You are currently viewing QIGONG LECĄCEGO ŻURAWIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

QIGONG LECĄCEGO ŻURAWIA W PYTANIACH I ODPOWIEDZIACH

Pierwszy artykuł o Lecącym Żurawiu, tutaj:

http://www.qigong108gates.pl/qigong-lecacego-zurawia-i-nie-tylko/

*          *          *

 

(Tłumaczenie, parafraza i opracowanie fragmentu książki autorstwa Zhao Jin Xiang’a, Chinese Soaring Crane Qigong, Qigong Association of America, Corvallis 1993)

 

 

Rozdziały:

 1. Podstawowa wiedza o Qigongu
 2. Chiński Lecący Żuraw
 3. Mechanizmy i efekty leczące
 4. Zdrowy rozsądek w ćwiczeniach Qigong
 5. Reakcja na ćwiczenie Qigong
 6. Spontaniczne ruchy medytacji w postawie stojącej
 7. Opiekunowie i nauczyciele
 8. Osiągając wyższy poziom

ROZDZIAŁ 1

PODSTAWOWA WIEDZA O QIGONGU

e05a3150034d54555d4393e660b2efc5

1. Co to jest “Qigong”?

W dawnych czasach istniały ćwiczenia polegające na: kierowaniu i pracy umysłu, głębokim oddychaniu, medytacji w pozycji siedzącej, medytacji w pozycji stojącej, chodzeniu, leżeniu, itd. Po powstaniu nowych Chin wszystkie te ćwiczenia nazwano Qigong.

Qigong jest aktywnym i wewnętrznym ćwiczeniem fizycznym, które reguluje umysł, oddech i ciało, czyli trzy podstawowe elementy. Jego wytrwałe praktykowanie może budować świadomość umysłu, która uzdrawiająco wpływa na ciało, wzmacnia jego wewnętrzne funkcje, stymuluje i wykorzystuje potencjalną moc człowieka dla osiągnięcia względnej równowagi i jedności ciała i umysłu.

Qigong można podzielić na gong “twardy” i “łagodny”. „Twardy” należy do sztuki walki. “Łagodny” odnosi się do podtrzymania i odzyskania zdrowia, i zwany jest “terapią Qigong”.

„Terapię Qigong” można również podzielić na “terapię ruchową” (ruch jest zewnętrzny, a wewnętrzny rozwijany jest spokój, brak angażowania myśli) oraz “terapię uspokajającą” (spokój i brak ruchu na zewnętrz; ruch wewnętrzny umysłu i energii). Jeśli terapie ruchowa i uspokajająca są praktykowane razem, rezultat może być nawet jeszcze lepszy.

Qigong to specjalna szkoła naukowa należąca do kategorii “nauk biologicznych”. Jej istnienie datuje się od czasów starożytnych i przetrwała wieki, by dziś być wciąż żywą. Ideologia wywodząca się z naiwnego materializmu starożytności oraz metody analizy współczesnej nauki stopniowo wzbogacają ją i doskonalą. Qigong niewątpliwie rozwinie się w szkołę naukową o cechach narodu chińskiego, która przyniesie korzyść ludzkości.

 

2. Co to jest “inspekcja wewnętrzna”?

Inspekcja wewnętrzna to forma ćwiczeń gong pochodząca od naszych przodków, którą można również nazwać “skupieniem wewnętrznym”. Polega ona na rozluźnieniu się, opuszczeniu powiek i spojrzeniu do wewnątrz, skupieniu umysłu na jednej części ciała, jednym kanale lub aku-punkcie.

W Compendium of Materia Medica, Li Shizhen, słynny starożytny lekarz, zauważył, że “tylko Ci, którzy są w stanie skupić się do wewnątrz, mogą wizualizować wewnętrzne kanały”.

Sun Zhen Ren pisał w swoich dziełach, tj.: A Thousand Recipes in Urgent Cases, Cultivate One’s Nature, i innych…, że

należy wyrobić w sobie nawyk wewnętrznego badania, wewnętrzne widzenie organów ciała powinno dotrzeć do świadomości wizualnej wraz z pięcioma kolorami.

Wymagane jest, abyś pozbył się wszystkich światowych zmartwień, a Twój umysł nie był nawiedzany przez dzikie, rozproszone, impulsywne myśli.

Jeśli ciągle jesteś zajęty swymi ogromnymi pragnieniami i nie potrafisz uwolnić się od złych myśli, to  wysiłek, który wkładasz w praktykę Qigong nic ci nie da.

Człowiek nie powinien pozwalać swemu umysłowi działać impulsywnie i być miotanym przez swe myśli, bo wtedy niemożliwe jest odnalezienie prawdziwego ukojenia.

 

3. Co to jest “Informacja” i “Terapia Informacyjna Qigong”?

Ogólnie rzecz biorąc, słowo “informacja” oznacza sygnał lub wiadomość. Manipulacja informacją jest nauką, która bada ilość informacji oraz jej przekazywanie, transfer i odbiór. Zdolność i skuteczność przekazywania informacji można określić za pomocą obliczeń. Teoria informacji znalazła zastosowanie w dziedzinie komunikacji, biologii, fizyki itp.

Mówi się, że słowo “informacja” pojawiło się już w książce o teorii cybernetyki, napisanej przez amerykańskiego matematyka Wienera. W książce tej wskazał on, że “informacja” odnosi się do przystosowania się człowieka do świata zewnętrznego, a następnie rzucenia wyzwania temu zewnętrznemu światu poprzez to nowe przystosowanie. Dlatego właśnie

“informacja” jest ściśle związana z materią i jej energią ruchu.

Krótko mówiąc, “informacja” jest obiektywną reakcją ruchu materii w szczególny sposób. Rozprzestrzeniła się na wiele dziedzin nauki i jest uważana za wszechstronną naukę graniczną.

Społeczeństwo ludzkie ma swoją własną “informację”. Podobnie jest w świecie przyrody. Zarówno istoty żywe, jak i nieożywione mają swoją “informację”.

Terapia Informacyjna Qigong została opracowana przez mistrzów Qigong w celu leczenia pacjentów poprzez emitowanie Qi na zewnątrz (z ciała i umysłu leczącego do ciała i umysłu pacjenta).

Z badań przeprowadzonych za pomocą instrumentów wynika, że emitowanie Qi składa się z: fal podczerwonych, fal elektromagnetycznych, fal magnetycznych, przepływu cząsteczek itp.

Ta metoda leczenia pacjentów przez mistrza Qigong nazywana jest “terapią informacyjną”. 

4. Czym jest ‘gong rozwijania wyższych potencjałów’ i ‘gong zdrowia’?

Cicha medytacja składa się z gongu (ćwiczeń) rozwijania wyższych potencjałów i gongu zdrowia. Mają one różne cele, a metoda praktyki nie jest całkiem taka sama.

Praktyka ‘gongu rozwijania wyższych potencjałów’ pomoże Ci w udoskonalaniu umysłu, innymi słowy jest to specjalny sposób na pogłębione uświadomienie sobie istnienia własnej świadomości.

Słowo “świadomość” oznacza świadomość naturalną lub raczej świadomość umysłową (zawartości umysłu), tzn. świadomość Twojego mózgu i aktywności umysłowej. Li Shizhen napisał w swoim Compendium of Materia Medica, że mózg jest najwyższym dowódcą umysłu i ciała. Oznacza to, że mózg jest ważny zarówno dla rozwijania charakteru i świadomości, jak i dla tworzenia siły koncentracji, skupienia umysłu i rozwoju ludzkiej inteligencji.

 

“Gong zdrowia” służy głównie poprawie naszego zdrowia. Jest to zestaw ćwiczeń służących do wytwarzania i kierowania Qi poprzez koncentrację, podczas której powinieneś skupić się głównie na pielęgnowaniu, gromadzeniu i kontrolowaniu przepływu Qi w swoim ciele.

Naucz się również, jak doprowadzić swoje pierwotne Qi do regularnego mikro-cyrkulacji przez wszystkie kanały i jak otworzyć wszystkie zablokowane kanały, co ma na celu budowanie zdrowia człowieka.

Kultywowany gong i gong zdrowia są ze sobą ściśle powiązane.

W praktyce Qigong powinieneś nauczyć się gromadzić Qi i rozwinąć siły umysłu oraz być w stanie kontrolować krążenie Qi za pomocą świadomego umysłu. Produkcja energii jest niezbędna do ćwiczenia Qigong, a rozwój mocy umysłu odgrywa w tym dominującą rolę.

Qigong “Lecącego Żurawia” podąża za ideą kontrolowania przepływu energii i ruchu ciała za pomocą siły umysłu. Innymi słowy, ‘Lecący Żuraw’ jest zarówno gongiem rozwijającym wyższe potencjały umysłu, jak i gongiem zdrowia, mającym na celu leczenie chorób, budowanie zdrowia i rozwijanie ludzkiej inteligencji.

 

5. Czym jest oddychanie naturalne*? (*oddychanie brzuszne)

Naturalne oddychanie jest typowym sposobem oddychania, tzn. brzuch naturalnie pęcznieje podczas wdechu i naturalnie kurczy się podczas wydechu.

 

6. Czym jest nienaturalne** oddychanie? (**odwrócone oddychanie brzuszne)

Po nabyciu pewnej sprawności w praktyce Qigong, możesz mieć uczucie, że jakaś siła ciągnie Cię do tyłu od talii. Jest to moment przejścia z naturalnego oddychania do etapu oddychania nienaturalnego. W tej formie oddychania podczas wdechu Qi po-urodzeniowa schodzi w dół, a Qi przodków (przed-urodzeniowa) idzie w górę wzdłuż du mai (kanału zarządzającego), a podczas wydechu Qi przodków idzie w górę, podczas gdy Qi po-urodzeniowa opada wzdłuż ren mai (kanału poczęcia).

Podczas wdechu brzuch kurczy się, co powoduje wzrost prawdziwej energii wzdłuż du mai. Dlatego nienaturalne oddychanie jest właśnie tym, czego potrzebujemy do wypełnienia małego krążenia. Należy zauważyć, że nienaturalne oddychanie może pojawić się samoistnie, kiedy już nabędziesz trochę Qi.

 

7. Czym jest oddychanie embrionalne (tai xi)?

Kiedy zdobędziesz pewną umiejętność w ćwiczeniu Qigong, to w naturalny sposób rozwinie się Twój dan tian, otworzy się. Należy zauważyć, że jest to coś, co może przyjść do Ciebie tylko wtedy, kiedy sam tego nie szukasz.

 

8. Jakie jest kryterium opanowania wysokiego poziomu “Jing, Qi, Shen” (Esencja, Qi, Duch-Świadomość)?

Kiedy ktoś praktykuje Qigong i osiągnie wysoki poziom, to będzie miał trzy satysfakcje: 

      1.   Brak pragnienia, zmniejsza się potrzeba picia i jedzenia;

2.   Brak potrzeby snu i

3.   Zadowolenie seksualne, wtedy, gdy jest seks oraz wtedy, gdy go nie ma. 

 

 

ROZDZIAŁ 2

CHIŃSKI LECĄCY ŻURAW

9. Jakie jest znaczenie Qigongu Lecącego Żurawia?

Żuraw jest ptakiem długowieczności. Jednym z rodzajów żurawi są żurawie o czerwonej koronie. Z białymi bujnymi piórami i czerwoną koroną, żurawie latają i tańczą elegancko. Są spokojne, ciche i nie lubią walczyć. Stworzony przeze mnie chiński Qigong Lecącego Żurawia opiera się na zasadach bioniki i mechaniki oraz naśladuje naturę i ruchy żurawi w locie. Służy to poprawie ogólnego stanu zdrowia i kształtowaniu temperamentu. Stąd też wzięła się jego nazwa. Ten zestaw ćwiczeń Qigong powstał z praktycznego doświadczenia, a jego teoria jest zgodna z naukowymi prawami biologicznego ruchu ludzkiego ciała i kierunkiem przepływu kanałów w ludzkim ciele.

 

10. Jakie są podstawowe cechy Qigongu Lecącego Żurawia?

1.) Łączy pracę fizyczną i umysłową, wspiera odzyskiwanie oraz zachowywanie zdrowia.

2.) Jest szybki w nagromadzeniu Qi, oczyszczaniu kanałów i usuwaniu chorób.

3.) Spontaniczne ruchy nie są niczym niezwykłym. Możesz sam je wywołać i zakończyć. Jesteś w stanie kontrolować swoje spontaniczne ruchy.

 

4.) Ruchy są jasne i łatwe do nauczenia. Łatwo je ćwiczyć i uczyć w grupach. 

11. Na co powinieneś zwrócić uwagę praktykując Lecącego Żurawia?

Ponieważ trening Lecącego Żurawia jest ćwiczeniem służącym leczeniu chorób, budowaniu zdrowia i przedłużaniu życia, aby w pełni wykorzystać jego możliwości, należy przestrzegać następujących punktów:

1.) Wyznacz sobie wysokie standardy moralne.

Będąc przez lata w złym stanie zdrowia zakłóciło energię życiową i stan krwi. Wtedy masz tendencję do wpadania w gniew, gwałtowności i ciągle znajdujesz się w niespokojnym i pesymistycznym stanie umysłu.

Takie uczucia przynoszą kłopoty członkom Twojej rodziny i znajomym. Powinieneś świadomie hamować te niezdrowe uczucia, abyś miał możliwość odnieść więcej korzyści z praktyki Lecącego Żurawia.

Tradycyjna medycyna chińska przywiązuje wagę do zmiany w uczuciach. Człowiek jest stale kontrolowany przez różne uczucia, np: szczęście, gniew, niepokój, intensywne rozmyślanie, smutek, strach, przerażenie. Wahania w emocjach mogą powodować: odchylenia w jin i jang, zaburzenia pomiędzy Qi i krwią, blokowanie się kanałów i nieprawidłowe funkcjonowanie narządów wewnętrznych, które może być nagłe i zaskakujące.

„Nei Jing”* (*tłum. Wewnętrzny kanon Żółtego Cesarza) mówi, że skrajne szczęście szkodzi sercu, gniew szkodzi wątrobie, zbyt dużo rozmyślania może zaszkodzić śledzionie, strach szkodzi płucom, a przerażenie – nerkom. Wierzę, że jest w tym trochę prawdy.

Nasi przodkowie pozostawili po sobie osiem zdań o tym, jak zachować dobre zdrowie: Szczęście dodaje energii, brak rozmyślania i pożądania odpręża serce, dieta zawsze lekkostrawna, bez preferencji dla poszczególnych pokarmów, pić mało i rzadko, być miłym i sympatycznym w mowie, zawsze służyć pomocą i nigdy nie tracić panowania nad sobą, szanować się nawzajem, a dożyjecie spokojnie stu lat.

 

2.) Gdy praktykujesz Qigong, to staraj się ściśle przestrzegać wszystkich instrukcji.

Ta forma ćwiczeń nie podlega modyfikacji ani żadnym zmianom w stosunku do swojej pierwotnej formy, takim jak oddychanie, ruchy itp. Każdy ruch w Qigong “Lecącego Żurawia” ma swoją funkcję i dlatego musisz być dokładny, zręczny i uważny w wykonywaniu każdego elementu.

Gdy ćwiczysz pięć ścieżek, Twoje ruchy powinny być zaokrąglone, ciągłe, powolne, miękkie w postawie i płynne. Nie usztywniaj swoich ruchów. Upewnij się, że kontrolujesz przepływ Qi i ruchy ciała mocą swojego umysłu.

W medytacji stojącej staraj się rozluźnić mięśnie i uwolnić umysł od rozbieganych myśli. W tym samym czasie skoncentruj umysł na dolnym dantian i ustaw punkt weilu tak, żeby prawdziwe Qi zaczęło się poruszać. Po tym jak pojawią się spontaniczne ruchy i prawdziwe Qi zacznie krążyć przez ciało, utrzymaj delikatnie umysł na dantian i pozostaw go tam.

Naturalne oddychanie brzuszne stosuje się zarówno w ćwiczeniu pięciu ścieżek, jak i w medytacji stojącej. W przypadku medytacji na stojąco nie należy celowo mocno trzymać Qi.

 

3.) Wskazane jest, aby oprócz praktyki Qigong, podjąć leczenie medyczne, ponieważ celem obu jest wspieranie dobra, pozbycie się negatywności i chorób dla lepszego dobrostanu.

Dlatego podczas praktyki Qigong powinieneś przyjmować lekarstwa i uczestniczyć w zalecanych zabiegach medycznych. Jeśli uda Ci się sprawić, że oba te elementy będą ze sobą dobrze współpracować, leki przyniosą lepsze rezultaty. Jeżeli po ćwiczeniach Qigong poczujesz się lepiej i Twój stan się poprawi, możesz, zgodnie z praktycznymi okolicznościami, zmniejszyć dawkę leków, aż do momentu, kiedy nie będą już w ogóle potrzebne.

 

4.) Sukces praktyki Qigong zależy od regularności i wytrwałości w ćwiczeniach.

Qigong jest ćwiczeniem, które przekształca energię [Jing-Qi] w Qi, która następnie transformuje się w ducha [Shen, świadomość-mądrość], a duch ponownie odżywia Qi.

Qigong to gongfu służące do nagromadzenia Qi i poprzez koncentrację umysłu, pokierowania jej do określonych części ciała. Qi uzyskuje się w wyniku praktyki Qigong. Jeżeli nie poświęcisz wystarczająco dużo czasu na praktykę, Qi nie będzie do ciebie docierało, niezależnie od tego, jak wspaniały rodzaj Qigong studiujesz.

Ogólnie rzecz biorąc,

konsekwentna praktyka przyniesie Ci więcej korzyści, podczas gdy zdawkowa i nieregularna praktyka przyniesie Ci niewiele, a brak praktyki nie przyniesie Ci nic.

W początkowej fazie nie forsuj się zbytnio ćwiczenia i zawsze zostaw sobie trochę siły i motywacji na następny dzień. Ćwicz dwa razy dziennie, za każdym razem godzinie. Dla osób zdrowych wystarczy raz dziennie. Ale bardzo ważne jest, aby robić to konsekwentnie, jako codzienną rutynę i podążać za tym, jak się czujesz.

 

5.) Powinieneś prowadzić regularny tryb życia, ustalić plan dnia i wyrobić sobie nawyk wykonywania go każdego dnia.

Na przykład, w godzinach ‘se’ (11.00 – 13.00) i w godzinach ‘wu’ (23.00 – 1.00). [Lub w innych pasujących Ci godzinach]. Jeżeli to możliwe, ćwicz zarówno rano jak i wieczorem i staraj się uczynić swoje życie i praktykę Qigong regularnym.

 

6.) Zachowaj umiar w życiu seksualnym i unikaj wszelkiej aktywności seksualnej w okresie leczenia się.

Nadmiarowe zużywanie nasienia utrudnia wytwarzanie energii życiowej, bez której nie zostaniesz uzdrowiony. Pierwszy etap Qigongu Lecącego Żurawia polega na gromadzeniu [Jing – fizycznej energii w postaci m.in. nasienia, cennych płynów, hormonów] w celu wytworzenia energii Qi. Jeżeli Twoja energia jest wystarczająca, będziesz czuł się energiczny. Nawet jeżeli w pełni wyzdrowiałeś z choroby, to [szczególnie mężczyznom] zaleca się umiarkowaną aktywność seksualną i kontrolę w traceniu Jing [nasienia] podczas aktywności seksualnej. [Chyba, że potrafisz nie tracić Jing w trakcie seksu].

 

7.) Nie wolno rozpoczynać praktyki Qigong w następujących warunkach:

 

Masz pełny lub całkiem pusty żołądek. Jesteś zbyt zmęczony, bardzo szczęśliwy lub bardzo smutny, w wielkim niepokoju lub złości, albo ogólnie w dobitnie złym nastroju. Surowo zabrania się praktykowania Qigong po kłótniach i będąc we wzburzeniu. 

12. Jak obniżyć gwałtowność charakteru za pomocą Qigongu Lecącego Żurawia?

W nauce Lecącego Żurawia praktykujący nie tylko muszą nauczyć się ruchów imitujących żurawie, ale również powinni poznać pozytywną naturę żurawi, która może pomóc w przemianie temperamentu. Jeżeli będziesz to robił, to subtelnie wpłynie to na Twój charakter, skutkując zarówno siłą fizyczną, jak i rozwojem moralnym.

 

Jakie są niektóre cechy charakterystyczne i zalety żurawi mandżurskich [z czerwoną ‘czapką’ na głowie]?

Jest kilka punktów:

1.) Żurawie są rozważne i nie są agresywne. Przed osiągnięciem dojrzałości żyją razem w grupach. Ponieważ żurawie są z natury spokojne i ciche oraz zachowują się cicho i spokojnie, zawsze żyją w gromadach. Po osiągnięciu dojrzałości opuszczają grupę, aby gdzieś założyć rodzinę. Każda rodzina żurawi trzyma się z dala od innych i żyje w spokoju, bez żadnych kłopotów.

2.) Żurawie są wierne swoim partnerom. Gdy samiec i samica zawrą trwały związek, pozostaną sobie wierni przez całe życie i nigdy nie zawrą nowego związku. Jeśli jedno z nich umrze, drugie pozostanie samotne przez całe życie.

3.) Żurawie dzielą się wszystkimi obowiązkami w rodzinie. Głównym obowiązkiem w ich życiu jest wychowywanie i karmienie młodych żurawi oraz ochrona rodziny przed niebezpiecznymi atakami.

4.) Żurawie są odważne w obliczu niebezpieczeństwa i nigdy nie poddają się przemocy. Chociaż z natury nie są agresywne, żurawie w stanie gotowości, w przypadku pojawienia się intruzów, odlatują, aby odciągnąć ich uwagę od grupy żurawi. Następnie wracają, aby walczyć z wrogiem, nawet kosztem własnego życia.

 

13. Jak Qigong może wydobyć nasze zdolności?

Jeżeli chcesz poprawić zdrowie, wyleczyć choroby i czerpać z ćwiczeń ogólną korzyści, to musisz zwrócić uwagę na następujące trzy aspekty:

Pierwszym z nich jest zaufanie.

Musisz mieć zaufanie do siebie i do Qigongu, ponieważ Qigong jest nauką, która może pomóc Ci zgłębić tajemnicę ludzkiego ciała i informacji biologicznych.

Praktyka Qigong jest specjalnym sposobem ćwiczenia w celu obudzenia ukrytych mocy w ciele i wprowadzenia siebie w stan harmonijnego uporządkowania.

Praktyka Qigong będzie bardzo pomocna w leczeniu niektórych przewlekłych i skomplikowanych chorób. Musisz uwierzyć w siebie, że dzięki ciężkiej i konsekwentnej praktyce, choroba zostanie wyleczona, a stan zdrowia poprawi się.

 

Drugim czynnikiem jest silna determinacja.

Nie bój się ani trudności, ani zmęczenia, bądź wytrwały w obliczu problemów i postaraj się pokonać wszystkie trudności. Staraj się znaleźć czas na pracę zawodową i obowiązki domowe.

Powinieneś nie ustępować i wytrwać w przypadku, kiedy Qi przeprowadza ostry atak na Twoje zablokowane kanały lub kiedy choroba powraca.

 

Trzecim elementem jest wytrwałość.

Ważną rzeczą jest wytrwałość w praktykowaniu Qigong.

Nie zmieniaj zdania i nie przerywaj praktyki Qigong w połowie drogi do sukcesu, ani nie przerywaj ćwiczeń Qigong, kiedy właśnie zaczynasz czuć się uzdrowiony.

 

Należy pamiętać, że jeżeli przerwiesz praktykę w połowie drogi, to wszystko, co wcześniej zyskałeś może zostać utracone, a zainicjowane pierwotne Qi w swoim normalnym krążeniu zatrzyma się, co spowoduje zablokowanie kanałów i chorobę, która znowu przyjdzie po ciebie. Innymi słowy, Twój wysiłek się opłaci, a konsekwentny wysiłek daje pewny sukces. Jeśli nadmiernie zależy Ci na szybkich rezultatach, pośpiech nie przyniesie sukcesu i nie oczekuj, że uda Ci się coś zrobić raz na zawsze.

14. Jakie są podstawowe zasady pięciu ścieżek i medytacji stojącej?

Podstawowe zasady pięciu ścieżek to:

umysł kieruje ruchem,

Qi podąża za umysłem,

umysł, Qi i ruch są zjednoczone.

Wykonuj dokładnie swoje ruchy i pamiętaj o tych sześciu słowach: okrągły, daleki, miękki, ciągły, powolny i szczęśliwy.

Podstawową zasadą medytacji w pozycji stojącej jest rozluźnienie ciała i nie myślenie o niczym. Używaj naturalnego oddechu i nie miej silnego pragnienia wykonywania spontanicznych ruchów. Nie obciążaj swojego umysłu świadomością po-urodzeniową.

 

15. W jaki sposób pięć ścieżek różni się w swoich funkcjach od medytacji stojącej?

Cichy ruch jest również zawarty w zewnętrznych ruchach pięciu ścieżek. Pięć ścieżek to podstawowe techniki Qigongu Lecącego Żurawia, które pomagają rozwinąć siłę umysłu, otworzyć akupunkty, oczyścić kanały, poprawić przepływ krwi przez ciało, wzmocnić mięśnie, kości, tętnice i żyły.

Ćwiczenia te starają się wytworzyć pole energetyczne wokół ciała oraz ‘masę’ zmieszanej Qi, pochodzącej z wnętrza ciała i z otoczenia. Wtedy energia Wszechświata jest w stanie przepływać przez wszystkie Twoje organy wewnętrzne. Wszystkie Twoje tkanki i organy zostają odżywione, poprawia się zdrowie i leczone są choroby.

 

W przypadku medytacji na stojąco, to z tą cichą medytacją mogą być również związane pewne ruchy fizyczne. Pomaga to zebrać energię, rozluźnić mięśnie i uspokoić temperament. Jeżeli Qi napotka na silny opór związany z blokadą, spowodowaną chorobą, to właśnie tam będzie się kumulować, zanim przebije się na zewnątrz. Wybuch Qi może przekształcić się w spontaniczne ruchy zewnętrzne, które pomogą w otwarciu kanałów i uzdrowieniu choroby.

 

16. Czy można oczekiwać szybkiego uzdrowienia przez samą medytację na stojąco?

Ćwiczenia pięciu ścieżek i medytacja w pozycji stojącej mają różne działanie. Jednakże, jeśli chodzi o leczenie chorób, należy stosować obie metody, ponieważ wzajemnie się uzupełniają. Niektórzy ludzie mają co do tego błędne przekonanie. Mają tendencję do odczuwania przyjemności i odprężenia po medytacji na stojąco i rzadko wykonują pięć ćwiczeń. Chociaż może to przynieść pewne efekty lecznicze, to jeżeli pierwotne Qi jest słabe, uzdrowienie zajmie więcej czasu. Dlatego też praktykowanie obu metod razem może przynieść lepsze rezultaty.

 

17. Czy medytacja ze spontanicznymi ruchami, która jest częścią Qigongu Lecącego Żurawia jest podatna na odchylenia?

Jakiś czas temu w opinii publicznej pojawiło się stwierdzenie, że Qigong Lecącego Żurawia jest podatny na odchylenia, co spowodowało nieporozumienie. Wielu praktykujących Qigong jest teraz bardzo sfrustrowanych z tego powodu. Dlatego nadszedł najwyższy czas, aby wyjaśnić tę niejasną koncepcję.

W przeszłości, gong fu było przekazywane tylko z mistrza na ucznia, a większość ludzi wiedziała bardzo niewiele o praktyce Qigong. “Spontaniczny ruch” w wielu szkołach Qigong był utajniony. W tamtych okolicznościach nie można było oczekiwać, że zwykli ludzie zrozumieją lub zaakceptują taki Qigong.

Kiedy Lecący Żuraw został udostępniony społeczeństwu, rozprzestrzenił się jak dziki ogień, ponieważ był łatwy do nauczenia a Qi przychodziła szybko i odczuwalnie. Szczególnie, masowe nauczanie spontanicznej medytacji w pozycji stojącej było przełomem w dotychczasowej doktrynie. Przełomem, który przyniósł zauważalny efekt leczniczy, uzdrawiając, oprócz zwyczajnych, również niektóre skomplikowane i trudne choroby.

W rezultacie, w ciągu zaledwie dwóch lat istnienia, Lecący Żuraw szybko się rozpowszechnił, a liczba osób zaangażowanych w ćwiczenia Lecącego Żurawia wzrosła do milionów. Ten niespodziewany, nagły wzrost wkrótce wymknął się spod naszej kontroli.

Wiele osób uczyło się Lecącego Żurawia z książki znanej jako “Magical Effect of Qigong” lub od nieautoryzowanych instruktorów, którzy celowo zmienili oryginalną formułę. Wiele osób nauczanych w takich okolicznościach nie potrafiło uchwycić istotnych punktów technik i prawidłowego umysłu, a niektóre ruchy były zniekształcone nie do poznania.

Ćwiczący mieli tendencję do błędnego rozumienia pewnych zjawisk pojawiających się w procesie praktyki i nie mieli dobrych mistrzów Qigong, do których mogliby się zwrócić po radę w przypadku problemów. Byli sfrustrowani tymi wszystkimi problemami, które były poza ich zrozumieniem. W ten sposób powstała błędna koncepcja, że Lecący Żuraw jest podatny na odchylenia.

ZBADANIE ODCHYLEŃ W PRAKTYCE QIGONG – CZTERY PRZYPADKI

W celu wyjaśnienia tej kwestii, przeprowadziliśmy dochodzenie wśród grup praktykujących. Zbadaliśmy tzw. odchylenia od pierwszego etapu ćwiczeń Qigong – włączając w to ćwiczenia ruchowe i medytację w pozycji stojącej. Przyjrzyjmy się teraz czterem następującym przypadkom:

1) Pewna część ciała nie czuje się dobrze po praktyce Qigong, np. pojawiają się zawroty głowy, niekomfortowe uczucie w sercu, brak tchu itp.

2) Niektóre osoby po wpadnięciu w spontaniczny ruch traciły kontrolę nad swoimi działaniami i nie potrafią wyhamować swoich ruchów do spokojnego stanu. Inne zaczęły dziko tańczyć i skakać, nie potrafią powstrzymać się od niespójnych wypowiedzi, a jeszcze inne stały się nieświadome tego, co robią lub mówią.

3) Podczas spontanicznych ruchów pojawiają się dziwne czynności i postawy, takie jak płacz, śmiech, krzyk i śpiew; niektórzy krzyżują nogi, ściskając ręce; inni turlają się lub kładą na ziemi.

4) Chora część ciała jest bardziej bolesna niż wcześniej i wydaje się, że warunki uległy pogorszeniu; ból jest odczuwany w miejscu, które wcześniej było zdrowe itd.

 

Czy to właśnie nazywamy odchyleniami? Jakie są przyczyny powyższych okoliczności i jak należy szukać rozwiązań tych problemów? Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z tych przypadków.

 

Ad.1)

Celem ćwiczeń ruchowych (pięciu ścieżek) jest zewnętrzne ćwiczenie mięśni, kości i skóry oraz wewnętrzne wzmacnianie energii Qi i umysłu. Ogólnie rzecz biorąc, po wykonaniu tych ćwiczeń powinieneś czuć się bardzo dobrze i energicznie. Jeżeli doświadczasz symptomów pierwszego przypadku, to znaczy, że coś jest z tobą nie tak. Jest to spowodowane tym, że nie zrozumiałeś głównych punktów technik, lub podczas ćwiczeń Twoje postawy, ruchy i umysł nie są prawidłowe.

A może brakuje Ci zdrowego zrozumienia w ćwiczeniu Qigong, na przykład:

W trzeciej ścieżce [tłum. pod koniec ćwiczenia, podczas ruchu ciała w górę, gdy trzymasz ręce na kolanach], jeżeli Twój umysł nie jest skupiony na punkcie yong quan [tłum. punkt na plecach, poniżej pasa, trochę poniżej mingmen], to Qi może popłynąć w górę, co spowoduje zawroty głowy.

Kiedy kierujesz Qi przez centralny kanał do dolnego dantian, jeżeli ręce zbytnio opadają poniżej pępka, to mężczyzna może mieć tendencję do mimowolnych emisji nasienia, a kobieta może mieć chorobliwą emisje wydzieliny leukorrhea [z pochwy].

Nie są to jednak aż tak wielkie odchylenia, to błędy, które wymagają tylko pewnej troski, aby powrócić do właściwego porządku.

 

Ad.2)

Drugi przypadek można uznać za odstępstwo od normy, ale jest to raczej wyjątkowe. Z tego, co wiemy, istnieją dwa powody takiego przypadku.

Jeden to fakt, że ktoś nauczył się Qigong z książki “Magical Effect of Qigong”, ale nie udało mu się uchwycić istotnych punktów i zaczął medytować na stojąco bez żadnych instrukcji od mistrzów Qigong. Kiedy coś pójdzie nie tak z tymi ludźmi, zawsze będą w rozterce.

Innym powodem jest to, że niektórzy z nich mają w rodzinie historię psychozy lub są ludźmi z poważną chorobą neurotyczną. Osoby należące do tej kategorii mają tendencję do neurotycznego odchylenia od normy po zakończeniu medytacji.

 

Ad.3)

W trzecim przypadku przypuszczam, że ma to coś wspólnego z rozumieniem medytacji w pozycji stojącej. Osoby z bardziej gwałtownym ruchem najczęściej cierpią na pewne choroby. W miarę otwierania się kanałów i leczenia choroby ruchy stają się coraz wolniejsze i łagodniejsze, aż w końcu ustają, pozostawiając tylko wewnętrzne Qi w ruchu, bez żadnych ruchów zewnętrznych. Miliony praktykujących Lecącego Żurawia w całym kraju przeszło przez ten okres. Wielu z nich zostało uzdrowionych z chorób i stało się zdrowymi. Dlatego różne spontaniczne ruchy i reakcje na nie powinny być traktowane jako odchylenie od normy.

Co do spontanicznego turlania się po ziemi, kładzenia się na ziemi, to wyjaśnienie takiego zachowania jest następujące. Ludzie Ci, stan ich ciała, zdrowia ma zaburzone yin. Mają choroby związane z zaburzeniem, niedoborem elementu ziemi, yin. Ich ciało podczas spontanicznych ruchów podświadomie wie, czuje, że trzeba nawiązać kontakt z ziemią. Dlatego kładą się na ziemi i turlają, bo to ich leczy, uzupełnia yin, harmonizuje element ziemi.

Oczywiście nie wygląda to zbyt przyjemnie i czysto. Można jednak znaleźć inne sposoby, które uzupełnią yin i sharmonizują element ziemi.  Na przykład, jeżeli często robisz ‘pobieranie yin Qi z ziemi’, ćwiczenie zawarte w pierwszej ścieżce, to później podczas ćwiczenia spontanicznego Qigong nie będziesz miał potrzeby kładzenia się na ziemi i turlania.

 

Ad.4)

W czwartym przypadku należy wziąć pod uwagę pierwotne warunki pacjentów. W przypadku niektórych chorób, na przykład przy tendencji do masywnych krwotoków, nie można stosować pięciu ścieżek, ani medytacji w pozycji stojącej.

Poza tym, jeżeli nie jest to ekstremalny ból, oznacza to, że Qi zaczyna się poruszać i próbuje przepchnąć przez zablokowane kanały, co oznacza, że Twoje ćwiczenie Qigong przynosi dobre rezultaty.

Kiedy tego doświadczysz, to już jest postęp w ćwiczeniu Qigong. Nie traktuj tego jako odchylenia i nie rezygnuj w połowie drogi do sukcesu. Wielu praktykujących Lecącego Żurawia zrozumiało, że

spontaniczny ruch jest jak dobry lekarz, który potrafi zarówno wykryć chorobę, jak i ją wyleczyć.

 

W tym miejscu chciałbym dać Ci dwie rady:

Nigdy nie ucz się samemu Qigongu Lecącego Żurawia i nigdy nie rozpoczynaj medytacji na stojąco bez instrukcji od mistrza Qigong.

 

Po latach praktyki i rozwoju, Qigong Lecącego Żurawia osiągnął dojrzałe stadium. Z właściwą motywacją do praktyki, dokładnością w spełnianiu każdego wymagania i instrukcjami od dobrego mistrza, Qigong jest bezpieczny, niezawodny i nie prowadzi do odchyleń.

Jednakże, jeżeli postępujesz wbrew powyższym zasadom i odchodzisz od właściwych technik, może się okazać, że zboczyłeś z właściwego kursu.

 

ROZDZIAŁ 3

MECHANIZMY I EFEKTY LECZĄCE

18. Na czym polega leczniczy mechanizm Qigongu?

Qigong różni się od ćwiczeń fizycznych tym, że zewnętrznie ćwiczy mięśnie, kości i skórę człowieka, a wewnętrznie gromadzi, uszlachetnia i rafinuje energie-jing, Qi i umysł. Poprzez ćwiczenie umysłu, oddechu i ciała, Qi i krew mogą swobodnie przepływać po ciele bez żadnych blokad. W miarę postępów w ćwiczeniu Qigong i ciągłego gromadzenia energii życiowej, energia w ciele będzie stale wzrastać.

Kiedy energia nabierze pewnego rozpędu i stopnia rafinacji, to staje się zdolna do zabijania bakterii i złośliwych komórek w ciele i zwiększa odporność na choroby.

 

19. Jakie są niektóre z chorób, które można wyleczyć za pomocą Qigong?

Odkąd w 1980 roku powstał Qigong Lecącego Żurawia, liczba osób zaangażowanych w to ćwiczenie wzrosła do kilkudziesięciu milionów. Zgodnie z raportami na temat praktyki Qigong z różnych prowincji, po 2-3 miesiącach ćwiczeń, około 90% pacjentów z chorobami przewlekłymi uzyskuje różne efekty lecznicze, a wskaźnik widocznych efektów wynosi około 74,3.

Choroby, których efekty lecznicze są bardziej zauważalne, to:

 • przewlekłe zapalenie żołądka, wrzody żołądka, wrzody dwunastnicy, przewlekłe zapalenie jelita grubego, przewlekłe zapalenie jelit, zaburzenia żołądkowo-jelitowe, nawykowe zaparcia i inne choroby układu pokarmowego;
 • zapalenie oskrzeli, astma oskrzelowa, astmę oskrzelową, rozstrzenie oskrzeli, rozedmę płuc, astmę alergiczną i inne choroby układu oddechowego;
 • reumatoidalne zapalenie stawów, rwa kulszowa, lumbago i bóle nóg spowodowane ostrogami kręgów lędźwiowych i niewydolnością nerek;
 • choroby układu nerwowego, takie jak nerwowy ból głowy;
 • zapalenie gruczołu krokowego, niepłynne nasienie i inne choroby dotyczące urologii i układu rozrodczego;
 • choroby serca, gruźlica płuc, wysokie ciśnienie krwi, niskie ciśnienie krwi, następstwa niedowładu połowicznego i innych chorób układu krwionośnego;
 • zatrucie krzemem, zatrucie gazem, cukrzyca i innych chorób układu wewnętrznego.
 • Qigong Lecącego Żurawia może mieć również zauważalny wpływ na zapalenie wątroby i raka.

 

20. Czy Qigong ma pozytywny wpływ na leczenie raka?

Qigong Lecącego Żurawia jest obecnie w fazie badań nad leczeniem raka. Doświadczenia z ostatnich kilku lat pokazały, że w przypadku niektórych z nich, dzięki współpracy mistrzów Qigong i pacjentów, którzy wytrwale ćwiczyli Qigong, nastąpiła poprawa.

Wykazano to w przypadku nowotworów, dotyczących takich organów jak: wątroba, jelito grube, krew, pierś, macica, jajnik, gardło, nosowa część gardła, przełyk i pęcherz moczowy.

Niektóre guzy stały się mniejsze, niektóre osoby całkowicie wyzdrowiały z pomocą leków, inne wyzdrowiały i były w stanie wrócić do pracy bez uciekania się do tabletek, ciężko pracując nad ćwiczeniami Qigong. Niektórzy ludzie byli w stanie odbudować swoją konstytucję, a inni mogli przedłużyć swoje życie.

Jednak pacjenci chorzy na raka mogą reagować inaczej na Qigong “Skaczącego Żurawia” niż pacjenci z innymi chorobami, dlatego wymagania dla nich powinny być inne. Powinni być bardzo ostrożni i uczyć się pod kierunkiem doświadczonego nauczyciela. Muszą wykonywać dodatkowe ćwiczenia dla swojego rodzaju nowotworu. Tylko w ten sposób mogą oczekiwać dobrych rezultatów.

 

21. Czy pacjenci z chorobami kręgów lędźwiowych i szyjnych mogą ćwiczyć?

Pacjenci z tymi dwoma schorzeniami mogą praktykować Qigong Lecącego Żurawia, ale muszą to robić ściśle według wskazówek. Muszą ćwiczyć techniki i istotne punkty zgodnie z opisem, w przeciwnym razie może się zdarzyć coś nieoczekiwanego.

Na przykład, pacjenci pierwszego typu powinni zwrócić uwagę na ruchy [‘gromadzenia yin Qi z ziemi] w pierwszej ścieżce. Ruchy powinny być powolne i dokładne, z prawidłowym kierowaniem umysłem.

Pacjenci drugiego typu powinni uważać na ruchy rozciągania karku i kołysania głową w trzeciej ścieżce. Ruchy te powinny być wykonywane powoli i prawidłowo. Jeśli Twoje ruchy są w zgodzie z poleceniem umysłu, można oczekiwać lepszego efektu leczniczego.

Aby uniknąć odchyleń, praktykujący powinni praktykować medytację na stojąco pod kierunkiem mistrzów Qigong dopiero po opanowaniu pięciu ścieżek. W skrócie, pacjenci z tymi dwoma chorobami muszą utrzymywać wysoki poziom dokładności ruchu i prawidłowej aktywności umysłu.

22. Czy osoby z zespołem Meniere’a i epilepsją mogą praktykować ten Qigong?

Osoby cierpiące na te dwie choroby mogą wykonywać ćwiczenia Qigong. Muszą one jednak ćwiczyć pod kierunkiem mistrzów Qigong i mieć pełną świadomość tego, że Qi jest w stanie zaatakować centrum pacjenta. Należy poświęcić im szczególną uwagę podczas medytacji na stojąco. Problemy powinny być rozwiązywane w momencie ich wystąpienia. Pacjenci powinni być świadomi, że naturalnym zjawiskiem jest atakowanie przez Qi ich zablokowanych kanałów. Szczególnie pacjenci z epilepsją mogą mieć trzy lub więcej nawrotów choroby. Jeśli dobrze znają przyczyny i są odpowiednio poinstruowani, mogą mieć mniej nawrotów.

 

23. Czy osoby z tendencją do obfitych krwotoków mogą ćwiczyć?

Ponieważ obfite krwotoki mogą być powodowane przez wiele różnych powodów, to powinniśmy szczegółowo zbadać poszczególne uwarunkowania.

Jeżeli krwawienie jest spowodowane dużymi zaburzeniami pomiędzy energią życiową a stanem krwi, z powodu których pacjenci muszą znosić zarówno ciężkie cierpienia psychiczne, jak i fizyczne, to powinniśmy być bardzo ostrożni w postępowaniu w tym przypadku.

Szczególnie w przypadku osób nieśmiałych i lękliwych, pojawia się pytanie: czy są one w stanie połączyć fizyczną i umysłową pracę jaka ma miejsce podczas Qigong. Pacjenci z obfitymi krwotokami nie są w stanie wytrzymać tych możliwych gwałtownych i bardzo rozbudowanych, nieplanowanych  ruchów, możliwych do wystąpienia podczas ‘Spontanicznego Qigong’. Dlatego radzę im, aby nie wybierali Qigongu Lecącego Żurawia.

 

24. Czy ludzie cierpiący na bóle głowy mogą wykonywać treningi Lecącego Żurawia?

Istnieje wiele przyczyn bólu głowy. Niektóre z nich wynikają z problemów neurotycznych, inne z urazów. Po osiągnięciu pewnego poziomu w ćwiczeniach Qigong, pacjenci z tym problemem mają tendencję do silnej reakcji  i skupienia na ataku, uruchomionej Qi. Wtedy ból głowy często jest silny.

Praktykujący powinni być tego świadomi przed wykonaniem ćwiczeń. Należy rozwiązywać problemy, od razu kiedy tylko wystąpią. Jeżeli reakcja jest poważna, to pacjent powinien zostać zbadany przez lekarza i uśmierzyć ból. W międzyczasie kontynuuj ćwiczenie Qigong przez pewien czas, aż zablokowane kanały zostaną odetkane, a wtedy negatywna reakcja może zniknąć sama.

 

25. Czy pacjenci po amputacjach i z paraliżem mogą wykonywać ten Qigong?

Lecący Żuraw to zestaw ćwiczeń składający się z pięciu ścieżek i medytacji w pozycji stojącej. Każdy, kto jest w stanie kierować własnym życiem, prowadzić własne sprawy i nie utracił zdolności panowania nad sobą, może praktykować.

 

26. Czy można wyleczyć choroby skóry za pomocą tego Qigongu?

Chińska tradycyjna teoria medyczna uważa, że człowiek jest organiczną całością.

To, czego można oczekiwać od ćwiczeń Qigong, to udrożnienie zablokowanych kanałów, otwarcie akupunktów, poprawa krążenia krwi i procesu przemiany materii.

Lecący Żuraw może przynieść efekty terapeutyczne u pacjentów z chorobami skóry, co zostało udowodnione w praktyce.

 

27. Dlaczego Qigong nie może być praktykowany przez osoby chore na schizofrenię, poważne nerwice i osoby, które w przeszłości cierpiały na te choroby?

Jak już wspomniano, chorzy na schizofrenię, cierpiący na poważne nerwice i osoby z takimi chorobami w wywiadzie nie mogą brać udziału w ćwiczeniach Qigongu Lecącego Żurawia, ani w ćwiczeniach ruchowych, ani w medytacji na stojąco. Dzieje się tak dlatego, że systemy nerwowe tych pacjentów są w większości nieuporządkowane, a porządek w ich mózgu jest w pewnym stopniu uszkodzony. Ich zdolność samokontroli jest stosunkowo słaba, a kiedy pojawiają się spontaniczne ruchy, mają tendencję do nadmierności, nadpobudliwości i często tracą kontrolę nad swoim umysłem. Przy takich uwarunkowaniach spontaniczne ruchy lecznicze trudno uspokoić i spowolnić, przywrócić do spokojnego stanu.

U niektórych chorych na schizofrenię 5-hydroksyl jest często wyższy niż u osób zdrowych, a w stanach nadmiernego pobudzenia jeszcze znacznie wzrasta. Podczas spontanicznych ruchów, chorzy stają się nadpobudliwi lub wpadają w stan podobny do symptomów neurotycznych.

Jeśli pacjenci chcą pozbyć się powyższej choroby, powinni spróbować “Qigongu Terapeutycznego” pod kierunkiem mistrzów Qigong.

 

28. Czym Qigong różni się od hipnotyzmu?

Qigong różni się od hipnotyzmu. Qigong jest częścią tradycyjnej chińskiej medycyny, której historia liczy kilka tysięcy lat. Jest to aktywna terapia, która pozwala wykorzystać naturalny potencjał człowieka i leczyć choroby własną siłą. Dzięki wytrwałym ćwiczeniom i prawidłowym postawom ciała, praktykujący mogą oczekiwać oczyszczenia kanałów, otwarcia akupunktów, zewnętrznego ćwiczenia mięśni, kości i skóry oraz wewnętrznego odnowienia energii-jing, Qi i umysłu. Odbywa się to poprzez ćwiczenie Ducha i oddychania, w celu uwolnienia od chorób, utrzymania zdrowia i przedłużenia życia.

Hipnoza prowadzona jest za pomocą języka lub innych środków komunikacji, przez osoby doświadczone lub posiadające pewne gong fu [pewien stopień zdolności]. Celem jest podpowiedzenie, nakłonienie i sprowokowanie kogoś do poddania się hipnozie, co pozwala uzyskać określony efekt leczniczy. Ponieważ działanie przechodzi od wykonującego do odbiorcy, jest to proces pasywny, w którym dana osoba jest całkowicie kontrolowana przez hipnotyzera.

29. Czy można połączyć Qigong z leczeniem akupunkturą?

Qigong ma za zadanie oczyszczać kanały i punkty akupunkturowe, usuwać choroby i utrzymywać człowieka w zdrowiu. Leczenie akupunkturą może przynieść ten sam efekt. Jednak metody wzmacniające i redukujące akupunktury są inne niż w przypadku Qigong.

Jeżeli obie metody mogą ze sobą prawidłowo współpracować, można oczekiwać lepszego efektu leczniczego i obie mogą być stosowane jednocześnie. Jeżeli wzmacniające i redukujące metody akupunktury i Qigong będą używane przeciwstawne, to mogą obniżać efekty każdej z nich.

 

30. Czy możliwe jest skoordynowanie ćwiczeń Qigong z leczeniem farmakologicznym?

Aby przyspieszyć proces leczenia, leczenie farmakologiczne służy jako uzupełnienie ćwiczeń qigong. Na przykład, kiedy pacjenci chorzy na raka otrzymują chemioterapię, liczba białych krwinek może być skłonna do spadku, a jeżeli w tym samym czasie ćwiczą Qigong “Wznoszący się Żuraw”, liczba białych krwinek może mieć tendencję do wzrostu, co jest korzystne dla terapii. Jeżeli wykonujesz tylko ćwiczenia qigong lub tylko leczenie farmakologiczne, czas powrotu do zdrowia może być dłuższy. W okresie rekonwalescencji po jakiejkolwiek poważnej chorobie pacjenci mogą praktykować qigong dla zachowania dobrego zdrowia i długiego życia.

 

31. Dlaczego czasami nie udaje Ci się osiągnąć oczekiwanego efektu leczniczego, nawet jeżeli ciężko ćwiczyłeś?

Skąd możesz wiedzieć, że ćwiczyłeś ciężko? Nawet jeżeli spędziłeś dużo czasu na ćwiczeniach Qigong, nie oznacza to, że traktujesz Qigong poważnie. Najpoważniejszą postawą, jaką powinniśmy przyjąć jest przestrzeganie wymagań i zasad technik Qigong. Na przykład,

Twoje postawy i koncentracja umysłu są dokładne, ciało jest zrelaksowane, umysł wolny, a oddech naturalny.

 

Niektórzy spędzają wiele godzin na ćwiczeniach Qigong, ale nie przestrzegają ściśle zasad i wymagań, i nie udaje im się zrelaksować swojego ciała, wtedy trudno im się wyciszyć.

Niektórzy są moralnie zepsuci i nie potrafią kontrolować swoich uczuć.

Niektórzy są nieuważni na zmiany pogody, takie jak wiatr, zimno, ciepło, sucho, mokro. Nie dbają o zachowanie zdrowia i regularny tryb życia, dlatego często są atakowani przez sześć złych rzeczy (wiatr, zimno, ciepło, wilgoć, suchość i ogień). Z takich powodów, bez względu na to jak ciężko i poważnie podchodzą do ćwiczeń Qigong, często zyskują bardzo niewiele.

Inną rzeczą, która powinna zwrócić Twoją uwagę jest to, że

po zdobyciu czegoś z ćwiczeń Qigong, doświadczysz jak yang qi rozbudza się w Tobie. Wtedy, zarówno mężczyźni jak i kobiety mogą mieć silne pragnienia seksualne. Jest to całkiem normalne i jest to dobry znak. Ale niektórzy ludzie nie wiedzą, że jest to najlepszy czas na nietracenie nasienia, a po przekształceniu go, przesłanie go w górę do odżywienia mózgu.

Zamiast tego, niektórzy ćwiczący marnują ten zdobyty super potencjał i odbywają częstsze stosunki płciowe, tracąc cenną yang qi. W rezultacie stare choroby mogą do nich powrócić, nawet po całkowitym wyzdrowieniu.

 

ROZDZIAŁ 4

ZDROWY ROZSĄDEK W ĆWICZENIACH QIGONG

32. Czy można uzyskać ten sam efekt praktykując Qigong w pomieszczeniu lub na zewnątrz?

W zimie, kiedy jest bardzo zimno, możesz ćwiczyć Qigong w pomieszczeniach, ale należy zwrócić szczególną uwagę na to, żeby pomieszczenie było dobrze wentylowane, a powietrze świeże. Rezultat nie jest dobry, jeżeli wykonujesz Qigong powyżej piątego piętra (włączając w to piętro), a lepiej jest wykonywać go poniżej. Rzeczywista praktyka pokazała, że piętra powyżej piątego nie dają łatwego dostępu do kontaktowania się z yin qi*. Dlatego powinieneś znaleźć odpowiednie miejsce, na przykład parter jest lepszy niż czwarte piętro, a goła ziemia może zapewnić kontakt z yin qi.

[* tłum. Z tego typu wskazaniami jest tak, że mają znaczenie… do pewnego momentu. Gdy w człowieku zmieni się i rozwinie odbiór i rozumienie Qigongu, to stopniowo może zniknąć zależność odbioru Qi od takich uwarunkowań jak odległość, czy ogólniej, jakość danego miejsca. Wtedy nie ma już znaczenia, czy ćwiczy się lub zwyczajnie ma się kontakt z energią w pięknym górskim otoczeniu, o czystym powietrzu o wysokiej jakości energetycznej, czy jest to pobliże wysypiska lub fabryki. Jednak namacalne zrozumienie, że wyziewy z komina oraz aromaty z ogrodu w swej esencji składają się z dokładnie takich samych „budulców”: fotonów, elektronów, więc tak naprawdę są tym samym, to proces mający swoje etapy]

 

33. Jakie rodzaje drzew są odpowiednie do praktykowania Qigong?

Drzewa, podobnie jak człowiek, są organizmami biologicznymi. Przez cały rok żyją pomiędzy niebem a ziemią i przez cały dzień są odżywiane yang qi oraz yin qi, zarówno z wszechświata jak i z ziemi oraz esencją ze słońca i księżyca. Drzewa mogą służyć jako dobre połączenie pomiędzy wszechświatem a ziemią i dlatego zawsze mają harmonijną naturę pomiędzy yin i yang, z silną zdolnością do wymiany Qi. Ogólnie rzecz biorąc, drzewa mają zdolność fotosyntezy, która umożliwia wdychanie dwutlenku węgla i wydychanie tlenu pod wpływem bezpośredniego działania promieni słonecznych.

Dlatego po odpoczynku pod drzewami zawsze czujesz się dobrze. Jeśli praktykujesz Qigong pod drzewami, to możesz wymieniać informacje z drzewami: pozwolisz, aby czyste Qi z drzew weszło w Ciebie, aby uzupełnić to, czego potrzebujesz w zamian za brudne Qi, które z kolei może zostać strawione przez drzewa.

Nie wszystkie drzewa są dobre dla zdrowia człowieka. Obserwacje i doświadczenia wielu praktykujących Qigong pokazały, że z powodu różnych natur drzew, praktykujący mogą mieć różne doświadczenia, ćwicząc pod różnymi rodzajami drzew.

Stowarzyszenie Long Xi Qigong prowincji Fu Jian zorganizowało eksperyment, w którym wzięło udział 66 ćwiczących. Według badań, drzewa takie jak sosny, cyprysy, topole, wierzby, miłorzęby, chińskie drzewa parasolowe, drzewa figowe banjan i zielony bambus, a także rośliny z rodziny kaktusowatych mogą mieć pozytywny wpływ na praktykujących Qigong, dzięki czemu mogą oni czuć się swobodnie, mieć jasny i świeży umysł, oraz lekkość i łatwość w poruszaniu się.

Drzewa takie jak orzech włoski, kasztanowiec, daktyl, śliwa, drzewo persymony, drzewo niebiańskie, lonan, magnolia yulan i drzewa ‘chińskiego uczonego’ [tłum. znane też jako perełkowiec japoński] mogą mieć negatywny wpływ, powodując ucisk w klatce piersiowej, brak tchu i sił. Ponieważ istnieje tak wiele rodzajów drzew i różnice klimatyczne, nie jest możliwe przetestowanie każdego rodzaju.

Różni ludzie mogą potrzebować Qi z różnych rodzajów drzew, a to jakiej natury Qi potrzebują zależy od tego, czego im brakuje. Dlatego też praktykujący mogą przejść długą drogę zanim ustalą, jakie drzewa mogą zaoferować najbardziej odpowiednie Qi lub czego naprawdę potrzebują w swoim szczególnym stanie.

Podczas ‘spontanicznego Qigong’ niektórzy ludzie mogą spontanicznie udać się w pobliże określonego drzewa, niektórzy nawet wybierają drzewo powszechnie znane jako przynoszące negatywne skutki i to może być traktowane jako spontaniczne użycie różnych kompozycji środków leczniczych zawartych w drzewach dla konkretnego zapotrzebowania na wyleczenie określonej choroby. Można to również uznać za jedną z leczniczych funkcji spontanicznego ruchu, korzystną dla leczenia chorób i dla zdrowia. Przede wszystkim jednak powinniśmy pozwolić rzeczom toczyć się własnym torem.

 

34. Jaki jest najlepszy czas na praktykę Qigong?

Uważamy, że godziny: ‘zi, wu, mao, you’ są czterema szczególnie dobrymi porami na ćwiczenie Qigong.

Godziny zi odnoszą się do godzin nocnych od 23:00 do 01:00,

godziny wu – do okresu południowego od 11:00 do 13:00,

mao – wczesny poranek od 5:00 do 7:00,

a you – godziny wieczorne od 17:00 do 19:00.

 

Jednak każdy z nas musi pracować i brać udział w życiu społecznym, dlatego trudno jest mu utrzymać regularny trening. W takim przypadku można opracować racjonalny plan zajęć w zależności od czasu i pracy i wybrać najbardziej dogodne godziny jako czas na ćwiczenia.

Lepiej jest uregulować swój czas ćwiczeń, nabrać nawyku i wytrwale starać się go trzymać. Jeżeli zdarzy się, że z powodu zajęcia w pracy przegapisz regularny czas na praktykowanie Qigong, nie ma to większego znaczenia, ponieważ możesz to nadrobić później.

35. Czy praktyka Qigong jest sprzeczna z zimną kąpielą?

Zimne kąpiele są również ćwiczeniem podtrzymującym dobrą kondycję. Ich wytrwałe stosowanie może uczynić Cię zdrowym zarówno fizycznie, jak i psychicznie, podnieść Twoją odporność na choroby i zwiększyć długowieczność.

Ćwiczenie Qigong jest najlepszym sposobem na wzmocnienie konstytucji, wykorzystanie potencjału człowieka i rozwinięcie mądrości. Te ćwiczenia nie mają dużej różnicy.

Powinieneś jednak wziąć zimną kąpiel przed ćwiczeniami Qigong, ponieważ po ćwiczeniu Qigong akupunkty i pory są otwarte, a zimna kąpiel może spowodować zamknięcie wszystkich akupunktów i porów skóry. Zimno zaskoczy Cię, ponieważ jesteś w tym stanie wrażliwości. Zimne kąpiele przyniosą korzyści, jeżeli uda Ci się uniknąć powyższego problemu.

 

36. Na co powinni uważać podczas ćwiczeń Qigong chorzy na nadciśnienie?

Osoby z wysokim ciśnieniem krwi powinny przede wszystkim dbać o bezpieczeństwo. Na początku ćwiczeń pacjenci powinni najpierw praktykować dodatkowe ćwiczenie, obniżające ciśnienie. Powinni to robić, aż do czasu unormowania ciśnienia.

 

37. Jaką ostrożność należy zachować w przypadku osób podatnych na wstrząs*?

[tłum. * Pytania o wstrząs dotyczą praktykowania specyficznego rodzaju Qigong – ‘spontanicznego Qigong’ – które jest częścią systemu Lecącego Żurawia]

Szok jest reakcją na nagłe zdarzenie, które może prowadzić do natychmiastowego napięcia. Jeżeli nagle staniesz w obliczu niebezpieczeństwa, usłyszysz fatalną diagnozę lub masz halucynacje, usłyszysz eksplozję itp., to możesz wpaść w stan szoku. Często szok może wywołać pewne choroby, ponieważ kiedy umysł wytrącony jest z równowagi i zaburzony, to normalne krążenie Qi również zostaje mocno zaburzone.

Dlatego w tekście ‘Sun Wen’ jest napisane:

“Po doznaniu szoku serce i umysł nie może się uspokoić, Shen nie wie, gdzie wrócić, a Qi jest nieuporządkowane”.

Kiedy ktoś ma spokojne serce i spokojne ruchy Qi, nawet w dziwnej sytuacji nie dozna szoku i nie zachoruje.

 

Bycie wystraszonym staje się reakcją nieśmiałości, spowodowaną ogromnym napięciem psychicznym. Znany lekarz, Zhang Zhihe, powiedział:

“Nigdy nie możesz przygotować się na wstrząs, ale zawsze możesz być świadomy bycia przerażonym”.

Istnieje wiele powodów, wywołujących strach i przerażenie, jednak często jest to spowodowane brakiem energii życiowej w nerkach i krwi.

Zgodnie z tradycyjną chińską teorią medyczną:

słaby umysł wynika ze słabości woli, ponieważ wola jest wytwarzana przez nerki, a energia życiowa przez stan serca. Brak energii życiowej i krwi może prowadzić do słabej woli, co może skutkować podatnością na wstrząsy, a strach może pozbawić nas siły woli.

Krótko mówiąc, brak energii życiowej i krwi w organach wewnętrznych może skutkować podatnością na strach i odwrotnie, strach może czasem szkodzić organom wewnętrznym, na przykład szkodzić nerkom. 

Kiedy zrozumiesz, dlaczego ludzie mogą być podatni na szok i strach, powinieneś być ostrożny w wyborze miejsca i środowiska do ćwiczeń, aby zminimalizować szok i strach podczas ćwiczeń Qigong.

38. Co należy zrobić, gdy doznajemy wstrząsu* w samym środku praktyki Qigong?

[tłum. * zobaczy wyjaśnienie z poprzedniego pytania]

Istnieją dwie główne kategorie wstrząsów znanych powszechnie w ćwiczeniach Qigong:

(1). Szok pochodzący z zewnętrznego świata.

Podczas zatapiania się w spokoju, nagłe zewnętrzne zakłócenie (np. zły wybór miejsca, hałas, wrzawa lub niespodziewane zdarzenie) może łatwo spowodować wstrząs. Niektórzy ćwiczą Qigong nocą w jakimś odległym, samotnym miejscu. W takim przypadku, niektórzy z nich mogą być bardziej wrażliwi na wstrząsające bodźce.

 

(2). Podczas ćwiczenia Qigong pojawiają się halucynacje. Jest to szok pochodzący z wewnątrz.

Takie rzeczy są bardzo częstym zjawiskiem podczas praktyki [spontanicznego] Qigong. Jednak niektórzy ludzie, którzy są delikatni i przesądni lub nie mają naukowego zdrowego rozsądku, mają tendencję do puszczania wodzy fantazji, podczas spotykania się z halucynacjami i w końcu często doznają szoku.

Tradycyjna medycyna chińska uważa, że w wyniku doznania wstrząsu Qi ulega zaburzeniu, a po byciu wystraszonym wyczerpuje się.  Po doznaniu szoku lub przestraszeniu niektórzy nie mogą powstrzymać się od płaczu lub śmiechu, mówią niespójnie, inni drżą i czują się słabi, niektórzy są bardzo zmęczeni, zasypiają i przez cały dzień są oszołomieni. Niektórzy mają gorączkę, są nerwowi i bezsenni, dużo śnią, jakby zawsze byli we śnie.

Proszę nie przerażać się powyższym stanem i postępować zgodnie z następującymi wskazówkami:

Jeżeli doznasz wstrząsu, nie opuszczaj od razu miejsca ćwiczeń, spróbuj się uspokoić na miejscu, skoncentruj się na umyśle i kontynuuj praktykę, aż poczujesz się komfortowo, i zakończ ją środkiem zaradczym, w którym kierujesz Qi do dolnego dantian.

 

Niektórzy ludzie po doznaniu szoku opuszczają miejsce praktyki bez wykonania procesu kończącego i zapominają o zebraniu otaczającego Qi do dantian. W takim przypadku, jeżeli miejsce ćwiczeń jest blisko, lepiej jest wrócić i przeprowadzić proces dokończenia ćwiczenia i postępować jak w pierwszym przypadku; jeżeli znajdujesz się w dużej odległości od miejsca ćwiczeń lub opuściłeś je na dłuższy czas, możesz zastosować ćwiczenie remedium, nr 5: ‘Czterokrotne zebranie yin qi z lewa i trzykrotne z prawa’

 

39. W jaki sposób możemy osiągnąć prawdziwy spokój?

Dla ćwiczeń Qigong, a szczególnie dla wejścia w stan spokoju, ważne jest, żeby być zrelaksowanym i pogodnym.

Istotą ćwiczenia pięciu ścieżek jest poszukiwanie wewnętrznego spokoju w zewnętrznym ruchu i kierowanie ruchami i cyrkulacją Qi za pomocą siły umysłu w celu osiągnięcia spójności umysłu, Qi i ruchu;

tak, aby praktykujący mogli skoncentrować się na swoim umyśle i uwolnić się od wszelkich zewnętrznych zakłóceń podczas wykonywania pięciu ścieżek.

Dlatego pierwszym ważnym krokiem jest dążenie do osiągnięcia spójności umysłu, Qi i ruchów, co jest procesem, który powoli doprowadzi Cię do spokojnego stanu.

Ale w jaki sposób możemy naprawdę wejść w stan spokoju po tym, jak spontaniczne ruchy pojawią się podczas medytacji na stojąco?

Istnieje wiele dróg prowadzących do osiągnięcia spokoju. Chciałbym przedstawić kilka z nich.

“Ting Xi Fa” – oznacza, że praktykujący skoncentrują wszystkie swoje myśli na wsłuchiwaniu się we własny oddech.

“Shu Xi Ta” – oznacza, że ćwiczący liczą liczbę oddechów od jednego do dziesięciu, a następnie zaczynają od początku.

“Pai Zei Fa” – oznacza, że praktykujący dają sobie do zrozumienia przed rozpoczęciem, że „teraz właśnie zaczynam i muszę odpędzić wszystkie dzikie myśli w moim umyśle, wrócę do nich później”

“Zhui Zei Fa” – oznacza, że jeżeli naprawdę się w coś zaangażujesz, jakiś ruch myśli i nie możesz się z tego wydostać, to pozwól im wejść do Twojego umysłu. Wtedy logicznie je przeanalizuj w poszukiwaniu dobrego powodu, a kiedy dojdziesz do wniosku, to wszystkie dzikie myśli dadzą Ci spokój i odejdą.

Możesz też poczekać do chwili, gdy po prostu osiągniesz spokój. W tym czasie oczekiwania skrupulatnie wyczuwaj pozycję i zmiany w dantian. Zwracaj uwagę na różne perspektywy lub spróbuj się wczuć w reakcję na przepływ Qi w ciele.

 

40. Czy można praktykować medytację na stojąco przy akompaniamencie lekkiej muzyki, aby łatwo osiągnąć spokój?

Do medytacji na stojąco, która obejmuje medytację w ciszy, potrzebny jest spokój. Przy akompaniamencie muzyki praktykujący mogą mieć trudności z wejściem w stan spokoju. Jednak dla początkujących muzyka może służyć do zrelaksowania się i w pewnym stopniu wprowadzić ich w stan spokoju.

41. Dlaczego niektórzy ludzie, mimo intensywnej praktyki mają czasem trudności z osiągnięciem spokoju?

Bycie kimś praktykującym może być tylko zewnętrznym opisem człowieka. Pewnego rodzaju etykietą, ale wewnętrznie niektórzy z tych praktykujących często odczuwają niepokój w swoich umysłach. Podczas cichej medytacji ich umysły są zawsze nawiedzane przez jakieś światowe sprawy, a rozpraszające myśli są najbardziej gwałtowne, szczególnie gdy chodzi o ich osobiste interesy. Często tak trudno jest uwolnić się od tych nieuchwytnych myśli, że nie są w stanie zaprowadzić spokoju w swoim umyśle. Na zewnątrz wydaje się, że praktykują, ale wewnątrz szaleje huragan myśli i spraw.  

Niektórzy ludzie nie potrafią zachować równowagi umysłu z powodu bólów spowodowanych pewnymi poważnymi chorobami i w takim przypadku osoby te powinny szukać pomocy medycznej u lekarza, a także postępować zgodnie z instrukcjami ćwiczeń Qigong, jak doprowadzić siebie do spokoju.

 

42. Kiedy nie jest odpowiedni czas na wykonywanie ćwiczeń Qigong przez kobiety?

Często nie jest dobrze, żeby kobiety intensywnie ćwiczyły Qigong w czasie menstruacji i w okresie ciąży.

 

ROZDZIAŁ 5

REAKCJA NA ĆWICZENIE QIGONG

43. Dlaczego niektórzy praktykujący czują czasami ucisk w klatce piersiowej podczas ćwiczeń Qigong i co powinniśmy z tym zrobić?

 Istnieją cztery przyczyny uczucia ucisku w klatce piersiowej i duszenia się:

(1)   Możesz mieć takie uczucie, kiedy Qi nabiera rozpędu w stosunku do zablokowanych kanałów, zanim przez nie przejdzie. Twoja klatka piersiowa (włączając w to wszystkie organy w klatce piersiowej) mogła być formalnie chora lub zraniona i w rezultacie kanały wokół klatki piersiowej są zablokowane. Podczas ćwiczeń Qigong wytwarza się pierwotna energia, która jest wzywana do ataku na zablokowane kanały i mogą pojawić się symptom podobne do twojej przeszłej choroby, co należy uznać za pozytywną reakcję na Twoje ćwiczenia. Jeśli jesteś w stanie znieść wszystkie nieprzyjemne odczucia, to trudne symptomy znikną.

 

(2)     Jeżeli Twój umysł i ciało są w dużym napięciu, a sposób wykonywania ruchów ćwiczenia lub skupienie umysłu nie jest prawidłowe, to możesz czuć ucisk. Prawidłowe postawy ciała mogą pomóc w otwarciu zablokowanych kanałów, podczas gdy nieprawidłowe postawy mogą doprowadzić pierwotną energię do ślepego zaułka. Prawidłowe skupienie umysłu doprowadzi do uzdrowienia Twoich chorób, podczas gdy błędne skupienie umysłu sprawi, że będziesz chory.

Dlatego prawidłowe ukierunkowanie umysłu powinno być dokładnie wypełniane, a techniki i objaśnienia do każdego ćwiczenia ściśle przestrzegane i wykonywane. Tylko wtedy, gdy jesteś w stanie gotowości do rozpoczęcia ćwiczeń, możesz oczekiwać, że Twój umysł będzie dobrze uspokojony. Dopiero po uspokojeniu umysłu można oczekiwać rozluźnienia mięśni i pozwolić sobie na bycie prawdziwym jako żywa istota.

Jeżeli nawet po spełnieniu wszystkich powyższych wymagań nadal czujesz ucisk w klatce piersiowej lub czujesz się zablokowany, powinieneś poprosić mistrza Qigong o przyjrzenie się Twoim ćwiczeniom i pozwolić mu dokładnie sprawdzić Twoje ruchy i skupienie umysłu. Kiedy oba te elementy są prawidłowe, to niespokojne uczucie opuści Cię.

 

(3)       Jeżeli praktykujący mają wąskie horyzonty myślowe, są niecierpliwi, łatwo tracą panowanie nad emocjami i często mają problemy z siedmioma czynnikami emocjonalnymi, które mogą spowodować, że wewnętrzne mikrokrążenie może się zaburzyć podczas ćwiczeń Qigong, to mogą odczuwać ucisk w klatce piersiowej.

Aby ograniczyć te uczucia, należy przyjrzeć się i poprawić swe zachowanie i nastawienie. Zmienić swe nastawienie do życia na optymistyczne, zadowolone, dostrzegające plusy a nie minusy. Zamiast być ciągle zmartwionym, po prostu zacznij być szczęśliwy. Zachowuj spokój i opanowanie. Jeżeli już któryś z siedmiu czynników emocjonalnych spowodowało ucisk w klatce piersiowej, to należy skorzystać z ćwiczenia remedium 1: „Odprowadzanie mętnych substancji z wątroby”.

 

(4)       Niewłaściwe wykonywanie ćwiczeń oddechowych jest kolejną przyczyną ucisku w klatce piersiowej. W Lecącym Żurawiu, we wszystkich ćwiczeniach stosuje się naturalne oddychanie. Niektórzy ludzie zapożyczyli sposób odychania z innych rodzajów Qigong i nie potrafili oddychać naturalnie. Nie potrafili też rozluźnić ciała, w wyniku czego Qi zatrzymało się w klatce piersiowej. W konsekwencji odczuwa się ucisk w klatce piersiowej.

Jeśli w miarę postępów w praktyce Lecącego Żurawia będziesz stosował się do naturalnego sposobu oddychania, to w naturalny sposób przejdziesz przez dziewięć stylów oddychania wprowadzonych w medytacji stojącej. Niewłaściwe użycie i podłączenie innych ćwiczeń oddechowych przyniesie tylko negatywne konsekwencje. Prawdopodobnie doprowazi o wystąpienia odchyleń.

W przypadku niewłaściwego oddychania należy zastosować ćwiczenie remedium 2: „Dotykanie akupunktu, aby pozbyć się mętnych substancji”

Po kilkukrotnym powtórzeniu tego ćwiczenia, kiedy nasz mózg nie jest już zamroczony i nie ma zawrotów głowy, a w klatce piersiowej odczuwasz swobodę, to możesz zakończyć.

Jeżeli nie czujesz, że środek ten zadziałał, powtórz go następnego dnia. Jeżeli symptom ucisku w klatce piersiowej zniknie, przestań stosować ten środek, ponieważ zbyt duża jego dawka może zaszkodzić zdrowemu Qi.

 

44. Co powoduje biegunkę u niektórych praktykujących Qigong?

Ogólnie rzecz biorąc, biegunka jest spowodowana słabym funkcjonowaniem układu trawiennego lub wynikiem przeziębienia lub zjedzenia niehigienicznego jedzenia. W takim przypadku należy udać się do lekarza po pomoc. Jednak u niektórych praktykujących reakcja ta może być spowodowana reakcją na zmianę Qi.

W miarę postępów w ćwiczeniach Qigong, funkcje organów wewnętrznych ulegną znacznej poprawie, a przewlekle zalegające w jelitach i żołądku nieczystości zostaną wydalone z ciała, co jest pozytywnym znakiem poprawy trawienia. Biegunka jest zwykle wodnista i może pojawiać się bardzo często, ale nie traci się przy tym dużo sił i nie trzeba brać żadnych tabletek. Można kontynuować ćwiczenia, a powrót do zdrowia trwa zwykle około tygodnia, co różni się od innych chorób jelit i żołądka.

45. Dlaczego u niektórych praktykujących apetyt i sen znacznie się poprawiły po ćwiczeniach Qigong, ale później znów wróciły do poprzedniego stanu?

Tylko nieliczni praktykujący mają silną wolę w swoich umysłach podczas ćwiczeń Qigong, a w takich okolicznościach kora mózgowa staje się bardziej pobudzona i zdolność hamowania nie działa prawidłowo.

Kilka osób po wieczornej praktyce Qigong nie mogło zasnąć z powodu pobudzenia kory mózgowej. Jednak większość ludzi nie może zasnąć lub opanować pobudzenia, kiedy energia życiowa przedziera się przez zablokowane kanały.

Osoby, u których występuje silne pragnienie w umyśle lub tendencja do ekscytacji po wieczornych ćwiczeniach powinny unikać praktykowania Qigong wieczorem i przejść na poranne ćwiczenia.

W przypadku, gdy powodem jest przedzieranie się Qi przez zablokowane kanały, to praktykujący mogą, każdy zgodnie ze swoimi okolicznościami, znaleźć dla siebie określone sposoby.

Niektórzy są w stanie zrealizować małe krążenie lub większe krążenie. Jednakże, mogą doświadczyć różnych reakcji podczas, gdy Qi przechodzi kanałami ‘małego krążenia’. Np.:

 • przed otwarciem przejścia Wei Lu, część poniżej Ming Men może czuć się nieswojo;
 • przed otwarciem przejścia Jiaji, może być odczuwany niepokój;
 • przed otwarciem przejścia Yu Zhen głowa wydaje się być czymś związana, jakby miała się rozszerzyć, 

i to wszystko jest uważane za normalne. W tym przypadku powinieneś zostać poinstruowany przez mistrza Qigong.

 

 

46. Dlaczego ktoś często odczuwa skurcze mięśni?

U osób, które długo chorowały i którym brakuje yin, często występują drgania mięśni. Z powodu braku yin, yang nie ma gdzie powrócić, co oznacza, że pierwotne Qi nie może wrócić na swoje miejsce, więc Qi wędruje. U osób, którym brakuje yin lub krwi, całe ciało będzie drgać. Różne poziomy niedoboru yin powodują różne poziomy drgawek. Szczególnie w dwunastu kanałach rąk i nóg. Jeśli to w okolicy talii odczuwa się więcej ruchów mięśni, oznacza to, że w grę wchodzi kanał dai. W celu leczenia tego stanu można stosować masaż lub zioła, a stan ten zostanie wyleczony.

 

47. Dlaczego ktoś przed ćwiczeniem Qigong nie ma wystarczającej ilości kwasu żołądkowego, a po ćwiczeniach już ma?

Ważne jest utrzymanie równowagi w krążeniu Qi yin i yang oraz wzajemne pobudzanie i tamowanie pomiędzy pięcioma elementami. Zbyt duża lub zbyt mała ilość któregokolwiek z nich spowoduje utratę równowagi yin i yang. Taka jest teoria pięciu elementów, zgodnie z którą wzajemnie się one wspierają i ograniczają.

Aby ćwiczyć Qigong trzeba opanować również tę technikę.

Nie jest dobrze zatrzymywać się zbyt często, ani nie jest dobrze ćwiczyć za dużo bez zatrzymywania się. Osoba, która po ćwiczeniach ma zbyt dużo lub zbyt mało kwasu żołądkowego, pokazuje, że jej Qi nie krąży we właściwy sposób, tylko wznosi się i nie opada. Oznacza to, że nie jest w stanie przekształcić śliny w energię-jing, a energii-jing w Qi.

Powinni ćwiczyć z półuśmiechem, nabierać więcej śliny i połykać ją trzy razy bardzo powoli. To powinno zredukować kwas żołądkowy.

48. Dlaczego ktoś może cierpieć na bezsenność i częste oddawanie moczu? Jak można to leczyć?

Większość osób cierpiących na bezsenność często oddaje mocz, szczególnie w nocy. Dzieje się tak dlatego, że serce i nerki nie komunikują się ze sobą, a woda i ogień nie są w równowadze.

Yang serca zakłóca górną część ciała, płuca stają się suche, a Qi w dolnym jiao staje się zimne, co narusza równowagę yin i yang. Osoba ta ma wtedy problemy z zasypianiem. Yin z nerek zatrzymują yang poniżej, Jing-Qi nerek i pęcherza moczowego jest zimne i nie może być zamienione w Qi. Woda i ogień są ustawione odwrotnie, wtedy woda nie ma dokąd pójść, tylko na zewnątrz. To dlatego występuje nadmierne oddawanie moczu.

W takich przypadkach należy utrzymywać umysł na dantian, robić więcej ćwiczenia „Sprowadzanie Qi”, umysł może tu być skupiony na środkowym dantian lub trochę powyżej dolnego dantian. Wtedy choroba powinna się poprawić.

 

49. Dlaczego niektórzy praktykujący mają trudności z zasypianiem po ćwiczeniach Qigong?

Przyczyn może być wiele. Jeżeli nie możesz zasnąć po tym, jak po ćwiczeniach Qigong energia życiowa staje się pełna, i nie chcesz w ogóle spać, ponieważ czujesz się tak energicznie i dobrze, to nie jest to odchylenie, ani bezsenność. Należy to raczej traktować jako pozytywny znak. Możesz zamienić praktykę nocną na praktykę poranną. Przekonasz się, że praktyka poranna spowoduje, że będziesz bardzo energiczny przez cały dzień. Jeżeli nie będziesz praktykował Qigong wieczorem, to możesz nie być aż tak podekscytowany.

 

50. Jaki jest powód nieprzyjemnych uczuć w głowie po ćwiczeniach Qigong?

Przyczyną lekkiego dyskomfortu w głowie są najczęściej następujące aspekty, które powinny być rozpatrywane w zależności od konkretnego przypadku.

(1)       Skupienie umysłu nie jest dokładne podczas ćwiczenia. Na przykład, kiedy strumień Qi płynie w górę aż do szczytu, głowa może wydawać się nieco ciężka. Jeżeli tak jest, to proszę robić „Sprowadzanie Qi” ze 3 lub 5 razy, aby sprowadzić Qi w dół, do dolnego dantian. a nieprzyjemne uczucia znikną.

(2)       U niektórych osób w przeszłości występowały migreny i bóle nerwu trójdzielnego. Kiedy zablokowane kanały zostały zaatakowane przez przepływ energii, pojawiają się takie objawy, jak ból głowy, uczucie ciężkości lub wrażenie, że głowa jest czymś przytwierdzona. Są one pozytywną reakcją na uzdrowienie choroby. Generalnie mogą one występować tylko przez jeden lub dwa tygodnie.

Jeśli nie możesz pozbyć się bólu głowy przez dłuższy czas, to muszą być inne przyczyny, na przykład: ciągle zmagasz się z siedmioma czynnikami emocjonalnymi lub sześcioma czynnikami zewnętrznymi. W takim przypadku, powinieneś udać się o lekarza i zrobić badania.

(3)       Kiedy energia życiowa przepływa do szyi w procesie małego krążenia, to zanim przejdzie przez punkt yuzhen, możesz poczuć, że górna część głowy jest ‘jakby  przewiązana wstążką, opaską’ oraz występuje uczuciem mrowienia, swędzenia i rozszerzania na czubku głowy, coś w rodzaju ‘jakby mrówki pełzały’.

Udowodniono, że jest to jedyna droga, którą musi przejść każdy ćwiczący i nie są to ani odchylenia, ani dewiacje. Kiedy uda ci się przejść przez punkt yuzhen, to te odczucia same znikną.

Gdy dojdziesz do tego etapu ćwiczeń Qigong, to możesz wezwać swój umysł by kierował przepływ energii z kanału renmai do dolnego dantian i stamtąd poprowadził energię do huiyin (dno morza) i dalej w górę wzdłuż dumai (kanał zarządzający). Wkrótce może nastąpić małe krążenie, a nieprzyjemne uczucie nie będzie ci już więcej dokuczać. Jednak zanim osiągniesz ten etap, nie spodziewaj się, że go osiągniesz, ale lepiej zwyczajnie poczekaj, bo sukces przyjdzie dopiero wtedy, gdy warunki będą dojrzałe.

 

51. Dlaczego nie powinieneś się drapać, kiedy czujesz swędzenie po Qigongu?

Ci, którzy dobrze wykonują ćwiczenia, będą również odczuwać swędzenie na całym ciele. Jest to dobry znak krążenia Qi.

Kiedy krąży yang qi, pojawia się swędzenie.

Kiedy krąży yin qi, pojawia się drętwienie.

Oba te zjawiska są normalne podczas ćwiczenia Qigong, pozostaw je w spokoju. Jeżeli będziesz się drapał, Qi zostanie zakłócone i cofnie się splątane. Chociaż nie jest to szkodliwe, spowolnisz krążenie Qi. Jeżeli nie będziesz dotykał, swędzenie lub drętwienie zniknie. Podczas ćwiczeń lepiej jest pozwolić Qi krążyć zgodnie z jej naturalnym ruchem.

 

52. Dlaczego podczas ćwiczeń odczuwamy ociężałość głowy, kiedy myślimy o głowie lub ucisk klatki piersiowej, kiedy myśląc o klatce piersiowej?

Myślenie to koncentrowanie umysłu, skupianie się na pewnej części ciała. Ta część będzie odczuwała ciepło i Qi zostanie przeniesione do odblokowania lub zablokowania akupunktu, aby interweniować w kanałach. Jeżeli umysł nie skupia się na właściwej części ciała lub skupia się na niej zbyt mocno, wtedy może to powodować niepokój i osoba może czuć się chora, mieć ciężką głowę, ucisk w klatce piersiowej itp.

53. Dlaczego osoba z niewydolnością nerek bardzo się poci podczas wykonywania ćwiczeń Qigong?

Istnieją dwa rodzaje niewydolności nerek – niedobór yin lub niedobór yang, w których Qi nerek nie jest stabilne. W starożytnej księdze medycznej Sun Wen, Jin Mai Bei Lun (Pytania i różne podejścia do teorii kanałów) napisano:

“Pijemy, woda dostaje się do żołądka, przenosi jing i wysyła je do śledziony, śledziona oddaje jing do płuc, które regulują kanały wodne, następnie w dół do pęcherza moczowego rozprzestrzenia się wodne jing rozprzestrzenia się i pięć jing poruszają się razem”.

Jest to krótka definicja tego, jak formułują się i poruszają płyny wewnątrz ciała.

 Również w Sun Wen, Ni Diao Lun (Pytania – przeciwny pogląd) jest mowa:

„Nerki są organem wodnym, który zarządza płynami”

Przemieszczanie się płynów odbywa się głównie kanałami san jiao (potrójnego ogrzewacza) przez żołądek do jelit. Płyn przechodzi przez śledzionę, płuca i san jiao, wydostaje się przez skórę w postaci potu, a do pęcherza moczowego trafia w postaci moczu. Za pomocą tych dróg płyny ciała są wysyłane w celu nawilżenia i odżywienia narządów i tkanek.

 

Zmiany patologiczne w tych narządach mogą wpływać na produkcję i dystrybucję tych płynów.

Jeżeli nie jest wytwarzana wystarczająca ilość płynów lub jeśli pocisz się zbyt obficie, to dochodzi do suchości w jamie ustnej i odwodnienia.

Jeśli dystrybucja płynów jest utrudniona, pojawiają się obrzęki i problemy z oddychaniem.

Zbyt intensywne pocenie się uszkadza yin, a pocenie się bez przerwy szkodzi yang. Dlatego podczas ćwiczenia Qigong Lecącego Żurawia najlepiej jest się nie przemęczać i nie pocić się zbytnio.

 

54. Czy po ćwiczeniach dobrze jest mieć naelektryzowane ręce?

Jest to dobry znak, ponieważ pokazuje, że dana osoba wzmocniła swoje pole magnetyczne. Ale przy dotykaniu metalu należy uważać na elektryczność statyczną. Chwytaj przedmioty delikatnie i używaj umysłu, aby kierować prąd do wewnątrz, aby uniknąć przypadkowych obrażeń.

 

55. Dlaczego podczas Qigong można odczuwać różnicę w Qi w swoich obu rękach?

Jest to normalne. Ręka, która jest mniej używana podczas codziennych czynności lub jeżeli kanały nie są w niej całkiem otwarte, zazwyczaj czuje mniej Qi. Druga ręka będzie odczuwała silniejsze Qi. Po dłuższym ćwiczeniu to się wyrówna.

 

56. Dlaczego podczas Qigong można odczuwać gorąco tylko w prawej nodze?

Zwykle zdarza się to mężczyznom. Lewa nerka u mężczyzn należy do wody, a prawa do ognia. Przy niedoborze yin nerek lewa noga będzie zimna, a prawa gorąca. W przypadku niedoboru yang nerek obie nogi będą zimne. Qigong wyleczy obie.

 

57. Co powinna zrobić osoba, która podczas ćwiczeń nie czuje ciepła lub ruchu w dantian?

Nie oznacza to, że ktoś nie ćwiczy dobrze. Ludzie mają trzy dantian. Jeżeli dolny dantian nie ma ruchu, to będzie miał go środkowy lub górny dantian. Przyniesie to jeszcze lepsze rezultaty.

 

Najważniejsze jest nie tylko odczuwanie ciepła czy ruchu, ale także spokojny umysł. Jeżeli umysł jest naprawdę spokojny i rozluźniony, pomoże to przyspieszyć regulację Qi całego ciała, a leczenie będzie szybsze.

58. Dlaczego dantian u niektórych osób jest gorący, a u innych zimny?

Kiedy dantian jest gorący, oznacza to, że jest to człowiek dobrze ćwiczy. Jest to dobry znak. Nieodczuwanie ciepła może oznaczać, że umysł i ruchy nie są w harmonii, że umysł błądzi lub że osoba jest chora, przeziębiona. Nazywa się to “wiatr, ale bez ognia” – wiatr to oddech, a ogień to umysł. To powoduje, że dantian jest zimny. Podczas ćwiczeń należy stale regulować ciało, oddech i umysł, dzięki czemu dantian będzie odczuwać ciepło.

 

59. Dlaczego czyjś brzuch i plecy są gorące, ale nie dantian?

Zarówno plecy, jak i brzuch mają kanały yang. Kanały ‘ju yang’ (większego yang) ćwiczącego łatwo wytwarzają ciepło. Brzuch jest miejscem, gdzie przepływają kanały yin. Ten obszar nagrzewa się wolniej i nie jest tak ciepły. Dantian jest miejscem, w którym gromadzi się i przechowuje pierwotne Qi, podczas ćwiczeń powinno być odczuwane jako gorące.

Jeśli jest zimne, to znaczy, że brakuje zarówno yin i yang: „ogień nie pomaga wodzie”. Utracona została funkcja łączenia yin i yang, i ich krążenia wewnątrz siebie nawzajem.

Zawsze powinno być yin w yang i yang w yin.

Skupiając się na dantian, stopniowo pozbędziemy się zimnego brzucha, a brzuch stanie się gorący.

 

60. Czy po rozgrzaniu dantian można kierować ciepłem, aby się przemieszczało?

Podczas medytacji w pozycji stojącej, kiedy dantian czuje się gorący, nie należy nim kierować. Pozostaw go w spokoju, co oznacza, że niech porusza się naturalnie zgodnie z dwunastoma głównymi kanałami i wszystkimi mniejszymi kanałami i punktami, a to dlatego, że ciało każdej osoby ma swoje własne wzorce regulacyjne. Szczególnie dla początkujących, którzy nie mają doświadczenia w prowadzeniu Qi, jeżeli będą prowadzić Qi na oślep, to najmniejszą szkodą, jaką wyrządzą, będzie zatrzymanie Qi lub stagnacja krążenia. Poważniejszymi konsekwencjami może być zastój Qi w głównych kanałach.

 

61. Co powinna zrobić osoba, która po dłuższym ćwiczeniu Qigong czuje, że dantian jest gorący, wzdęty, napięty lub porusza się?

Qigong powinien być poznawany i praktykowany stopniowo, od niższego poziomu do wyższego, od nie odczuwania niczego w ciele do odczuwania więcej. Normą jest, że osoba czuje się bardziej wrażliwa, co pokazuje, że zrobiła postępy. Wszystkie powyższe oznaki są normalne i należy je pozostawić.

To jest tak, że człowiek nie może zmienić czterech pór roku, tak samo jak nie może zmienić naturalnego porządku swojego ciała. Tylko postępując zgodnie z naturalnym porządkiem, człowiek może być zdrowy, w przeciwnym razie jest chory. Człowiek ma pięć narządów fu (‘pełnych’), sześć narządów zang (‘pustych’), dwanaście kanałów jing oraz inne nieregularne kanały oraz osiem głównych żył. Qi płynie zgodnie z naturalnym porządkiem, nie można go zmienić.

Kiedy dantian był ćwiczony wystarczająco długo i uzyskał wystarczającą ilość Qi, to będzie się samoczynnie otwierał i zamykał. Ruch dantian powoduje przepchnięcie Qi do wszystkich kanałów i odżywienie wszystkich narządów.

 

62. Co powinna zrobić osoba, która po ćwiczeniach zauważyła, że punkt cheng ling jest tylko w połowie otwarty i powoduje bóle głowy, osłabienie i zwężenie klatki piersiowej?

Powina skonsultować się z nauczycielem i skorygować wszystkie niewłaściwe ruchy lub niewłaściwą pracę umysłu. W szczególności sprawdź, czy podczas kończenia Qigong zbierasz z powrotem Qi. Sprawdź również ćwiczenie trzeciej ścieżki, ruchy i pracę umysłu, szczególnie trzy pierwsze działania.

Jeżeli po skorygowaniu tych obszarów objawy są mniejsze, można ćwiczyć aż do ustąpienia objawów.

 

Jeżeli nie spowoduje to poprawy symptomów, nauczyciel może zdecydować się na użycie techniki palców mieczy (Sword fingers) lub środkowego palca do otwarcia punktu cheng ling. Uczeń może użyć dźwięku “tong” lub skupić umysł na cheng ling i wizualizować Qi jako poruszające się, a stan powinien się poprawić.

63. Co powinien zrobić człowiek, żeby uniknąć utraty Qi z huiyin podczas wydalania?

Jeżeli tracisz Qi, to dlatego, że osoba nie wykonała ćwiczeń zgodnie z zasadami. Jeżeli utrata Qi nastąpi z huiyin, skieruj Qi z huiyin w górę kanału du do głowy, a następnie zrób to kilka razy. Można również kilkakrotnie powtórzyć dźwięk “san”.

 

64. Co powinien zrobić człowiek, jeżeli podczas ćwiczeń Qi kieruje się do głowy, a w ustach i na języku odczuwa suchość?

Istnieją trzy przypadki, w których dochodzi do takiej sytuacji.

Pierwszy przypadek to sytuacja, w której osoba nie jest w stanie kontrolować swoich emocji, łatwo wpada w złość. Wtedy „ogień wątroby” wzrasta, powodując ból głowy, uczucie ciężkości lub drętwienia, a później pojawia się uczucie suchości w ustach i na języku.

 

W drugim przypadku osoba nie potrafi się zrelaksować i zachować spokoju. Mięśnie będą napięte, zwłaszcza mięśnie twarzy, nie mogą wykonać półuśmiechu. Zamiast tego zmarszczą brwi i zacisną zęby. Są w złym nastroju. Wkrótce poczują, że ich usta i język są suche, ponieważ nie zdając sobie z tego sprawy, zgromadzili Qi aż do głowy.

Trzeci przypadek to osoba cierpiąca na chorobę typu cieplnego. Zgodnie z teorią medycyny chińskiej język takiej osoby będzie głęboko czerwony i nie będzie miał żadnego nalotu. Po południu od 16 do 20 będą mieć lekką gorączkę, a w nocy poty. Nazywa się to “niedoborem yin”.

Istnieje również przypadek, w którym wilgoć i ciepło unoszą się do góry, nalot na języku jest żółty i gruby, osoby będą spragnione, ale nie będą miały ochoty na picie. Po południu osoba będzie odczuwała wzdęcie brzucha, a w nocy obrzęk.

Pierwsza grupa powinna być edukowana, aby nauczyć się dobrej postawy i mieć optymistyczne spojrzenie na życie.

Drugiej grupie należy pomóc opanować podstawowe zasady ćwiczeń i spróbować się zrelaksować. Przed przystąpieniem do ćwiczeń należy nauczyć ich głębokiego wdechu przez nos do płuc, a następnie wydechu ustami. Wykonaj tę czynność kilka razy, aby pomóc im się zrelaksować.

Trzeciej grupie, oprócz pomocy w prawidłowym wykonywaniu ćwiczeń, należy zaproponować wizytę u lekarza w celu zastosowania leków ziołowych.

 

65. Jak chronić baihui, gdy się otworzy?

Kiedy baihui się otwiera, niektórzy ludzie odczuwają to tak, jakby obszar ten podskakiwał, obracał się lub jakby robaki pełzały wokół niego. Jest to normalne, a dana osoba osiągnęła wyższy poziom. Głowa stawiła czoło “stu kanałom”, wszystkie kanały spotykają się tutaj. Kiedy więc otwiera się bai hui, otwiera się sto kanałów.

 

Chroń swoje baihui tak, jak chronisz swoje oczy. Nie naciskaj go, nie klep go nie pozwól innym ludziom naciskać ani poklepywać. W zimie, jeżeli twoja czapka jest za ciasna, rozluźnij ją. To wszystko dlatego, ponieważ Qi w baihui nie jest jeszcze wystarczająco silne i jakikolwiek nacisk na na ten obszar zatrzyma krążenie. Ponowne otwarcie się baihui po zamknięciu zajmuje więcej czasu, dlatego należy je chronić.

66. Dlaczego u niektórych kobiet miesiączka zatrzymuje się, kiedy ćwiczą Qigong, a powraca, kiedy przestają ćwiczyć?

Krew jest materialną podstawą zmysłów, dlatego mówi się, że:

“shen (duch) jest naturą krwi i Qi”.

Tylko wtedy, kiedy Qi i krew są obfite, człowiek może być zdrowy na umyśle i pełen energii.

W Su Wen, Ba Zheng Shen Ming Lun mówi się, że

“krew i Qi są shen człowieka”.

Wskazuje to na ścisły związek pomiędzy krwią a zdrowym umysłem. Dlatego brak krwi lub gorąco krwi może powodować chorobę świadomego umysłu, np.

upośledzenie krwi serca, upośledzenie krwi wątroby, często zdarzają się kołatania serca z lękiem, bezsenność, żywe sny lub niespokojny umysł.

Macica kobiety jest odpowiedzialna za wywoływanie miesiączki i życie. Najściślej wiąże się z nerkami oraz kanałami: chong [centralnym] i ren [poczęcia]. Kanały ren i chong mają swój początek w macicy.

Kiedy jing-qi nerek jest silne, a kanały ren i chong mają wystarczającą ilość krwi i Qi, kobieta będzie miała regularne miesiączki i będzie zdolna do poczęcia dziecka. Kiedy, przeciwnie, krew i Qi nie są zrównoważone, pojawi się amenorrhea [brak menstruacji] lub bezpłodność.

Ponadto macica pozostaje w ścisłym związku z sercem, śledzioną i wątrobą.

Serce napędza krew, wątroba magazynuje krew, a śledziona produkuje i kontroluje krew.

Tak więc, gdy jeden z tych trzech narządów jest w nierównowadze, to ma to wpływ na macicę.

Jeżeli serce i śledziona są pozbawione Qi i krwi, to miesiączki będą rzadsze, a w zaawansowanym stadium mogą w ogóle nie wystąpić.

Jeżeli śledziona jest słaba, może nie być w stanie zatrzymać krwi i wystąpi krwawienie z macicy.

Jeśli energia wątroby jest stłumiona, to będzie to przeszkadzać jej w magazynowaniu krwi, co prowadzi do braku prawidłowej miesiączki.

Tym kobietom, u których miesiączka zatrzymuje się podczas ćwiczeń, jest to oznaką braku równowagi między organami.

Tymczasowe zatrzymanie miesiączki może być również  wspomagane ćwiczeniami Qigong. W czasach starożytnych istniała metoda zatrzymywania miesiączki, aby nie doszło do utraty Qi. Jednak kobiety muszą sobie z tym radzić indywidualnie, w zależności od swoich specyficznych potrzeb.

 

67. Dlaczego niektóre kobiety mają obfite miesiączki lub krwawienie z dróg rodnych, a niektórzy mężczyźni mają nocne, mimowolne wytryski lub potrzebę oddania moczu lub stolca podczas ćwiczeń? Jak temu zaradzić?

Przyczyną tych problemów są albo niewłaściwe ruchy, albo zbyt intensywna praca umysłu. Na przykład podczas wykonywania ćwiczeń dwie ręce powinny trzymać kulę [energii]. Jeżeli jednak dana osoba trzyma kulę Qi zbyt nisko lub dłońmi skierowanymi w dół, albo jeżeli umysł pracuje zbyt intensywnie, to mogą pojawić się powyższe symptomy.

Remedium. Podczas sprowadzania Qi do dantian należy trzymać rozsunięte dłonie przed pępkiem i utrzymywać kulę Qi na wysokości dolnego dantian, tak aby dłonie patrzyły na dantian. W tym czasie koncentracja umysłu u mężczyzn powinna być na dantian, a kobiet na punkcie shan zhong [Ren-17]. Wtedy, po pewnym czasie osoba powróci do prawidłowego funkcjonowania organów.

 

68. Dlaczego po pewnym czasie praktykowania Qigong zarówno mężczyźni jak i kobiety mają zwiększone pożądanie seksualne, a mężczyźni mają erekcję po przebudzeniu się rano?

Dla tych, którzy dużo ćwiczą, Qi wzbudza się szybciej i w wystarczającej ilości. Mężczyźni często budzą się rano z erekcją, a kobiety czują skurcze dna macicy. Obie płcie będą miały pożądanie, co jest dobre. Świadczy to o tym, że oboje osiągnęli wyższy poziom ćwiczeń.

W tym czasie bardzo ważne jest, żeby odżywiać mózg. Użyj umysłu, aby poprowadzić Qi z dantian do huiyin w górę wzdłuż kanału dumai przez mingmen i dazhui do głowy. Zrób to 1-3 razy, a pragnienie uspokoi się.

Jeżeli będziesz to robił często, osoba stopniowo rozwinie mądrość i wzmocni pamięć.

Ważne jest, żeby celowo nie wzbudzać pożądania seksualnego, a następnie próbować odżywiać mózg. Warto to robić, tylko wtedy, gdy dzieje się to naturalnie, samo z siebie.

 

69. Jak radzisz sobie z halucynacjami, które zdarzają się podczas ćwiczeń?

Według doświadczeń ćwiczących ludzi, jest rzeczą zupełnie normalną, że podczas ćwiczenia Qigong zdarzają się halucynacje [wewnętrzne obrazowe widzenia, czucia, zapach, smak itp.].

Wszystkie te halucynacje, które sprawiają, że ludzie czują się dobrze i są szczęśliwi, to są dobre halucynacje, w których można znaleźć również dobre informacje.

Przykłady: uczucie bycia wyższym, większym, chęć do śmiechu; uczucie unoszenia się w powietrzu lub stania na wysokim szczycie górskim; odprężenie i radość; widzenie kwiatów; kręgi promieni itd.

 

Dzieje się tak dlatego, że

ćwiczenie osiągnęło rafinacje [przekształcenie] jing do poziomu Qi, pierwotne qi [jing-qi] jest przekształcane w celu odżywiania pięciu narządów pełnych i sześciu Fu [pustych]. Yang qi wznosi się i wytwarza jasną, wznoszącą, zewnętrznie ekscytującą reakcję yang qi. Jest to dobra, zdrowa reakcja i powinna być podtrzymywana.

 

Jeżeli halucynacje powodują u ćwiczącego zdenerwowanie, strach, zawroty głowy, ucisk w klatce piersiowej lub inne złe uczucia, albo widzenie czarnych rzeczy, to nie są to dobre halucynacje. Często jest to reakcja na chorobę danej osoby. Nie należy wpadać w panikę, kiedy tak się dzieje, można potrząsnąć głową

Możesz potrząsać głową, aby wyregulować Qi. Możesz też powiedzieć “si” lub “shi”, aby uregulować Qi płuc i wątroby. Zrób to kilka razy, a problem zniknie. Kiedy znów staniesz się spokojny, możesz wznowić Qigong. Jeżeli chcesz kontynuować, najlepiej przenieś się w inne miejsce. Nie pozostań w tym samym miejscu. Nie jest dobrze celowo dążyć do halucynacji.

 

 

 

ROZDZIAŁ 6

SPONTANICZNE RUCHY MEDYTACJI W POSTAWIE STOJĄCEJ

 

70. Dlaczego podczas medytacji w pozycji stojącej ktoś może zacząć chodzić inaczej niż zazwyczaj?

Są to symptomy choroby, większość z tych chorób znajduje się poniżej pasa, np. usychanie spowodowane niedoczynnością nerek, zapalenie stawów, zmiękczenie lub uszkodzenie kości.

Jeżeli w przeszłości doszło do urazu, to kości będą reagować po pobudzeniu ich przez Qi. Również jeżeli mięśnie, ścięgna lub więzadła nogi zostały wcześniej uszkodzone, to po pobudzeniu przez Qi będą reagować inaczej.

Ze względu na różne choroby sposób chodzenia będzie różny. Niektórzy ludzie chodzą na palcach, inni na piętach, niektórzy chodzą do tyłu na piętach i do przodu na palcach, i odwrotnie. Niektórzy będą chodzić tak, jakby biegli, tańczyli, skakali obiema nogami lub klęczeli. W miarę poprawy stanu zdrowia te reakcje także się zmienią. Wszystkie powyższe zmiany są normalne.

 

71. Dlaczego ktoś ma chęć chodzić lub skakać podczas medytacji w pozycji stojącej?

Większość z tych osób cierpi na zapalenie stawów, zmiękczenie rzepki, drętwienie i osłabienie kończyn dolnych spowodowane osłabieniem nerek, następstwa porażenia dziecięcego itd. Kanały w nogach tych osób są zablokowane, a punkt yong quan jest trudny do otworzenia.  Pomimo wykonywania ćwiczeń pięciu ścieżek i medytacji w pozycji stojącej, nadal jest on zablokowany.

Osoby te powinny położyć nacisk na ćwiczenia trzeciej, czwartej i piątej ścieżki, dzięki czemu otworzą punkt yong quan. Następnie powinny wykonać medytację w pozycji stojącej.

 

72. Dlaczego ktoś ma chęć zacząć szybko biegać i zachowywać się gwałtownie podczas medytacji stojącej?

Kiedy podczas praktykowania medytacji w pozycji stojącej pojawiają się spontaniczne ruchy, jest to efekt aktywności wynikającej z ekstremalnego spokoju. Powinieneś podążać za tym w sposób naturalny, ale również kontrolować się podczas medytacji.

Jeżeli wystąpią gwałtowne ruchy, powinieneś powiedzieć sobie: “zatrzymaj je, to może być szkodliwe” lub “zwolnij, zwolnij delikatnie”. Umysł powinien być skupiony na yong quan, a energia powinna zejść głęboko w ziemię, na co najmniej 3 metry. Wizualizuj siebie jako wielkie drzewo z korzeniami głęboko w ziemi i w ten sposób automatycznie zwolnisz.

Takie zachowanie jest zazwyczaj spowodowane tym, że nie wykonujesz prawidłowo ćwiczeń pięciu ścieżek, np. umysł nie kieruje ruchem, a qi nie płynie naturalnie tam, gdzie kieruje nim umysł. Umysł, Qi i ruchy powinny być zintegrowane.

Jest to jest również spowodowane nie robieniem poprawnie ścieżek trzy i pięć. Punkt yong quan nie jest otworzony. Podczas medytacji w pozycji stojącej należy skupić umysł na yong quan.

 

Jeżeli to nie działa, to dopóki nie otworzy się punkt yong quan, najlepiej jest wykonywać tylko ćwiczenia pięciu ścieżek, a nie medytację stojącą.

 

73. Dlaczego ktoś może płakać po medytacji?

Jest to spowodowane problemami z wątrobą, ponieważ kanał wątrobowy jest zablokowany z powodu gniewu. Punkt dadun [Wątroba 1] nie może być otworzony, więc Qi przemieszcza się do góry, powodując depresję i poczucie nieszczęścia, a organ zmienia się tak, że narasta ból i smutek.

W tekście Sun Wen Xuan Ming (Pięć Teorii Qi] jest napisane:

“Kiedy jing-qi i Qi łączą się w wątrobie, to wystąpią niepokoje i zmartwienie”.

 Spontaniczny płacz jest znakiem, że Qi ładuje chorą część. Zmiany w organach i nastroju w tym momencie są normalne, leczą chorobę.

 

74. Dlaczego ktoś może zacząć się śmiać podczas medytacji?

Chińscy lekarze uważają, że

różne nastroje w różny sposób wpływają na narządy.

Starożytny tekst: Pytania Yin i Yang, stwierdza:

gniew szkodzi wątrobie,

nadmiar radości szkodzi sercu,

zbyt intensywne myślenie szkodzi śledzionie,

smutek szkodzi płucom,

a strach szkodzi nerkom.

 

Nieprawidłowe nastroje i uczucia szkodzą narządom i wpływają na krążenie Qi, powodując brak równowagi pomiędzy Qi i krwią. Objawy są następujące:

nadmierna złość powoduje wzrost Qi,

nadmierna radość spowalnia Qi,

smutek – Qi znika,

strach – Qi opada,

panika – Qi jest rozproszone,

zbyt intensywne myślenie – Qi jest zatrzymane.

 

Człowiek jest organiczną całością. Serce jest głównym władcą ciała i to w nim przebywa duch. Dlatego kiedy zmienia się nastrój, najpierw wpływa na serce, a potem na inne organy. Silne zdenerwowanie powoduje dysfunkcję lub utratę równowagi organów, co zmienia emocje i nastrój.

Starożytny tekst: Ling Shu Ben Shen Pian, stwierdza:

niedobór Qi wątroby powoduje strach, nadmiar Qi wątroby powoduje wściekłość,

niedobór Qi serca powoduje smutek, nadmiar Qi serca powoduje śmiech bez przerwy.

 

Śmiech jest oznaką radosnego nastroju i gładkiego przepływu Qi – to jest zdrowe. Jeżeli ktoś o słabym zdrowiu zaczyna medytować na stojąco, co prowadzi do śmiechu, albo najpierw płacze, a potem się śmieje, to oba te zjawiska są dobrymi znakami, że Qi idzie w dobrym kierunku. Pomaga to poprawić stan klatki piersiowej, żołądka i narządów – jest to oznaka powrotu do zdrowia. 

 

75. Dlaczego ktoś czuje potrzebę wpatrywania się w księżyc podczas medytacji na stojąco?

Spontaniczny ruch jest ukrytą mocą ludzkiego ciała do samoregulacji lub samo-naprawy. Ciało reguluje oddychanie, a serce przekazuje tę ukrytą moc do badania i leczenia siebie. Jest to ludzki instynkt i wszystkie żywe istoty mają tę zdolność do ochrony siebie za pomocą spontanicznych ruchów.

Ktoś, komu brakuje yin w yang, otworzyłby oczy, aby otrzymać yin z księżyca, aby się uzupełnić. To dowodzi, że ludzie mają bardzo bliski związek ze światem przyrody.

 

76. Dlaczego ktoś czuje potrzebę patrzenia na Słońce podczas medytacji na stojąco?

Wszyscy wiedzą, że Słońce dostarcza energii i pomaga ludziom na ziemi. Życie na ziemi nie może istnieć bez ciepła słonecznego. Promienie słoneczne są niezbędne do życia człowieka. Ciepło słoneczne otacza wszystko na ziemi. Wszystkie żywe istoty na ziemi zależą od słońca, ponieważ daje ono światło. Medycyna chińska uważa, że:

kiedy brakuje yin, wtedy pojawia się yang, a

kiedy brakuje yang, brakuje również yin.

Kiedy ciało ludzkie traci równowagę pomiędzy yin i yang na długi okres czasu, to człowiek umiera. Ćwiczenia Qigong są dobrym sposobem na przywrócenie równowagi yin i yang.

Spontaniczny ruch powoduje, że światło yang uzupełnia potrzeby organizmu i poprawia zdrowie. Z obserwacji wynika, że osoby, którym brakuje yang, mają bladą twarz, czują się słabo, boją się zimna, a ich język pokryty jest białym nalotem.

 

77. Czy otwieranie oczu ma wpływ na wynik medytacji w pozycji stojącej?

Zamknięcie oczu podczas medytacji ma na celu rozluźnienie, skupienie się na spokojnym umyśle i uniknięcie rozproszenia uwagi ze świata zewnętrznego. Jeśli oczy otwierają się spontanicznie, to wszystko jest w porządku. Jeżeli oczy zostaną otwarte celowo, to wpłynie to na rezultaty ćwiczenia.

 

78. Dlaczego niektórzy siadają na skrzyżowanych nogach z dłońmi złączonymi jak w buddyjskim pozdrowieniu?

Jest to znak, że yin i yang są w harmonii, a otwarcie kanałów osiągnęło pewien wysoki poziom.

 

79. Dlaczego niektórzy ludzie, podczas ‘spontanicznej meytacji’ często wykonują automasaż, a jeśli robią to mocno, to czy nie wyrządzają sobie krzywdy?

Automasaż jest dobry, tak jak leczenie Qi przez mistrza Qigong. Ten rodzaj spontanicznego automasażu poprawi krążenie Qi w kanałach, pomoże otworzyć zamknięte punkty akupunkturowe, pomoże zachować dobre Qi i wyeliminować niekorzystne Qi. Odgrywa ważną rolę, której nie może pełnić medycyna. Dlatego też, niezależnie od sposobu wykonywania automasażu, może on jedynie sprawić, że ćwiczący poczuje się dobrze.

 

80. Dlaczego ktoś może czuć się oszołomiony po medytacji w pozycji stojącej?

Może się to zdarzyć zarówno po medytacji w pozycji stojącej, jak i po wykonaniu ćwiczeń pięciu ścieżek. Są dwa powody:

Pierwszy to taki, że ktoś mógł uwolnić zbyt dużo Qi podczas ćwiczeń lub jest zbyt zmęczony. Aby uniknąć uczucia oszołomienia podczas medytacji na stojąco, spontaniczne ruchy powinny być pod kontrolą, tak aby nie były zbyt gwałtowne lub agresywne.

 

Po drugie, przyczyną może być brak koncentracji i rozbieganie umysłu podczas medytacji w pozycji stojącej. Wtedy Qi będzie spięte. Brak dyscypliny powoduje, że Qi nie jest w stanie się zgromadzić i funkcjonować. W takich przypadkach należy wykonać ‘Sprowadzanie Qi do dantian’, 1-3 razy i naprawdę zebrać Qi do dolnego dantian. Wtedy uniknie się uczucia oszołomienia.

81. Czy podczas medytacji w pozycji stojącej przyspieszenie akcji serca i poczucie duszność szkodzą zdrowiu?

Jest to korzystne tylko dla tych, których kanały są zablokowane, ale nie dla tych, którzy ćwiczą od wielu lat, mają udrożnione kanały i zgromadzone wewnętrz Qi. Mimo że niektórzy ludzie mają już rozwinięty fundament Qi, to później wpływają na nich siedem ludzkich emocji: radość, złość, smutek, strach, miłość, nienawiść i pożądanie [melancholia, zamyślenie, szok] oraz sześć czynników zewnętrznych i kanały znowu się blokują. Wtedy pojawi się spontaniczny ruch.

Zasada ćwiczenia jest następująca: bądź spokojny i skupiony, zrelaksowany i szczęśliwy. Po ćwiczeniach powinno się czuć bardzo dobrze, kanały są oczyszczone i pełne wigoru.

Spontaniczny ruch jako metoda leczenia musi być dobrze przygotowana przez ćwiczenia pięciu ścieżek. Najpierw należy udrożnić kanały i otworzyć akupunkty, a następnie można wykonać medytację w pozycji stojącej. Wtedy spontaniczny ruch nie będzie gwałtowny i nie spowoduje żadnej szkody.

 

82. W jaki sposób można uniknąć lub zadziałać, gdy ktoś podczas medytacji na stojąco położy się na ziemię?

Takie rzeczy dzieją się z powodu braku samokontroli. Aby wykonywać medytację w pozycji stojącej, należy ściśle przestrzegać wszystkich dyscyplin, łącznie ze wzmocnieniem umysłu. Tylko wtedy, gdy ktoś potrafi się kontrolować może wykonywać medytację na stojąco. Dlatego rozpoczęcie medytacji na stojąco, przy słabym umyśle i słabej samokontroli nie jest korzystne.

Ci, którzy nie nauczyli się ćwiczeń pięciu ścieżek lub nie nauczyli się mentalnej części wykonywania pięciu ścieżek, nie powinni wykonywać medytacji w pozycji stojącej.

Ćwiczący mógł źle wykonywać ćwiczenie drugiej ścieżki: „głowa prosto, bai hui w górę”, albo może kłaść się, ponieważ kanały Ren, Du i centralny nie są uregulowane, a nos nie był utrzymywany w linii z pępkiem. Wtedy ciało nie może stać prosto.

Jeżeli osoba już leży na ziemi, powinna od razu skierować nos prosto, w linii z pępkiem, a umysł skoncentrować na baihui. Kiedy głowa się wyprostuje, obniż podbródek i dopiero wtedy może wstać. Nauczyciel lub inne osoby mogą również powiedzieć im, żeby utrzymywali umysł na baihui, co pomoże im wstać.

 

83. Czy osoba, która nie wykonuje spontanicznych ruchów podczas medytacji na stojąco, może zacząć kierować ruchami?

Nie, samodzielne kierowanie Qi zamiast czekania na spontaniczne ruchy nie spowoduje choroby, ale spowoduje inne problemy. Dlatego nie wolno tak robić.

 

84. Co robisz z osobą, która nie powinna wykonywać medytacji na stojąco, ale zrobiła to i nie może skończyć Qigongu?

Pacjent z rodzinną historią szaleństwa, który nie posłuchał rady, żeby nie wykonywać medytacji na stojąco i mimo to wykonał ją, będzie mniej zdolny do korzystnego ukończenia Qigongu. Mogą w nim narastać podejrzliwość. Może mówić niespójnie, na przemian śmiejąc się i płacząc, lub jest szalenie wzburzony i zaniepokojony.

Osobę taką należy uspokoić i pocieszyć, w zależności od jej stanu psychicznego, a także pomóc odwrócić jej uwagę i uspokoić nerwy. Może potrzebować pomocy lekarskiej lub mistrza Qigong, który będzie z nią indywidualnie pracował.

Problemy te są często powodowane przez wzrost ognia wątroby, co objawia się zaburzeniami psychicznymi, czerwoną twarzą, zaparciami, język będzie żółty i tłusty lub ciemny. Tętno będzie cienkie i bardzo śliskie. Mistrz Qigong może skierować Qi w dół od głowy lub wątroby, na zewnątrz przez ‘yong quan’ lub ‘dadun’, do ziemi lub drzewa.

Doświadczenie pokazuje, że w miarę jak Qi jest wyprowadzane z ciała, na początku będzie zimne, a potem się rozgrzeje. U tego pacjenta yang wznosi się, ale w środku jest zimne. Nazywa się to górnym ogniem i dolnym zimnem. Taki pacjent będzie potrzebował czasu, aby się uspokoić. Trzeba się nim cierpliwie opiekować, może potrzebować opieki medycznej, a wtedy wyzdrowieje.

 

85. Jeśli medytujesz na stojąco z dobrze skoncentrowanym umysłem przez długi czas, czy choroba może być wyleczona podczas jednej długiej sesji?

Nie należy zbyt długo medytować na stojąco. Bez względu na to, jaki rodzaj Qigong ćwiczysz, zainteresowanie kontynuacją ćwiczeń powinno być trwałe. Jeżeli ćwiczysz przez zbyt długi okres czasu, poczujesz się zmęczony. To nie jest dobra informacja dla Twojego ciała. Nasi przodkowie mówili:

“ciągły wysiłek daje pewny sukces”,

“im więcej pośpiechu, tym mniejsza prędkość”,

“pośpiech czyni marnotrawstwo”.

 

Medytacja to relaks, spokój i naturalność. Przechodzenie od rzeczy łatwych do trudnych, od powierzchni do centrum. Próba wyleczenia wszystkiego na raz nie przyniesie rezultatów i może mieć skutki uboczne. Jeżeli ktoś dąży do spontanicznych ruchów, to dążenie to będzie się sprowadzać do regularnych wzorców i koncepcji Te wymyślone informacje mogą spowodować, że nie będziemy w stanie dokończyć gongu. Tak więc, podczas medytacji na stojąco nie dodawaj żadnych pomysłów, które masz. Dokładnie przestrzegaj zasad, stosuj się do wszystkich głównych punktów ćwiczeń i opanuj je.

 

86. Na czym należy się skupić kończąc medytację w pozycji stojącej?

Powinieneś poświęcić dużo uwagi na zakończenie Qigong, nie rozpraszając się ani trochę. Podczas ‘sprowadzania Qi do dantian’ należy precyzyjnie skupić umysł, otworzyć ramiona i klatkę piersiową i poprowadzić Qi z powrotem do dantian, bez zatrzymywania się.

Nie rozmawiaj, nie otwieraj oczu i nie skupiaj się na niczym innym, w przeciwnym razie,

jeżeli umysł nie jest skupiony, Qi może zostać rozproszone i nie będzie mogło wrócić do dolnego dantian, który jest głównym miejscem przechowywania Qi.

W takim przypadku trudno jest ukończyć ćwiczenie.

Podczas wykonywania „sprowadzania Qi do dantian” umysł musi być skoncentrowany na prowadzeniu Qi i na ruchach. Ramiona muszą być luźne, dolna część ciała, nos i pępek muszą być w jednej linii, ciało musi być proste, a Qi musi być kierowane do dolnego dantian. Umysł jest mocno skoncentrowany.

Osoby, które nie są w stanie ukończyć Qigong to zazwyczaj ludzie, którym brakuje samokontroli lub są bardzo wrażliwi (o konstytucji alergicznej lub neurastenicznej).

 

Jeżeli nie możesz ukończyć Qigong, powinieneś wykonywać ćwiczenie remedium 6: „Ściąganie Qi z Pięciu Akupunktów do Dolnego Dantian”.

 

ROZDZIAŁ 7

OPIEKUNOWIE I NAUCZYCIELE

87. W jaki sposób ludzie stają się nauczycielami i opiekunami Qigongu Lecącego Żurawia?

Nauczyciele są wybierani spośród tych, którzy są zainteresowani i ćwiczyli, ale nie wszyscy się nadają. Aby zostać nauczycielem, należy posiadać następujące kwalifikacje:

1. Mieć właściwe cele nauczania i mieć dobre cechy charakteru.

2. Prawidłowe gesty, płynność ruchów i pracy umysłu oraz Umiejętność nauczania.

3. Posiadać głębsze zrozumienie teorii Qigong i podstawową wiedzę medycyny chińskiej.

4. Być w stanie pomagać i prowadzić uczniów w stosowaniu Qigongu i rozwiązywaniu typowych problemów.

 

88. Jakie są zasady bycia nauczycielem Qigongu Lecącego Żurawia?

1.  Przestrzegaj prawa i kochaj ludzi.

2. Z wzniosłymi intencjami kontynuuj i rozwijaj Qigong oraz zwracaj uwagę zarówno na kultywowanie dobrego moralnego charakteru, jak i na ćwiczenie Qigong.

3. Opanuj zasady Qigong i dogłębnie zrozum teorię Qigong. Bądź odpowiedzialny za uczniów. Poważnie traktuj, to co robisz i nauczaj zrozumiale.  

4. Bądź uczciwy w wykonywaniu swoich obowiązków, nie szukaj osobistych korzyści, poświęć się rozwojowi Qigong.

5. Szanuj swoich kolegów nauczycieli i kochaj swoich przyjaciół, jednoczcie się i pracujcie razem. Bądź miły, prosty i bez nałogów.

 

89. Czy nauczyciele mogą przekazywać swoją Qi pacjentom?

Nie zachęcamy ich do tego, ponieważ leczenie chorób wymaga dużej ilości Qi, szczególnie chorób przewlekłych. Ponadto może być konieczne kilka zabiegów, aby pomóc komuś w jego chorobie. Ilość energii, która jest wysyłana, może zaszkodzić zdrowiu nauczycieli, szczególnie tych, którzy nie opanowali do końca metod leczenia pacjentów za pomocą Qi.

Zachęcamy ludzi do polegania na wykonywanych samodzielne ćwiczeniach leczniczych. Jeżeli dana osoba nie czuje się dobrze, należy ją zachęcić do ćwiczeń, które wyregulują Qi. W ten sposób osoba ta będzie leczyć samą siebie i rozwiąże swoje problemy.

Z drugiej strony, jeżeli dana osoba znajduje się w krytycznej sytuacji i potrzebuje pomocy, powinniśmy praktykować humanitaryzm i wyprowadzić ją z niebezpieczeństwa.

 

90. Jak można uniknąć wpływu chorego Qi podczas leczenia?

Podczas dawania Qi w celu leczenia kogoś, umysł musi być szczery i uczciwy, umysł walczy z chorym Qi. Szczery i uczciwy umysł prowadzi dobre Qi, aby zapobiec przedostawaniu się brudnego Qi do Ciebie.

Jeżeli brudne Qi leczonego ma na Ciebie wpływ i po zabiegu nie czujesz się dobrze, możesz zrobić remedium 1: „Odprowadzanie Mętnych Substancji z Wątroby” oraz remedium 2: „Dotykanie Akupunktu, aby Wyprowadzić Mętne Substancje”. 

 

91. Jak postępować, gdy ktoś doznaje wstrząsu podczas ćwiczeń?

Wstrząs to zespół chorobowy, który może wystąpić z wielu różnych przyczyn. Głównym problemem jest brak wystarczającej ilości krwi w naczyniach i brak cyrkulacji Qi. Brak krwi może być prawdziwym brakiem krwi lub względnym brakiem krwi, który jest poza możliwościami organizmu, aby go skorygować, więc dochodzi do zapaści.

Symptomy, które mogą się pojawić to nagły spadek ciśnienia krwi, niedostateczne zaopatrzenie naczyń włosowatych, brak Qi i krwi. W poważnych przypadkach może dojść do uszkodzenia tkanek z powodu słabego ukrwienia, co wpływa na regenerację i w końcu prowadzi do zaburzenia pracy komórek, co może w końcu doprowadzić do śmierci.

Z powyższego można wywnioskować, że szok nie jest spowodowany ćwiczeniem Qigong. Ludzie doznają wstrząsu bez praktykowania Qigong.

W takich przypadkach należy postępować bardzo ostrożnie, najlepiej jest wysłać taką osobę do szpitala tak szybko jak to możliwe. Jeżeli nauczyciel ma możliwość leczenia Qi, powinien zrobić wszystko, co w jego mocy. Skieruj Qi do ‘shen men’ lub w okolice serca, ale zachowaj ostrożność. Nie poruszaj osobą, aby uniknąć nieoczekiwanych uszkodzeń.

 

 

ROZDZIAŁ 8

OSIĄGAJĄC WYŻSZY POZIOM

92. Czy po uzdrowieniu przez Qigong konieczne jest kontynuowanie ćwiczeń i nauki?

Aby nauczyć się Qigongu Lecącego Żurawia, dobrze jest mieć jego pełne zrozumienie i obraz. Ćwiczenia pięciu ścieżek i medytacja w pozycji stojącej mogą pomóc ciału w udrożnieniu kanałów oraz w otwieraniu i zamykaniu akupunktów, co przynosi korzyści dla zdrowia.

Po pewnym czasie “gong” [wytrwałe ćwiczenie i zgłębianie]  osiągnie wyższy poziom, co spowoduje przejście od ruchu do medytacji.

Takim ćwiczeniem jest medytacja w pozycji stojącej. Na początku, kiedy jesteś spokojny i  nieruchomy, pojawi się spontaniczny ruch. Po wyleczeniu choroby ruchy te., z zewnętrznych ruchów przeniosą się do wewnątrz.

Od tego poziomu, tego momentu, człowiek zaczyna rozwijać swój potencjał ludzkiej siły itd. Rozwijają się one dalej w trakcie medytacji.

Poziom rozwoju nie zależy od tego, ile nowych ruchów się wykonuje i jak często się je wykonuje, ale od determinacji ćwiczącego oraz od wytrwałość i umiejętność medytacji, od zdolność do panowania nad sobą i moralność.

 

93. Jakiego rodzaju reakcje i potencjalne moce, możliwości przejawiają się na różnych poziomach ćwiczenia Qigong?

Niższy poziom to zazwyczaj odczuwanie Qi i leczenie chorób. Po pierwszym poziomie, niektórym ludziom może to zająć tylko 3 do 5 dni, ponieważ Qi w ich ciele staje się bardziej obfite, zaczynają odczuwać Qi, a co za tym idzie, mają lepszy apetyt i są bardziej radośni.

Następnie, kiedy Qi zacznie pracować w chorej części ciała, pojawią się spontaniczne ruchy i otworzą się główne akupunkty. Również główne kanały będą udrożniane i będą się poprawiać aż do wyleczenia. Jest to doświadczenie większości ćwiczących.

W czasie osiągania średniego poziomu, reakcja będzie bardziej skomplikowana, ale nie gwałtowna. Wraz z reakcją pojawią się pewne moce i zdolności, ale nie będą one dokładne. Będą niestabilne. Po odkryciu tych mocy-możliwości niektórym osobom łatwo przychodzi myślenie, mówienie, a nawet lekkomyślne działanie. Należy zwrócić na to uwagę, aby tego uniknąć.

Osiągnięcie wyższego poziomu, na którym pojawiają się wyższe moce, możliwości, zwykle wiąże się z okresem gwałtownych reakcji, trwającym około 3 dni. Niektóre trwają 3 tygodnie, a najdłuższe mogą trwać 100 dni.

Gdy się to zacznie, przez kilku dni osoba będzie w normalnym stanie, ale od czasu do czasu będzie miała spontaniczne ruchy (umysł staje się bardzo jasny, zachowanie i mowa są spokojne i stonowane). Za niedługo zaczną napływać szczególne informacje do osoby, która jest w tym momencie rozwoju Qigong.

Przed otrzymaniem informacji, niektórzy ludzie mogą czuć gorąco, inni mają poczucie, że są zmęczeni lub nie są spokojni, albo bolą ich mięśnie i mają objawy grypopodobne. Ale jak tylko informacje zostaną przekazane, wszystkie te objawy znikną.

Następnie niektórzy ludzie zmieniają swoje dotychczasowe wzorce, takie jak dieta, praca, odpoczynek i czas spędzany samemu. Niektórzy będą chcieli uprawiać jogging lub wędrować, inni będą unikać spotkań z ludźmi, jeszcze inni będą wybredni w stosunku do ludzi i rzeczy, które znajdują się w ich pobliżu. Osoby te wybierają raczej akceptację lub odrzucenie informacji, które otrzymują z otoczenia.

 

94. Jakie są rezultaty różnych poziomów Qigong?

Nie mówimy tutaj o leczeniu. Różne poziomy dają różne rezultaty.

Niższy poziom pokazuje przekształcanie Jing w Qi. Jest to głównie samoregulacja ciała i samoleczenie. Obejmuje to udrażnianie kanałów, otwieranie punktów, wzmacnianie zdrowia i zapobieganie chorobom, ale nie pojawia się żadna potencjalna moc. Niektórzy mogą mieć piękny, spontaniczny ruch i myśleć, że jest to wyższy poziom Qigong, ale tak nie jest.

Poziom średni oznacza głównie przekształcenie Qi w Shen [duch, wysoka świadomość]. Może pojawić się jakaś potencjalna moc, na przykład zdolność widzenia przez rzeczy. Mogą otrzymywać pewne szczególne informacje, ale nie będą one jasne ani stabilne. Mogą być w stanie patrzeć w przyszłość lub posiadać zdolność zdalnego wyczuwania, ale będzie to niespójne i niejasne. Mogą być w stanie diagnozować choroby, mówić w dziwnych językach, śpiewać piosenki, których wcześniej nie potrafili, tańczyć nowe tańce, uprawiać sztuki walki i mieć przeczucia co się zdarzy.

Moc na tym poziomie nie jest jednak stabilna i mogą ją utracić. Czasami będą mieli rację, a innym razem będą popełniać błędy i nie będą w stanie kontrolować tych mocy, możliwości. Nie wiedzą, skąd pochodzi moc, ani jak jej używać, ani co te reakcje mają wspólnego z mocą. Nie rozumieją przejścia od “mieć” do “nie mieć” ani przyczyny i skutku, przeszłości, teraźniejszości i przyszłości.

Poziom wysoki oznacza zwykle “ponowne połączenie Shen (ducha, wysokiej świadomości) i przywrócenie go do pustki”. Wchodząc w ten okres, osoby te mają zdolność jasnego widzenia siebie i ciał innych, tak jakby patrzyły w lustro. Będą w stanie widzieć rzeczy odległe lub przyszłe, będą w stanie wyczuwać na odległość, badać i leczyć pacjentów z daleka, a także posiadać inne super moce, wykraczające poza możliwości zwykłych ludzi. Ten poziom mocy jest zazwyczaj stabilny i potężny. Doskonale panują nad swoją mocą i mają własny sposób jej używania. Rozumieją też pytania, które zadawali sobie na poziomie średnim.

 

 

95. Jaki jest związek między wszystkimi tymi poziomami? Jak można osiągnąć  wysoki poziom?

Zajmowanie się Qigong jest jak wspinaczka na górę,

trzy poziomy są jak trzy kroki od Bramy Środkowego Nieba do Bramy Południowego Nieba.

Najniższy poziom to pierwszy krok, pierwsze osiemnaście serpentyn w drodze na górę, drugi poziom to drugie osiemnaście serpentyn w drodze na górę, a trzeci poziom to trzecie osiemnaście serpentyn.

Po tych “osiemnastkach” dotrzemy do Południowej Bramy Niebios, dalej w górze zobaczymy świątynia Be Xia, a następnie szczyt Jadeitowego Cesarza. Dopiero po dotarciu na szczyt można zobaczyć najznamienitszy wschód słońca i bezkresny wspaniały świat.

Spośród trzech osiemnastu serpentyn, najniższe serpentyny są najłatwiejsze do pokonania, zbocze jest łagodne. Łatwo jest poczuć Qi, wykonać spontaniczne ruchy i sprawić, żeby Qi wpłynęło na chorobową część ciała i ją uzdrowiło.

Jeżeli jednak nie jesteś wytrwały w ćwiczeniach, ulegasz wpływowi siedmiu ludzkich emocji i pragnień, nie jesteś spokojnie zrelaksowany podczas ćwiczeń lub masz rozbiegane myśli, to wszystko to wpłynie na efekty ćwiczeń i obniży je. Ćwiczący powinien unikać powyższych sytuacji.

Drugich osiemnaście serpentyn jest trudniejsze do pokonania. Zajmuje to więcej czasu i jest trudniejsze. Niektórzy przestraszą się wysokości lub trudności i będą się wycofywać. Niektórzy spojrzą w dół na innych poniżej i poczują się “lepsi”, a potem spuchnięci arogancją zwolnią.

Tak samo jest z Qigong, jeżeli ktoś osiągnie ten poziom, a potem zabraknie mu wytrwałości, siły woli lub z jakiegoś innego powodu zrezygnuje w połowie drogi, będzie miał nawroty o słabego chorobliwego stanu.

To samo dotyczy tych, którzy stają się aroganccy, z powodu przecenianej swej siły, która tak naprawdę jest niewielka, dopiero początkowa. Dlatego trzeba być bardziej pewnym siebie i wytrwałym w ćwiczeniach. W tym momencie potrzebny jest dobry nauczyciel, który udzieli wskazówek.

Wyższe osiemnaście serpentyn jest najtrudniejsze. Cel stał się już bardzo jasny, a pragnienie silniejsze, ma się więcej pewności siebie i kroki są bardziej stabilne.

Jest to jak ćwiczenie Qigong na wyższym poziomie, gdy w bardzo krótkim czasie po wejściu w Południową Bramę Nieba, gong [praktyka] rozwinie się skokowo. Stojąc na szczycie góry, patrząc tak daleko, jak tylko się da, widzi się wszystkie przejawy natury. Człowiek czuje się niezwykle zrelaksowanie i błogo. Na tym poziomie zrozumienia całe zamieszanie, ból itp. z drugiego poziomu znikną jak mgła i dym. To właśnie wtedy osiągnie się prawdziwy, wysoki Qigong.