lagron – terapeuta obrazowy poziomu 5, instruktor Zhong Yuan Qigong (Zaporoże, Ukraina). Raport na temat:

„Wpływ emitowanego Qi na nasiona lnu oleistego poddane działaniu mutagenu chemicznego”.

 

Oksana Soroka jest terapeutką obrazową poziomu 5, instruktorem Zhong Yuan Qigong (Tarnopol, Ukraina). Raport na temat:

„Przypadek leczenia mikrogruczolaka przysadki metodami Chińskiej Medycyny Obrazowej”.

 

Olena Savchuk – terapeuta obrazowy poziomu 5, instruktor Zhong Yuan Qigong, instruktor jogi (Kijów, Ukraina). Raport na temat:

„Optymalizacja zdrowia i leczenie w praktyce: Medycyny Obrazowej oraz metod Qigongu i jogi”.

 

Natalia Iarosh jest terapeutką obrazowym trzeciego stopnia z prawem do nauczania podstaw chińskiej medycyny obrazu, instruktorem Zhong Yuan Qigong (Kijów, Ukraina). Raport na temat:

 

 

„Wykorzystanie metod Medycyny Obrazowej do usprawnienia pracy mózgu i rozwiązywania problemów zaburzeń rozwoju świadomości”.

 

 

Alina Naslidnyk – terapeuta obrazowy poziomu 4, instruktor Zhong Yuan Qigong, psycholog (Kijów, Ukraina). Raport na temat:

„Związek układu hormonalnego z ludzkimi emocjami. Skuteczność Medycyny Obrazowej w problemach emocjonalnych i metody jej potwierdzania”.