You are currently viewing CZYM JEST QIGONG HAIKU

CZYM JEST QIGONG HAIKU

czym jest qigong haiku

mądre & silne yin

silne & mądre yang

pełność & pustka

harmonia

108

Qigong.

 

Zgodnie z powszechną definicją to ciężka, wytrwała, mozolna praca, kultywacja energi-Qi.

Tak się często mówi, wyjaśnia, itp.

Tak trochę jest, ale to bardzo ograniczony punkt widzenia.

To cenny, ale jednak przedsionek qigongu, który trwa wiele lat lub wiele żyć,

tak długo jak ktoś tak właśnie wybiera.

 

I równolegle

Qigong to coś o kosmos ponadto.

To płynięcie z energią-Qi,  bezwysiłkowe, spontaniczne, w każdej chwili,

podczas formalnej kultywacji, a przede wszystkim poza nią.

 

Ponieważ płyniesz-rozumiesz, że wszystko jest tańcem Qi,

Doskonałym,  takim jaki ma być

I ćwierkający ptak w cichym ogrodzie do medytacji

I powódź, huragan, pożar oraz rozstanie, choroba i wojna

 

Nie trzeba już otwierać, oczyszczać kanałów.

Nie trzeba już równoważyć,  gromadzić, przemieniać, ani dystrybuować Qi.

Jesteś pełen Energii, czy jesteś pełen energii, czy suchy na wiór

Jesteś Zbalansowany,  czy jesteś zbalansowany, czy w nierównowadze

Kultywujesz Gong, czy kultywujesz, lub nie

Ping pong