You are currently viewing LECZENIE CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA W MEDYCYNIE OBRAZOWEJ

LECZENIE CUKRZYCY I NADCIŚNIENIA W MEDYCYNIE OBRAZOWEJ

 

WSTĘP

Artykuł jest tłumaczeniem kilku sesji online poświęconych problemom cukrzycy, a także często związanym z nią wysokim ciśnieniem krwi. Ukazuje pogląd oraz metodę medycyny obrazowej, której naucza profesor Xu Mingtang. Sama metoda regulacji, leczenia emocji polega na wykonywaniu kilku ćwiczeń z użyciem wizualizacji, koncentracji na określonych miejscach i dźwiękach. 

Nagrane sesje zakładały uczestnictwo w danym określonym czasie oraz poddanie się prowadzeniu w medytacji oraz otwartość na przesyłanie energii od mistrza tej metody Xu Mingtanga. Można też przyjąć pogląd, że sami możemy uruchomić wszelkie potrzebne energie, aby wywołać pożądaną zmianę. Potrzeba wtedy wiedzieć jak wykonać te proste ćwiczenia, co wizualizować, itp. Ponieważ jest to metoda obrazowa, to pomocne do tego jest obejrzenie nagrań poszczególnych ćwiczeń i grafik. Wtedy, mając już w głowie obrazy można ćwiczyć samemu i samemu sobie pomóc.      

SESJA ONLINE 1 – 11.05.2020 

W każdym kraju jest tak wielu ludzi, którzy mają cukrzyce i nadciśnienie. Wielu moich znajomych w Moskwie, którzy są po 50-tce ma nadciśnienie i wysoki poziom cukru. Porozmawiamy dlaczego ludzie mają takie cywilizacyjne problemy.

Wiemy, że wysokie ciśnienie może prowadzić do zawału i udaru. Porozmawiajmy więc o różnych punktach widzenia, a potem podsumujemy i podejmiemy decyzje, co możemy z tym zrobić z punktu widzenia medycyny obrazowej.

TRZYSKŁADNIKOWY MODEL ŻYCIA

Z punktu widzenia medycyny obrazowej wiemy, że nasze życie składa się z trzech składników: ciała, energii i umysłu (ducha). Mówi to nam też, że podczas leczenia możemy oddziaływać z tych trzech poziomów. Od strony fizycznej, ciała używamy tabletek, zmiany diety lub rzeczy materialnych, tj. zastrzyki, itd. Możemy także leczyć naszą chorobę z punktu widzenia energii. Możemy też leczyć siebie z punktu widzenia umysłu.

Nasz umysł, nasza energia i nasze ciało mogą przejawić się w obrazie. Posługujemy się obrazem, aby zrozumieć nasze problemy. Obraz pokazuje nam jakie mamy problemy. Obraz pokazuje nam również to jak możemy wyleczyć ten problem.

Obecnie jest tak dużo chorób. Wiemy, że są, ale nie wiemy jak je wyleczyć. Dzisiaj zajmujemy się cukrzycą i nadciśnieniem. Łatwo możemy mierzyć poziom cukru i wysokość ciśnienia. Możemy używać lekarstw, aby kontrolować te choroby, ale nie możemy w ten sposób ich wyleczyć. Przyjmowanie lekarstw, np. insuliny poprawia parametry.

Czytając książki medyczne, często widzimy, że dokładne przyczyny, np. wysokiego ciśnienia nie są znane. Jeżeli mamy wysokie ciśnienie krwi, to każdy doktor będzie sugerował jego zmniejszanie. Mamy dobre rozwiązania, aby kontrolować nasze symptomy. Myślę, że każdy z was wie, że poprzez używanie tabletek, insuliny obniżamy cukier, ale nie możemy zatrzymać choroby. Jeśli tylko odstawimy tabletki lub insulinę, to następnego dnia lub w ciągu kilku dni poziom cukru lub wysokość ciśnienia zaraz wzrośnie. Mówi nam to, że metody, których obecnie używamy jedynie kontrolują symptomy, parametry. To nie sposób na wyleczenie przyczyny.    

Musimy więc pomyśleć jaka jest prawdziwa przyczyna cukrzycy i wysokiego ciśnienia.

Używając medycyny obrazowej, próbujemy usunąć przyczynę problemu. Przy pomocy diagnozy obrazowej spoglądamy na życie jako, składające się z ciała, energii i ducha, po to, by dostrzec, gdzie jest obraz. 

PRZYCZYNY CUKRZYCY

Dziś mówimy więcej o cukrzycy, ale też o wysokim ciśnienie, ponieważ te dwie choroby są często ze sobą związane. W ciągu ostatnich 30 lat przebadaliśmy dużo ludzi z cukrzycą. Byli wśród nich zarówno dzieci, starsi ludzie. Niektórzy z cukrzycą typu 1, inni z cukrzycą typu 2. 

Czego dowiedzieliśmy się o cukrzycy przy pomocy diagnozy obrazowej?

Dowiedzieliśmy się, że niektórzy ludzie mają wysoki poziom cukru ze względu na płuca. Gdy oczyściliśmy ich płuca, to poziom ich cukru się unormował.

Niektóre cukrzyce pochodzą z problemów ulokowanych w dolnej części pleców. Gdy wyleczyliśmy tę obszar, to tutaj też poziom cukru się unormował. W starożytnej medycynie chińskiej mówi się, że wysoki poziom cukru wywodzi się z płuc lub z nerek. Zasadniczo, to mamy trzy typy cukrzycy. Jest też zalecenie, aby pić dużo wody.

Diagnozując obrazowo widzimy przyczyny cukrzycy zlokalizowane w płucach, tylnej części pleców oraz trzecie miejscem jest wątroba i trzustka. U 80 procent ludzi cukrzyca związana jest z problemami wątroby i trzustki.

Również niektóre rodzaje wirusów związanych z jelitami mogą powodować wzrost poziomu cukru.

Jednakże, nasze 30 letnie doświadczenie medycyny obrazowej pokazuje nam, że 80 procent cukrzyc wynika z wątroby, trzustki lub powiązań między tymi organami. Gdy ich wzajemny związek jest nieprawidłowy, to może to powodować inne objawy, np. objawy żołądkowe. Żołądek dostaje nieprawidłową informacje i ciągle domaga się pożywienia.

Dzisiaj wyjdziemy od tej konkluzji i zaczniemy wzmacniać wątrobę oraz wzmacniać i regulować trzustkę. 

TRZUSTKA

Trzustka znajduję się tutaj. Potrzebujemy pobudzić trzustkę. Używamy metody obrazowej „większe-mniejsze” [chiń.] „daaa-siaou, daaa-siaou” („większe-mniejsze, większe-mniejsze”). Gdy używamy tej metody, to przewody trzustki poprawią się. Cyrkulacja krwi poprawi się. Tak więc, funkcja trzustki poprawi się.

Nie ważne jaki to typ cukrzycy – pierwszy lub drugi, z insuliną lub bez insuliny – w trzustce znajdują się leniwe komórki, takie które nie pracują. Musimy więc pobudzić trzustkę, czyniąc ją [naszym mentalnym obrazem] większą-mniejszą, większą-mniejszą. Wtedy leniwe komórki zaczynają pracować.

Następnie musimy pobudzić wątrobę. Pobudzić jej leniwe komórki.

Musimy także użyć [dźwięku] HUA, aby oczyścić wątrobę. HUA może rozpuścić flegmę, skrzepy krwi i inne brudne złogi wewnątrz wątroby. Według badań medycznych, badań krwi, jeśli ćwiczymy dźwięk HUA na wątrobie przez 3 tygodnie to odczyty kryształów [tyrozyny i cystyny] obniżają się. Obniża się również stłuszczenie wątroby.  

Mamy wiele przykładów sukcesu leczniczego. Możemy nawet powiedzieć, że wyleczenie cukrzycy i powiązanego z nią nadciśnienia jest gwarantowane, jeśli ktoś zastosuje te metody.

Jest to wyleczenie tego problemu nie tylko z punktu widzenia ciała fizycznego [oś P]. Oczywiście musimy używać leków [oś P], ale musimy również używać energii [oś E] i umysłu [oś S]. Gdy energia i umysł idą razem, to jest to ‘Obraz’ (Image). Gdy używamy ‘obrazu’, to możemy wyleczyć zarówno przyczyny tkwiące w energii, przyczyny duchowe oraz przyczyny tkwiące w ciele fizycznym. Wtedy możemy odzyskać nasze życie.

ĆWICZENIE 1 – POBUDZANIE TRZUSTKI

Dobrze więc, zacznijmy od pobudzenia trzustki.

Podobnie jak było przy leczeniu płuc i wątroby musicie się bardzo dobrze zrelaksować. Następnie słuchać i podążać za dźwiękiem mantry.

Wiecie gdzie znajduje się trzustka. Możecie zobaczyć na grafice. Czuj trzustkę i podążaj za dźwiękiem „daaa-siaou, daaa-siaou” („większe-mniejsze, większe-mniejsze”). Możesz zamknąć oczy. Gdy słyszysz „daaa”, to wizualizuj, że trzustka staje się większa. Gdy słyszysz „siaou” – wizualizuj, że staje się mniejsza.

Wiele badań pokazuje, że szczególnie u pacjentów, którzy długo biorą insulinę, to w ich trzustkach jest wiele nieaktywnych komórek. Takich, które nie produkują insuliny. Metoda „większe-mniejsze” pobudza te komórki.

Tej metody używali starożytni mistrzowie i lekarze po to, by uaktywnić niepracujące części ciała. To zostało potwierdzone w nowoczesnych badaniach, że jeśli funkcja organu jest obniżona, to dlatego, że są w nim nieaktywne komórki.

Dlaczego metoda „większe-mniejsze” może pobudzić leniwe komórki? Nasze badania pokazały, że polepsza się krążenie krwi w żyłach i małych naczynkach, a także poprawia się przepływ energii.

Zamknij więc oczy, wizualizuj swoją trzustkę, słuchaj daa-siaou i w myślach czyń ją „większą-mniejszą”. 

15 minut

 

ĆWICZENIE 2 – POBUDZANIE WĄTROBY

To samo z wątrobą. Wizualizuj swoją wątrobę. Czuj swoją wątrobę. Gdy mówię „daa” czuj swoją wątrobę jako większą [niż natrualny jej rozmiar]. Gdy mówię „siaou” czuj swoją wątrobę jako mniejszą [czyli wraca do naturalnego rozmiaru]. 

15 minut

 

 

SESJA ONLINE 2 – 12.05.2020

Dobry wieczór. Pomyślmy nad naszym celem. Wiemy, że jest dużo ludzi, którzy mają cukrzyce, wysokie ciśnienie, wysoki cholesterol. Obecnie dużo ludzi ma również alergie pokarmowe.

Cukrzyca ma przyczyny różnego rodzaju. Nasze 30-letnie doświadczenie w leczeniu cukrzycy pokazuje, że 80% przypadków wiąże się z wątrobą i trzustką. Dostałem ostatnio dużo maili i zapytań odnośnie różnych problemów chorobowych. Nie tylko cukrzycy i wysokiego ciśnienie.

KAMIENICA PĘCHERZA ŻÓŁCIOWEGO, UDAR, POPRAWA JAKOŚCI KRWI

Na przykład, czy po usunięcia pęcherzyka żółciowego wciąż można używać tej mantry dla oczyszczenia wątroby?

Oczywiście. Gdy badamy diagnozą obrazową kamienie w pęcherzu żółciowym, to widzimy, że są związane z wątrobą. Gdy możemy oczyścić i wzmocnić wątrobę, to kamienica pęcherza żółciowego będzie się zmniejszała.

Jeśli oczyszczamy i wzmacniamy wątrobę, to polepszamy funkcjonowanie trzustki. Pomoże to nie tylko w przypadku cukrzycy.

W chińskiej medycynie [TCM] wiemy również, że udar związany jest z [elementem] wiatru. A wiatr pochodzi z wątroby. Dlatego w TCM, gdy chcemy leczyć udar, to musimy zająć się wątrobą.

Wiemy również, że wątroba może oczyszczać krew. Gdy krew się polepsza, to cyrkulacja krwi również się polepsza.

CUKRZYCA

Wiedza medycyny obrazowej mówi nam, że aby leczyć lub zapobiegać cukrzycy powinniśmy wzmocnić wątrobę i trzustkę. Wiemy, że choroby cywilizacyjne takie jak: wysokie ciśnienie, wysoki cholesterol, wysoki poziom cukru mają słabo poznaną ich prawdziwą przyczynę. Dlatego nie ma możliwości ich wyleczenia przy pomocy leków. Wiemy również, że jeśli ktoś cierpiący na te choroby na dwa dni odstawi leki, to ich parametry natychmiast podniosą się.

To wszystko nam mówi, że musimy znaleźć inny sposób, taki, który pozwoli naprawdę poprawić nasze zdrowie. Taki sposób, który nie polega wyłącznie na kontrolowaniu parametrów, które i tak w pewnym momencie stają się coraz gorsze.

Więc zobaczycie. Jeśli przez parę tygodni będziecie stosować tę metodę wasze parametry poprawią się. Ta poprawa utrzyma się dalej po zakończeniu praktykowania. 

ŻYWIENIE W CZASIE LECZENIA

 

Wczoraj powiedzieliśmy również, że podczas tego leczenia powinniście współpracować. Odstawcie z diety węglowodany, cukier, tłuszcz, masło – takie produkty, które podnoszą ciepłotę. Ta zmiana w żywieniu ma trwać tylko na czas trwania leczenia. Gdy funkcje organów poprawią się, to możecie wrócić do normalnego żywienia.  Na ten moment potrzebujemy obniżyć pracę, którą musi wykonywać wątroba i trzustka. Wtedy łatwiej mogą powrócić do zdrowej formy i pełnienia swoich funkcji.

ĆWICZENIE 1 – TRZUSTKA

Zaczniemy od leczeni i wzmacniania trzustki.

Rozluźnijcie się głęboko i poczujcie swoją trzustkę. Słuchajcie mnie swoją trzustką.

 

12 minut

ĆWICZENIE 2 – WĄTROBA

Teraz wzmocnienie i oczyszczenie wątroby. Poczuj swoją wątrobę. Poczuj jak staje się większa i mniejsza.

Gdy będzie mantra HUA, to też czuj swoją wątrobę i czuj jak wychodzą z niej złogi. Jakby się rozpuszczały do postaci płynnej i opuszczały wątrobę.

Ta część – słyszenie „daa-siaou”, czucie i widzenie obrazowe „większe-mniejsze” poprawi cyrkulacje energii i krwi w wątrobie

Większe-mniejsze 10 minut

HUA 10 minut  

[Podczas ćwiczenia oczyszczania wątroby HUA można mówić dźwięk HUA i z każdym wypowiedzeniem przybliżać swoją np. prawą rękę do wątroby i rozprostowywać palce. Następnie oddalam i lekko zaciskamy palce. To nie jest żaden magiczny gest, tylko dodatkowy sposób na przekonanie umysłu, że wydarza się, to co zamierzamy. Taki gest, ruch dłonią pełni funkcje symbolu, ruchomego obrazu. Widzimy, że z naszej ręki, wraz z dźwiękiem HUA płynie światło, wnika w wątrobę i rozpuszcza tkwiące w niej złogi. Rozpuszczają się one do postaci wody i opuszczają wątrobę. Zostaną wydalone z moczem lub po prostu znikną z organizmu]  

 

ZWIĘKSZENIE ILOŚCI CUKRZYCY W OBECNYCH CZASACH & POŻYWIENIE PRZETWORZONE I NIEPRZETWORZONE

Jak wiemy, obecnie jest dużo nawet młodych ludzi, 30 letnich, 40 letnich, którzy zaczynają mieć cukrzycę typu 2. Co z nami nie tak?

Czterdzieści lat temu było mało pacjentów z cukrzycą, a teraz jest dużo. Dlaczego?

Jedną z przyczyn jest pożywienie.

Jeśli jemy więcej surowego pożywienia, to nasz żołądek trawi więcej nieprzetworzonych warzyw, orzechów, owoców. Gdy obecnie pożywienie jest wysoko przetworzone, np. mięso, ryż, to robione jest z dodatkami chemicznymi. To nie służy trawieniu.

Tak więc, jeśli chcemy pomóc swojemu żołądkowi, wątrobie i trzustce, to jedzmy więcej pożywienia nieprzetworzonego. Korzystniejsze jest pożywienie surowe.

Dobrze, to na dzisiaj koniec. Jutro porozmawiamy więcej o niektórych fizycznych ćwiczeniach, które pozwalają zapobiegać cukrzycy. Z punktu widzenia medycyny obrazowej, problem związany jest z trzema płaszczyznami: duchową (umysłową, świadomościową, informacyjną), energetyczną i fizyczną. Musimy więc użyć tych trzech płaszczyzn, aby pozwolić ciału wyzdrowieć.

Z naszym więcej niż 25 letnim doświadczeniem, także w Shaolinie mamy zdecydowane rezultaty w leczeniu cukrzycy i wysokiego ciśnienia. Używając tych metod, wyzdrowiejecie.

Wiemy, że branie tabletek, insuliny jest również dobre, bo możemy kontrolować parametry, ale w ten sposób nie wyzdrowiejecie.

Mówimy, że zdrowie jest w naszych własnych rękach. Mam nadzieję, że szybko wyzdrowiejecie. 

 

 

 

 

SESJA ONLINE 3 – 13.05.2020 

Dobry wieczór.

Wciąż pojawia się wiele pytań odnośnie różnych rodzajów chorób. Nie tylko cukrzycy. Celem, z który pracujemy dzisiejszego wieczora, to cukrzyca. Jednak, gdy wzmocnimy wątrobę i trzustkę, to pomoże to w wielu innych chorobach.

 

Z punktu widzenia medycyny obrazowej, cukrzyca jest jednym z rodzajów symptomów życia. Jest kilka przyczyn, które powodują wzrost poziomu glukozy we krwi. Jak już powiedzieliśmy, problemy z płucami mogą podwyższać poziom cukru we krwi. Również, problemy z dolną częścią pleców i nerkami podnoszą poziom cukru we krwi.  

RELACJA WĄTROBY, TRZUSTKI I ŻOŁĄDKA

Jednak przeważnie, u tych, którzy przez długi czas – ponad rok – mają podwyższony cukier, wiąże się to z wątrobą i trzustką i ich wzajemną relacją. Kiedy analizujemy obrazowo wątrobę, żołądek i trzustkę, to znajdujemy coś nowego. Przy cukrzycy najczęściej mówiliśmy o relacji wątroby i trzustki.

Jeżeli relacja tych organów nie jest zbalansowana, to nie wiedzą one, co robić z żółcią z wątroby i insuliną z trzustki. Trzustka odbiera informacje z wątroby i na ich podstawie wie ile wytworzyć insuliny dla trawienia. Czasami problemem jest kanał informacji, którym trzustka odbiera sygnały z wątroby. Wtedy trzustka nie produkuje wystarczającej ilości insuliny. Gdy przez długi czas trzustka staje się słaba, to nawet jak dostaje informacje, to nie wytwarza wystarczająco dużo insuliny.

W medycynie obrazowej, w jej informacyjnej części zajmujemy się powiązaniami między organami. Trzecim organem w tej relacji jest żołądek. Powinien dobrze współpracować z wątrobą i trzustką.    

Ważne są funkcje żołądka. Wczoraj rozmawialiśmy trochę o pożywieniu wpływającym na te trzy organy. Pokarm po zjedzeniu trafia wpierw do żołądka. Tam żołądek wykonuje swoją pierwszą prace i pokarm trafia do dwunastnicy i jelit.

Spójrzcie na rysunek. Wiemy, że żółć w tym kanale powiązana jest z jelitami. Insulina z trzustki także trafia do jelit. Również pokarm z żołądka trafia do jelit.  

Spójrzmy na symptomy. Jeśli zjesz, czujesz się pełny, w żołądku jest dużo gazów i nie możesz dobrze trawić, to wynika to albo z funkcji wątroby, która nie może produkować wystarczająco żółci, albo z funkcji trzustki, która nie może produkować wystarczającą dużo insuliny.

Gdy insulina nie jest produkowana w dostatecznej ilości, to daje to sygnał do wątroby, sygnał, aby nie jeść. Nie masz wtedy apetytu, by cokolwiek zjeść. Nawet jak coś jesz, to nie czujesz smaku. To znowuż wiąże się z funkcją żołądka. 

Gdy z punktu widzenia medycyny obrazowej badamy obraz żołądka i patrzymy jaka tam zachodzi reakcja po spożyciu pokarmu wysokowęglowodanowego – kasza, ryż, kartofle, cukier, to odkrywamy tajemnice. Obecnie żywność jest tak przetworzona, że ulega bardzo łatwemu trawieniu w żołądku. Wtedy cukier, glukoza bardzo szybko i łatwo przedostaje się do krwi.

Gdy jemy surowe jedzenie, to żołądek musi dłużej pracować, aby przetrawić pokarm. Zanim nastąpi przemiana w węglowodany, które mogą być zaabsorbowane, to pokarm idzie dalej. Wtedy w żołądku nie następuje pobór tak dużej ilości glukozy. Pokarm trafia do jelit i daje to sygnały do wątroby i trzustki, aby produkowały więcej żółci i więcej insuliny, aby można strawić w jelitach.

Widzimy też, że czasami ludzie mają problemy z funkcją żołądka ponieważ jedzą za dużo. Wtedy żołądek się powiększa i znowuż może łatwiej i szybciej absorbować cukier, węglowodany.

Pracujemy więc, aby wzmocnić wątrobę, aby mogła produkować wystarczająco dużo żółci. Musimy ją pobudzić oraz oczyścić, [używając] HUA. Po drugie, musimy pobudzić komórki trzustki. Używamy więc „daa-siaou” (większe-mniejsze) dla wątroby oraz dla trzustki. To metoda medycyny obrazowej. Musicie też zmienić sposób odżywiania i jeść więcej surowego pokarmu. Na czas leczenie nie jedz węglowodanów: chleba, ryżu, ziemniaków i cukru, słodkich pokarmów. Daj sobie czas na wyregulowanie komunikacji pomiędzy żołądkiem, wątrobą i trzustką.

Gdy wrócą do dobrego, zbalansowanego stanu, to możesz jeść normalne jedzenie. Wątroba wyprodukuje wystarczająco dużo żółci. Trzustka wyprodukuje wystarczająco dużo insuliny, a żołądek nie będzie tak szybko absorbował cukru z pokarmu. Wtedy trawienie będzie lepiej zachodzić w jelitach.

To, o czym mówiłem, to była informacyjna część medycyny obrazowej, dotycząca sposobu regulacji wzajemnych związków między organami. Jeżeli użyjecie metodę obrazową, to wyregulujecie funkcje tych organów i nie będziecie zdani na ciągłe podawanie leków. 

ĆWICZENIE 1 – POBUDZANIE TRZUSTKI

Słuchaj wideo, podążaj za tym, co mówię i słuchaj mnie przy pomocy trzustki.

ĆWICZENIE 2 – POBUDZANIE  I OCZYSZCZANIE HUA WĄTROBY

Podobnie, rozluźnijcie się, słuchajcie wideo wątrobą. Róbcie ją większą i mniejszą. Potem słuchajcie HUA wątrobą i rozpuście w niej złogi. 

 

 

 

SESJA ONLINE 4 – 14.05.2020

POWIKŁANIA CUKRZYCY

Dziś porozmawiamy trochę o powikłaniach cukrzycy. Gdy ludzie zaczynają chorować na cukrzycę, to pojawia się u nich dużo dalszych powikłań. W ciągu ostatnich 30 lat spotkałem wielu pacjentów cukrzycowych z wieloma różnymi komplikacjami.

Na przykład, była młoda dziewczyna, poniżej 25 roku życia, a przestała widzieć. Ze względu na cukrzyce jej oczy przestały widzieć. Dziewczyna ta trafiła do Pekińskiego Instytutu Kundawell. Otrzymała tam leczenie obrazowe i jej oczy wyzdrowiały.

Mieliśmy też pacjentów cukrzycowych z problemami stóp. Na palcach stóp mieli wrzody, których długo nie mogli wyleczyć. Trafiali do Kundawell i po leczeniu medycyną obrazową zdrowieli.  

Jestem pewien, że znacie jakie są komplikacje cukrzycy. To nie poziom cukru zabija ludzi, a właśnie te komplikacje. 

WĄTROBA & OCZY

Zanalizujmy dlaczego oczyszczamy wątrobę. Wiemy, że energetycznie wątroba powiązana jest z oczami. Z punktu widzenia TCM (tradycyjnej medycyny chińskiej), gdy jest problem z oczami, to należy leczyć wątrobę.

W 2000 roku otworzyłem klinikę w Seattle. Przyszła wtedy do mnie 8-letnia dziewczynka z bardzo złym wzrokiem. Prawie nic nie widziała. Po pierwszej diagnozie jaką jej zrobiłem powiedziałem: „Twoim problemem jest wątroba, a nie oczy. Oczy są w porządku, nie martw się nimi”. Leczyłem jej wątrobę, ale jej matka mi nie ufała. To dlatego, że przez 2 miesiące odwiedzała licznych lekarzy, którzy mówili, że problemem są oczy. Mimo wszystko, zająłem się leczeniem i oczyszczaniem wątroby. Następnego dnia wróciły do mnie i matka powiedziała, że rano były u lekarza, który zrobił badanie córki i oznajmił poprawę wzroku o 60%.

Szczególnie obecnie wielu ludzi dużo czasu spędza przy ekranach np., komputerowych, czy smartfonach, mają różne problemy emocjonalne, żal oraz złość na życie. To również może powodować problemy z wątrobą i oczami. 

ZWIĄZEK WĄTROBY, KRĄŻENIA KRWI, SERCA (ZAWAŁ) I MÓZGU (UDAR)

Więc gdy używamy mantry HUA dla oczyszczenia wątroby i pobudzenia jej leniwych komórek, to pomoże to nie tylko wątrobie, ale również oczom.

Gdy wzmacniamy funkcje wątroby, to wątroba lepiej oczyszcza krew. W ten sposób, lecząc wątrobę poprawiamy krążenie krwi w całym ciele. Cukrzyca może powodować zawał. Może powodować udar. Gdy wzmacniamy wątrobę, to będzie ona lepiej chroniła serce przed zawałem, a mózg przed udarem.

Wiemy też, że niektóre cukrzyce związane są ze współpracą wątroby i trzustki. W medycynie obrazowej leczymy więc zarówno wątrobę i trzustkę, by lepiej się ze sobą komunikowały. Wiemy, że cukrzyca, wysokie ciśnienie, jako choroby cywilizacyjne nie są łatwe w wyleczeniu przy użyciu dowolnych leków. Są one związane z naszym stylem życia. Dlatego właśnie wyleczenie tych chorób musisz wziąć we własne ręce.

Czy masz cukrzycę typu 1 lub 2, to musisz zacząć od kontroli jedzenia. Nie jedz pożywienia wysokowęglowodanowego ani wysokocukrowego. Jeżeli aktualnie przyjmujesz insulinę, to obniży to twój poziom cukru i zawsze musisz kontrolować. Jeśli weźmiesz za dużo insuliny, to poziom glukozy będzie zbyt niski i będziesz musiał  bardzo szybko zjeść coś słodkiego.

Jeśli naprawdę chcesz wyzdrowieć, to weź to we własne ręce. Żaden lekarz nie jest lepszy od ciebie. 

PYTANIA ONKOLOGICZNE

Mamy dziś dużo pytań od ludzi, którzy mają raka. Na przykład, ktoś mówi, że ma raka wątroby i spytał, czy może używać tej mantry HUA na wątrobę? Inni mają raka żołądka lub raka trzustki i pytają, czy mogą używać procedury budzenia leniwych komórek w tych organach?

Jak wiemy, obecnie jest zbyt dużo problemów onkologicznych. Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości zrobimy wykład zoom temu poświęcony. Problemy onkologiczne związane są kondycją całego ciała, a nie tylko jednej jego części. Rak to problem całego ciała i trzeba leczyć całe ciało. 

To skomplikowane, bo ludzie mają bardzo różne opinie o tym, jak to leczyć. Przeznaczymy na to więcej czasu.

W przypadku raka musisz pójść do szpitala i skonsultować z lekarzem medycyny. My możemy pomóc wzmocnić system odpornościowy. Tak byście mogli żyć dłużej i zmniejszyć cierpienie.

 

Odpowiadając na postawione pytania, jeśli masz raka wątroby, trzustki, żołądka, to wciąż możesz używać tych metod, ale to za mało. Musisz współpracować z lekarzami. 

ĆWICZENIA

Dobrze, przejdźmy do budzenia wątroby i trzustki przy użyciu energii, obrazu i mantry. Pierw będziemy budzić trzustkę. Potrzeba, abyś dobrze zrelaksował ciało, wizualizował i czuł swoją trzustkę. Gdy podczas słuchania „większe-mniejsze”, „daa-siaou” twój umysł jest skoncentrowany na organie, to wtedy ten organ słucha, czuje i pobudza swoje funkcje.

Wiemy co robimy, możesz zamknąć oczy i czuj jak trzustka robi się większa i mniejsza. Oczywiście, organ fizyczny definitywnie nie powiększy się od tego. Ten obraz jest wewnątrz energii. Gdy energia się poruszy, to pobudzi cyrkulacje krwi w trzustce i jej leniwe komórki.

15 minut ćwiczenia trzustki.

Teraz wątroba. Słuchaj większe-mniejsze i mantry HUA swoją wątrobą.

15 minut ćwiczenia wątroby 

 

 

 

SESJA ONLINE 5 – 15.05.2020

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zacznijmy. Wiemy, że symptomem cukrzycy jest znaczne podwyższenie glukozy we krwi. Ogólnie nie przysparza to zbyt wiele kłopotu. Jednak, gdy trwa długi czas, to uszkadza wiele organów. Dostałem dużo listów z opisami poprawy. Macie też pytania o symptomy.

Na przykład, czy robiąc większe-mniejsze może wzrosnąć ciśnienie krwi?

Definitywnie nie. Ta metoda wzmacnia wątrobę, ale nie wzmaga ciśnienia krwi. Normalnie bierzesz leki na obniżenie ciśnienia krwi. Metoda HUA wątroby i pobudzenia jej uśpionych komórek oczyści wątrobę, a wtedy efekty przyjmowanych leków mogą się zwiększyć. Wtedy, twój oryginalny poziom ciśnienia może trochę wzrosnąć.

Inne zjawisko jest takie. Używasz leki przeciwbólowe. Metody obrazowe mogą uczynić twoje nerwy bardziej aktywne, wtedy możesz odczuwać więcej bólu.

Kolejne pytanie: jeżeli w wątrobie lub trzustce jest rak, to czy te metody nie pomogą rakowi wzrastać?

Badaliśmy to w naszym Instytucie. Jeżeli wokoło raka jest dużo leniwych komórek, to ten region jest bardzo chłodny i energia jest niska. Na początku może tak być, że pobudzenie komórek organu spowoduje, że powiększy się też rak. Jednak później się zmniejszy. To nie jest tak do końca, że sam rak się powiększa. To jest jak spuchnięcie organu. Po spuchnięciu ciało zaczyna walczyć z rakiem.

Gdy pojawiają się jakieś symptomy, to należy odnaleźć ich przyczynę. Musimy znaleźć odpowiedź: dlaczego to się zmieniło? Było wiele listów z opisem: „podczas tej praktyki czuje całe ciało gorące”.

To jest prawidłowe. Ponieważ pobudzamy komórki, pobudzamy wątrobę i trzustkę, to ich funkcje wzrastają. Kiedy w wątrobie i trzustce znajdują się leniwe komórki, to ich energia jest niska i chłodna. Po ich obudzeniu staje się większa i cieplejsza. Lekarze, terapeuci obrazowi mogą rozpoznać, że organy pacjentów rakowych są zimne. Wątroba, nerki a nawet serce jest chłodne. Znaczy to, że wewnątrz ciała jest za dużo zimna. Także, przed i po zawale możesz czuć serce jako bardzo chłodne.

W medycynie obrazowej postrzegamy, że chłód jest dużym problem dla ciała. Czemu mamy ten chłód w ciele? Ponieważ wraz ze starzeniem się z każdym rokiem zmniejsza się energia Yang. Jeśli chcemy być zrowi, to powinniśmy zawsze dbać o powiększanie energii Yang.

Jak możemy zwiększyć energię Yang?

Na pierwszym poziomie Zhong Yuan Qigong uczymy się ćwiczenia ‘przemiany Qi’ (ang. refine Qi, chiń. Yang Qi). Tą metodą możemy zwiększać energię Yang. Drugą metodą jest ‘daa-siaou’ (większe-mniejsze). Dzięki niej pobudzamy leniwe komórki i również możemy pozbyć się chłodu z ciała i zwiększyć energię Yang.

Jeżeli wątroba słabo funkcjonuje, to może spowodować wiele problemów trawiennych. Jeżeli staje się zimniejsza, to równolegle będzie miała więcej tłuszczu w środku. Wzmacniamy wątrobę nie tylko dla regulacji ciśnienia i cukrzycy, ale, żeby ogólnie wzmocnić jej funkcje.

Pobudzamy leniwe komórki i przepływ energii w trzustce i w ten sposób polepszamy jej funkcje. Tutaj podobnie, to nie tylko dla leczenia cukrzycy. Zwiększenie funkcji trzustki spowoduje, że nasze zdolności trawienne też się poprawią.

ĆWICZENIA WĄTROBY I TRZUSTKI

Po 15 minut na organ.   

 

 

 

SESJA ONLINE 6 – 16.05.2020

 Według medycyny obrazowej wiele przypadków cukrzycy związanych jest funkcją wątroby i trzustki. Jednak nie wszystkie cukrzyce. Niektóre związane są z problemami płucnymi oraz problemami z nerkami. Jednak, u ponad 80 % pacjentów występuje zła praca wątroby i trzustki.

 

Mówimy o cukrzycy, jednak dostaje coraz więcej listów od ludzi, którzy mają problem z rakiem. Porozmawiamy później o tym, co można zrobić samemu w domu, by wzmocnić swój system immunologiczny i przeciwdziałać rakowi. 

CHŁÓD W ORGANACH

Jak wiemy, wiele poważnych problemów wiąże się z zimnem wewnątrz ciała. Na przykład, wątroba jest bardzo chłodna. Sama osoba nie czuje, by miała zimną wątrobę, czuje natomiast zimne stopy i zimne ręce i ciężkość wątroby.   

Można też mieć zimno w żołądku. Objawia się tym, że nie chcesz zimnego pożywienia i lubisz tylko gorące jedzenie. Gdy robisz metodę większe-mniejsze, to twoja wątroba nie staje się większa i mniejsza. Czujesz to na poziomie energii, że staje się większa i mniejsza. Ta pobudzona energia wypchnie zimno z organu. Ten chłód opuszczający wątrobę może iść meridianem wątroby, który idzie aż do stóp. Wtedy czujesz chłodne stopy. Ogólnie mówiąc, gdy pobudzamy organy, to zgromadzony w nich chłód może wychodzić przez stopy, dłonie, a nawet głowę.

 

Chłód wewnątrz narządów wiąże się z ich nieaktywnymi komórkami i małym poziomem energii. Musimy pobudzić organy, aby pozbyć się chłodu i przywrócić im funkcje. 

ĆWICZENIA

20 minut wątroba

 

20 minut trzustka